Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Aktias julhälsning

Aktias julhälsning

Den 18 december 2023 Bloggar och artiklar

Bästa kund

Nu när julen närmar sig vill jag tacka dig för det gångna året. Året har varit fartfyllt, men snart är det dags att pusta ut en stund och kanske också umgås med familj, vänner och andra nära och kära.

Det har varit exceptionellt utmanande att förutse verksamhetsmiljön i år. Den största osäkerhetsfaktorn är kriget i Europa. Det är en enorm tragedi som orsakar vemod och sänker den allmänna stämningen. Effekterna märks också i ekonomin i form av en allmän osäkerhet och fluktuationer i marknadsvärdena. Även om en hög räntenivå gynnar oss banker så ligger osäkerheten i slutändan inte i någons intresse. Det är bättre för alla att det går bra för samhället. Lyckligtvis verkar ränteuppgången vara bakom oss, och även inflationen visar tecken på att lugna ner sig.

Aktia har lyckats i många avseenden i år. Resultatet för årets tredje kvartal var det bästa under hela vår historia. Antalet kunder ökar, och bland annat Finnair Visa Credit-kortet har under en kort tid medfört rekordmånga nya och potentiella kunder. Fram till årets tredje kvartal har kapitalförvaltningens nettoteckningar varit positiva. Vår livförsäkringsverksamhet har utvecklats väl med tanke på såväl försäljningen och det försäkringstekniska resultatet som it-utvecklingen. Även samarbetet mellan it och affärsverksamheten har framskridit bra, och vi har bland annat målmedvetet främjat utvecklingen av identifieringsappen Aktia ID, som lanserades i slutet av 2022. Aktia valdes också till Europas bästa räntefondförvaltare för nionde gången i rad. Detta har stor betydelse i synnerhet nu när räntefonderna ökar i popularitet.

Året har också medfört utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Vi utgår från att kunderna alltid ska ha möjlighet att diskutera med oss när de så önskar, men enligt kundresponsen i våras har vi inte alltid lyckats med detta i alla avseenden. Efter vårens respons ökade vi kundserviceresurserna, vilket helt klart var rätt beslut. Vi vill även i fortsättningen betjäna våra kunder väl på både finska och svenska.

Jag tror på att finländarna i alla lägen behöver en kunnig kapitalförvaltarbank som blickar framåt och anser att medborgarnas välstånd är en förutsättning för ett stabilt och välmående samhälle. Även i år har vi gjort upp förmögenhetsplaner för många kunder. Planen möjliggör målinriktade placeringar vid sidan av låneamorteringar och medför trygghet även i oväntade situationer. När du som kund behöver råd, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig efter bästa förmåga. Vi tänker framåt tillsammans och litar på att saker och ting ordnar sig.

I jul har vi återigen deltagit i Folkhälsans Luciainsamling, där medlen kommer att användas för att hjälpa utsatta barnfamiljer. Det känns betydelsefullt att Aktia är med och stöder detta viktiga ändamål.

Jag vill av hela mitt hjärta tacka alla Aktias kunder för förtroendet och önska alla en riktigt fridfull jul.

Med vänlig hälsning


Juha Hammarén
verkställande direktör, Aktia Bank Abp