Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Bluffmeddelanden cirkulerar i Finnair Visas namn

Den 15 januari 2024 Kundmeddelanden

Aktia vill informera sina kunder om en nätfiskekampanj där kriminella uppger sig vara representanter för Finnair Visa och kontaktar kunden per e-post i anslutning till Finnair Visa Credit-kortet. I meddelandet försöker brottslingarna få tag på kundens identifieringsuppgifter och ber kunden identifiera sig via en länk i meddelandet.

Om en person som uppger sig vara representant för Finnair Visa kontaktar dig, ska du inte lämna dina kort- eller personuppgifter via e-post eller någon annan kommunikationskanal. Klicka inte heller på länken i meddelandet och öppna inte bilagan.

Om du misstänker att en utomstående fått tag på dina bankkoder, meddela genast din bank om detta.