Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Julafton för ränteplaceraren

Julafton för ränteplaceraren

Den 18 december 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Året närmar sig sitt slut och snart är det dags för fest. Detta är fallet i år för ränteplacerare, i synnerhet för dem som placerat i företagsobligationer. Sedan början av året har både räntenivån och avkastningsskillnaderna på företagsobligationer stigit särskilt jämfört med coronaåren 2020 och 2021. I företagsvärlden har de ökade räntekostnaderna inneburit en inkomstöverföring från företagens ägare till deras borgenärer. Ju mer skuldsatt företaget är, desto större del av kassaflödet går till borgenärerna i stället för till aktieägarna. Skuldfria företag och företag med stora kassamedel har i sin tur dragit nytta av situationen genom att placera sin extra likviditet på marknaden. 

På high yield-marknaden är företagen per definition skuldsatta. Räntekostnaderna har redan stigit hos företag som har lån med rörlig ränta. Räntekostnaderna stiger senast när lånen förfaller till betalning och de blir tvungna att ta lån med en högre ränta. Därför har räntenettot, som redan glömts bort, fått en central roll i nyckeltalsslasket. Det anger hur företagets resultat täcker de årliga lånekostnaderna. I denna situation känns är det inte lockande att öka skulderna. Företagen strävar nu efter att minska skuldsättningen på alla vis.

Utsikter för det kommande året

Under de kommande tre åren kommer nästan 40 procent av alla europeiska high yield-obligationer att förfalla till betalning. Det finns en oro över hur företagen klarar av detta, om det finns en efterfrågan bland placerare för nya obligationer och om företagen kan betala högre räntor. För de mest skuldsatta företagen är det här en knepig situation. I fråga om dem hoppas man innerligt att ägarna kommer in och ökar det egna kapitalet. De private debt-fonder som har kommit in på marknaden som en ny placerargrupp kommer sannolikt att finansiera en del av dessa high yield-obligationer som förfaller till betalning. De senaste nyheterna tyder också på att centralbankernas räntehöjningar är över. Nästa år kan vi redan se räntesänkningar. Detta bidrar också till att minska refinansieringsbördan. Vi ska nog klara det här.  

I synnerhet cykliska företags resultatpubliceringar torde vara trist läsning under en tid framöver. Placerarnas horisont ligger dock längre fram och de har siktet inställt på den förväntade lättnaden i penningpolitiken. Därför torde det finnas tillräckligt med efterfrågan, och refinansieringen ger placerarna tillgång till nya obligationer med högre ränta. God avkastning är att vänta för high yield-fonder även i fortsättningen. Dessutom kommer julen oftare än en gång om året för ränteplacerare. Den kommer varje dag gäldenären betalar ränta.