Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Aktia lanserade ett grönt bolån

Aktia lanserade ett grönt bolån

Den 19 december 2023 Bloggar och artiklar

Det gröna bolånet är Aktias första gröna låneprodukt. Aktia har under en lång tid profilerat sig som en föregångare inom hållbara och påverkansinvesteringar och nu utökar vi vårt produktsortiment med gröna finansprodukter.

Att begränsa klimatförändringarna är ett av de sex miljömålen i EU:s klassificeringssystem för hållbar finansiering, dvs. taxonomin. Aktias gröna bolån kan beviljas om lägenheten som ska köpas med bolånet uppfyller taxonomins krav när det gäller byggnadens energieffektivitet, och bidrar väsentligt till uppfyllandet av miljömålet att begränsa klimatförändringarna. 

Kunden kan få ett grönt bolån av Aktia för köp av lägenhet eller småhus. För att ett bolån ska betecknas som grönt måste det finnas ett giltigt byggnadsenergicertifikat för lägenheten som ska köpas som uppfyller energieffektivitetskriterierna. Ett objekt med energiklass A uppfyller alltid kriterierna för ett grönt bolån och kriterierna kan även uppfyllas om energiklassen är B.

Enligt Aktias ESG-chef Annika Broman är det viktigt för Aktia att utöka sitt utbud med gröna bolån.

"Vi har en lång tradition av ansvarsfull utlåning och gröna finansiella produkter är en naturlig fortsättning på det. Genom ett grönt bolån kan vi som bank främja den gröna omställningen”, säger Broman.

Kunderna är nu mycket medvetna om klimatutmaningarna. Utöver den ekonomiska nyttan kan motivationen till att välja ett grönt lån vara att kunden vill göra något konkret för klimatet. Detta behov vill Aktia möta.

"En bolånekund vars bolån definieras som grönt är med och skapar positiva miljöeffekter genom att köpa en energieffektiv bostad. Aktia uppmuntrar sina kunder att vara energieffektiva genom att utan expeditionsavgift bevilja ett grönt bolån som uppfyller kriterierna , säger Christer Nyback, direktör för privatkundsverksamheten.

Aktias utbud av gröna finansiella produkter kommer att kompletteras under 2024.

Bolån på Aktia