Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Ge en fondgåva i julklapp

Ge en fondgåva i julklapp

Den 13 december 2023 Bloggar och artiklar

Visste du att man kan ge fondandelar som gåva? En fondgåva passar såväl ett barn som en vuxen. En fondgåva är en hållbar present, som sannolikt kommer att växa tillsammans med sin mottagare och fortsätta ge glädje ännu då julens trendleksaker för länge sedan glömts bort.

Du kan välja vilken fond du vill ge i gåva, eller ge fondandelar i en fond som mottagaren redan har. Så här enkelt är det:

  1. Välj den fond du vill ge i gåva.
  2. Skicka ett meddelande via nätbanken åt Aktia, där det framgår gåvomottagarens namn, personsignum, fondens namn, summan du vill ge i gåva och kontot som beloppet ska debiteras från.
  3. Aktias kundservice gör fonduppdraget och skickar det till dig för godkännande.
  4. När du har godkänt uppdraget, gör vi teckningen och skickar ett gåvobrev åt dig som du kan printa ut och ge till gåvans mottagare.

För att skynda på fonduppdragets hanteringstid, försäkra dig om att dina och mottagarens kunduppgifter är ifyllda och aktuella. Om du eller gåvans mottagare har blivit ombedda att uppdatera era kunduppgifter eller om de saknas kan du fylla i dem här. Minderårigas uppgifter uppdateras av vårdnadshavaren. 

Läs mer om fondsparande och dess fördelar.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kundens framtida resultatet omfattas av beskattning beroende på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens faktablad och fondprospekt. Fonderna förvaltas av Aktia Fondbolag Ab. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för Aktia Fondbolag Ab. Stadgarna, fondprospekten, faktabladen och övriga officiella dokument för fonder vilka förvaltas av Aktia Fondbolag Ab samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga utan avgift på svenska och finska på Aktias verksamhetsställen eller på adressen www.aktia.fi.