Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Häftigt rally på räntemarknaden

Häftigt rally på räntemarknaden

Den 8 januari 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Utvecklingen på placeringsmarknaden var fortsatt stark i december. Den globala aktiemarknaden steg med cirka 4 procent i sina egna valutor och med över 3,5 procent även i euro. Även utvecklingen på räntemarknaden var mycket positiv. Både statsobligationer och företagsobligationer nådde upp till samma avkastning som aktier. Förväntningarna på centralbankernas framtida räntesänkningar bidrog fortfarande till den positiva stämningen på marknaden. Amerikanska Fed har genom sina kommentarer upprätthållit marknadens förväntningar, men ECB har däremot försökt varna för alltför höga förväntningar på räntesänkningar. Hittills har marknaden bara fokuserat på Feds budskap och förbigått ECB:s kommentarer med en axelryckning. 

På det stora hela har de ekonomiska siffrorna varit positiv läsning under den senaste tiden, och centralbankernas politik verkar åtminstone tills vidare fungera på önskat sätt. Inflationen har redan sjunkit nära målnivåerna, särskilt när man ser på den högsta siffran. Den underliggande inflationen är fortfarande för hög i förhållande till målet, men också den sjunker. Siffrorna gällande den ekonomiska aktiviteten har varit positiva i förhållande till förväntningarna. Arbetslöshetsutvecklingen är fortfarande stark, och samtidigt tyder inköpschefsindexen om företagens utsikter på att utvecklingen stabiliseras. Siffrorna ligger visserligen fortfarande på blygsamma nivåer, men åtminstone har den negativa utvecklingen vänt. Den ekonomiska utvecklingen i USA har som helhet varit mer positiv, medan utsikterna i Europa är något mjukare. De dämpade men stabila ekonomiska utsikterna och den avtagande inflationen har höjt förväntningarna på att centralbankerna lyckats åstadkomma en mjuklandning i ekonomin. Historiskt sett skulle detta i stort sett vara exceptionellt. Början av året bjuder på gott om spänning.

Optimism på marknaden

Den mycket positiva marknadsutvecklingen inom både aktier och räntor i slutet av året har uppmuntrat placerare att äntra marknaden. Samtidigt har många marknadsaktörer ändå uttryckt en oro över att optimismen har varit förhastad. Marknaden prissätter räntenedgångar på över 1,5 procentenheter i Europa och nästan lika mycket i USA. En så drastisk förändring av penningpolitiken skulle sannolikt kräva en klar försämring av det ekonomiska klimatet, vilket aktiemarknaden inte prissätter för närvarande. Aktiemarknaden verkar snarare starkt tro att den svagaste tillväxtfasen redan är nära. Utvecklingen på placeringsmarknaden överskuggar därför en viss risk för att räntesänkningarna redan har prissatts i överdriven grad och att en korrigering mot det måttligare är nödvändig.

I allokeringen är vi i neutralvikt i aktier. Även om utsikterna för den ekonomiska tillväxten och resultattillväxten fortfarande är mycket osäkra har sannolikheten för en mjuklandning i ekonomin ökat. Både de ekonomiska utsikterna och placeringsmarknaden gynnas av att räntehöjningscykeln har nått sitt slut och räntenivån sjunker. Värderingsnivåerna på aktiemarknaderna utanför USA är mycket måttliga och vi har under hösten riktat våra aktieköp särskilt till Finland och Europa, där värderingsnivåerna är attraktivast och tillväxtpotentialen störst. Inom aktieallokeringen är vi i undervikt i USA och i övervikt i Norden. I Europa, Japan och på tillväxtmarknader är vi i neutralvikt. Inom räntorna har vi sänkt de långa räntorna från neutralvikt till undervikt och höjt de korta räntorna från neutralvikt till övervikt. De långa räntorna, särskilt räntorna på statsobligationer, har i vår mening redan sjunkit till den grad att vi ser en bättre avkastningspotential i de korta räntorna. Inom ränteallokeringen överviktar vi tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer. Tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar är i neutralvikt och euroområdets statsobligationer i undervikt.