Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.

Meddelande om upplösning av Swedbank Robur Rysslandsfond och Swedbank Robur Östeuropafond

Den 14 december 2023 Kundmeddelanden

Swedbank Robur Fonder AB har informerat Aktia om att förvaltningen av Swedbank Robur Rysslandsfond och Swedbank Robur Östeuropafond har övergått till fondernas förvaringsinstitut, Swedbank AB (publ),den 16 november 2023. Förvaringsinstitutet har beslutat att upplösa fonderna den 20 november 2023. Upplösningen av fonderna kräver inga åtgärderav fondandelägarna.

Upplösningen av fonderna innebär följande:

  • Förvaltningen av fonderna har övergått till fondernas förvaringsinstitut Swedbank AB (publ). Överlåtelsen har skett automatiskt och kräver inga åtgärder avfondandelägarna.
  • På grund av den rådande marknadssituationen i Ryssland går det inte att uppskatta när fondernas tillgångar kan realiseras och fonderna upplösas. För att kunna upplösa fonderna måste deras tillgångar först realiseras. 
  • Fondandelägarna kan inte och behöver inte ge inlösenorder till fondbolaget för att lösa in sina andelar. Förutsatt att tillgångarna kan säljas till något värde kommer förvaringsinstitutet att fördela de medel som erhålls från försäljningen av fondernas tillgångar till fondandelägarna. Utbetalningen sker i en eller flera delutbetalningar i framtiden, beroende på hur fondernas investeringsobjekt kan realiseras.
  • Efter realiseringen av tillgångarna kommer förvaringsinstitutet att offentliggöra en indikativ värdering (NAV) för fonderna. Enligt förvaringsinstitutets bedömning ligger värdet på fondernas investeringsobjekt nära noll, men det slutliga värdet kan fastställas först när fondernas placeringar har sålts. Utländska investerare har för tillfället begränsade möjligheter att sälja sina placeringar i Ryssland.
  • Kunderna har haft möjlighet att ge uppdrag till Aktia gällade de i frågavarande fonderna, och dessa uppdrag har väntat på att fonderna eventuellt skulle öppnas igen. På grund av beslutet att upplösa fonderna kan sådana uppdrag inte tas emot i framtiden, vilket innebär att de uppdrag som finns på väntelistan kommer att raderas. De fondandelägare som har lämnat uppdrag befinner sig därför i samma situation som alla andra fondandelägare vid upplösningen av fonderna.

Fondandelägarna kommer att informeras personligen antingen via mobil- och nätbanksmeddelande eller brev.