Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Viktiga makrovändningar för placerare under 2024

Viktiga makrovändningar för placerare under 2024

Den 15 januari 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Vilka makroekonomiska fenomen och vändningar kan vi förvänta oss under 2024 och vad bör placeraren hålla ett öga på med tanke på 2024?

Placeringsmarknaden har redan prissatt räntesänkningar

Inflationen kuvades under 2023 och tydliga räntesänkningar väntas redan för 2024 från både ECB och Fed. När det gäller inflationssiffrorna ser situationen bra ut. På båda sidorna av Atlanten har prisstegringen avtagit i snabb takt, vilket i sin tur har återspeglats kraftigt på placeringsmarknaden. Värdet på många tillgångsklasser, särskilt aktier, har stigit snabbt i slutet av 2023 och i början av 2024. De positiva marknadsförväntningarna beror på att placerarna förväntar sig att centralbankerna kommer att sänka räntorna betydligt 2024 (uppskattningarna ligger inom intervallet 1–1,5 procentenheter). Detta är också det största hotet med tanke på inflationen i år, och om situationen faktiskt blir sämre än förväntningarna, lönar det sig för placerarna att förbereda sig på ett negativt rally.

Den ekonomiska tillväxten avtar på bred front under 2024

Enligt konsensusprognosen väntas den globala tillväxten avta till 2,6 procent i år, jämfört med 2,9 procent år 2023. Ett större orosmoment än avmattningen är att tillväxten ligger klart under den långsiktiga genomsnittliga tillväxttakten på 3,5 procent. Det finns flera orsaker till att den ekonomiska tillväxten avtar. Delvis handlar det om inflationsmyntets avigsida; kraftiga räntehöjningar gör det som de ska, dvs. bromsar den ekonomiska aktiviteten och därigenom den ekonomiska tillväxten. Detta har tydligt påverkat byggaktiviteten i Europa, för att inte tala om Finland. Enligt min uppskattning kommer man under 2024 också förbruka de sista av de ”extra” insättningar som konsumenterna blev över med efter coronaåren. Avmattningen i tillväxten koncentrerar sig till de utvecklade länderna, medan tillväxten i tillväxtekonomierna väntas öka i år. Eftersom den ekonomiska tillväxten utgör grunden för aktiemarknadens tillväxt borde avmattningen oroa placerarna.

Skäl att förbereda sig på överraskningar Inom geopolitiken

I år har det gått två år sedan Rysslands invasion av Ukraina. Tyvärr är kriget i Ukraina inte den enda orosmomentet för krigsexperterna. Kinas inställning till Taiwan har inte förändrats, men som en något förmildrande omständighet kan vi lyckligtvis konstatera att Kina och USA återinförde de formella militära kontakterna som de avbröt år 2021. I Mellanöstern innebär kriget mellan Israel och Hamas en risk för att konflikten utvidgas till ett mer omfattande krig i regionen. Som placerarfenomen är krig fulla av överraskningar och deras konsekvenser är svåra att bedöma. Rysslands invasion och dess konsekvenser var en överraskning: en kraftig ökning i energipriser, Europas snabba anpassning till de höga energipriserna, omfattande sanktioner osv.

Spännande är en underdrift för valåret 2024 i USA

Trump är fortfarande ivrig att återvända till Vita huset, och det går hett till i presidentspelet på andra sidan Atlanten. En intressant och för många säkert en vettig kandidat är republikanernas Nikki Haley, som avancerat väl i förvalet åtminstone för närvarande. Trumps seger skulle säkerligen få stora konsekvenser både för ekonomin och för den internationella politiken. Trumps yttranden om att till exempel bussa myndigheterna på politiska motståndare låter inte särskilt demokratiska, och hans ekonomiska politik har varit mycket protektionistisk. Valet av Trump skulle skapa än fler rörliga delar och osäkerhet på placeringsmarknaden.

Nytt rekordår för förnybar energi på kommande

Enligt Internationella energiorganet IEA var 2023 ett enormt tillväxtår för förnybar energi. Organisationen förväntar sig att de kommande åren blir ännu bättre. Den kraftiga tillväxten inom förnybar energi är en utmaning för producenter av fossila bränslen, men öppnar dörrar för nya affärsmöjligheter när det gäller både utnyttjande och lagring av intermittent energi. I det långa loppet vinner de länder som tidigare varit beroende av fossil energi (till exempel Finland), medan de länder som är beroende av försäljning av fossil energi förlorar.