Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Markkinaraati: Uppsving på aktiemarknaden också i Finland

Markkinaraati: Uppsving på aktiemarknaden också i Finland

Den 15 december 2023 Marknadsrådet, Markkinaraati

Kauppalehtis marknadsråd Markkinaraati konstaterade att läget på aktiemarknaden har börjat förbättras under hösten i kölvattnet av företagens starkare resultatskick. I diskussionen påminde Aktias portföljförvaltare Juuso Kenkkilä om att Finland har haltat långt efter den globala marknaden.

– I världen är aktiemarknaden på sin toppnivå. Räknat i euro sågs botten redan för 1,5 år sedan, medan vi här först väntar på en vändning. Nu behöver vi draghjälp från världsekonomin för att Helsingforsbörsen ska vända uppåt och börja komma i kapp indexen i övriga världen. I Europa råder dock en oro för deflation, och den är svår att hantera om vi hamnar i en sådan situation, sade Kenkkilä.

I diskussionen deltog också Börsstiftelsens verkställande direktör Sari Lounasmeri och portföljförvaltaren Mika Heikkilä från Proprius Partners.

För att spela videon måste alla cookies på webbsidan accepteras.