Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Nobelpristagaren i ekonomi Michael Spence besökte Aktia

Nobelpristagaren i ekonomi Michael Spence besökte Aktia

Den 18 januari 2024 Bloggar och artiklar

Nobelpristagaren i ekonomi Michael Spence besökte Finland i mitten av januari på inbjudan av den schweiziska banken UBS. Orsaken till besöket är Aktias samarbete med UBS Kapitalförvaltning i fråga om kapitalplaceringar.

Michael Spence är en amerikansk ekonom som vann Nobelpriset i ekonomi 2001 tillsammans med George Akerlof och Joseph Stiglitz. 

Under sitt besök i Helsingfors träffade Spence institutionella placerare och representanter för media. Temat för diskussionen var bland annat hur artificiell intelligens och annan teknik påverkar de långsiktiga utsikterna för världsekonomin. 

Under diskussionen betonade Spence att dagens marknadsmiljö erbjuder många intressanta möjligheter för aktiva och kunniga köpare på sekundärmarknaden för kapitalplaceringar.

Aktias Chief Investment Officer Samu Lang påminde om att marknadsdynamiken har normaliserats under de senaste åren. 

– Ur en erfaren placerares perspektiv är den senaste tidens ränteuppgång en bra sak. Under de senaste 15 åren sedan finanskrisen 2008 har räntenivån varit exceptionellt låg och den ekonomiska verksamhetsmiljön onormal. I en mer normal marknadsmiljö är det lättare att fatta placeringsbeslut, sade Lang.

Även Jochen Mende från UBS Kapitalförvaltning delade sin syn på riskkapitalmarknadens utveckling.

– Private Equity lyckas också bra i svåra marknadsförhållanden, och vi förväntar oss inte att den här gången ska vara annorlunda. Sekundärmarknaderna erbjuder särskilt attraktiva möjligheter i denna miljö, speciellt för nya investerare i tillgångsklassen, eftersom investerare behöver likviditet och är villiga att sälja bra tillgångar med rabatt, sade Mende.

UBS har lanserat en ny fond som är verksam på andrahandsmarknaden för kapitalinvesteringar. För mer information, kontakta din Aktia-bankir.