Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Avvaktande stämning på marknaden

Avvaktande stämning på marknaden

Den 5 februari 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Placeringsmarknaden rörde sig sidledes i januari. Marknaden andades ut efter det händelserika rallyt i slutet av fjolåret. Den globala aktiemarknaden steg med cirka en procent i sina egna valutor och cirka två procent i euro. På räntemarknaden sågs en liten uppgång i statsobligationsräntorna och avkastningen på dem landade något på minus. Avkastningen på företagsobligationer var nära noll. 

I ljuset av de ekonomiska siffrorna verkar den globala ekonomin dundra på mot en mjuk nedgång. Inköpschefsindexen, som baserar sig på företagens framtidsutsikter, ligger på blygsamma nivåer, men visar tydliga tecken på utjämning och delvis till och med på en vändning mot det bättre. Inflationen fortsätter att avta och situationen på arbetsmarknaden är stark. Konsensusprognosen för den globala ekonomiska tillväxten i år är 2,7 procent. Tillväxtekonomierna driver tillväxten då de förväntas växa med 4,1 procent med Kina och Indien i spetsen. För de utvecklade ekonomierna förutspås en dämpad tillväxt på 1,2 procent, varav USA skulle stå för merparten. Inflationen förväntas avta på årsbasis och ligga mycket nära Feds och ECB:s tvåprocentsmål.

Räntesänkningar tidigast på sommaren

Ur centralbankernas synvinkel är den ekonomiska utvecklingen mot en mjuk nedgång precis det som önskades och de har gott om tid att följa upp om allt går som planerat. Räntesänkningarna börjar sannolikt på sommaren. På sitt januarimöte uteslöt Fed rätt rakt möjligheten till räntesänkningar i mars, och ECB har också framkastat möjligheten till en första räntesänkning först i juni. Marknaden prissätter fortfarande räntesänkningar på nästan 1,5 procentenheter från både Fed och ECB i år. Dessa förväntningar känns överdrivna, eftersom centralbankerna har understrukit att det inte är bråttom med räntesänkningarna. Om så stora rörelser faktiskt skulle göras, skulle det antingen betyda att den ekonomiska tillväxten har avtagit betydligt mer än väntat eller att inflationsbekymren blivit deflationsfarhågor. Fed själv har talat om räntesänkningar på totalt 75 räntepunkter i år. ECB har inte gjort någon numerisk uppskattning, men storleken torde vara i ungefär samma klass som Feds.

För närvarande verkar stämningen på marknaden på många sätt vara avvaktande. De ekonomiska data som vi får under de kommande månaderna, särskilt om inflationen och arbetsmarknaden, kommer att stå i centrum för placerarnas uppskattning av centralbankernas lättnader i penningpolitiken. Den pågående resultatperioden för det fjärde kvartalet har bara börjat, och placerarna törstar efter kommentarer från företagen om utsikterna för det kommande året. Vad gäller de företag som redan har rapporterat sina resultat verkar det som om de stora branschledande företagen fortfarande har klarat sig bra. Å andra sidan är också förväntningarna så höga att endast resultat som är klart bättre än förväntat belönas med en kursuppgång. På det stora hela har resultattillväxten varit dämpad på hela marknaden. 

Inga förändringar i allokeringen

Vår allokering är oförändrad. Vi är i neutralvikt i aktier. På kort sikt ser vi inga drivkrafter som i någon betydande grad skulle driva aktiemarknaden i en eller annan riktning. Den ekonomiska utvecklingen mot en mjuk nedgång, den sjunkande inflationen och den förestående nedgången i centralbankernas styrräntor är alla goda nyheter. De bidrar emellertid inte till ett placeringsklimat som skulle sporra till större risktagande än genomsnittet. Inom aktieallokeringen är vi i undervikt i USA och i övervikt i Norden. I Europa, Japan och på tillväxtmarknaderna är vi i neutralvikt. I räntorna underviktar vi de långa räntorna och är i övervikt de korta räntorna. Inom ränteallokeringen överviktar vi tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer. Tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar är i neutralvikt och euroområdets statsobligationer i stor undervikt.