Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Trumps nya importtullar skulle också påverka Europeiska unionen

Trumps nya importtullar skulle också påverka Europeiska unionen

Den 19 februari 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Trump står återigen i rampljuset. USA:s tidigare president kan åtminstone inte anklagas för att sakna fräckhet, så pass hårda har hans åsikter varit. Ett av Trumps politiska skötebarn är USA:s enorma underskott i handeln med Kina. Trump har sagt sig överväga tullar på upp till 60 procent på all import från Kina. Så massiva tullar skulle få enorma konsekvenser för USA:s, Kinas och EU:s ekonomier. Den svaga ekonomiska situationen i Kina ökar riskerna ytterligare.

Fortsatt underskott i handeln mellan USA och Kina

De tullar som avtalades om under Trumps förra period förblev gällande efter hans första presidentperiod. Handelsunderskottet mellan länderna minskade klart 2019 och 2020. En del av minskningen beror naturligtvis också på coronapandemin. De tullar på upp till 60 procent på import från Kina som Trump föreslår skulle säkert minska underskottet, men samtidigt skulle de höja prisnivån för inhemska konsumenter. Det verkar dock inte vara något som Trump är särskilt bekymrad över. Tullarna skulle också vara ett gift för den kinesiska exporten och landets enligt lokal standard svaga ekonomi.

Tullar skulle medföra ytterligare ekonomiska problem för Kina

Den ekonomiska utvecklingen i Kina har varit svagare än väntat under de senaste åren. Den kraftiga skuldsättningen, fastighetsbubblan, konsumentförtroendet, geopolitiken och så vidare – orsakerna till problemen hos Asiens ekonomiska jätte är många. Till följd av den svaga ekonomiska utvecklingen drabbas den kinesiska industrin av överkapacitet. Den inhemska efterfrågan har avtagit, vilket innebär att det inte finns tillräckligt många inhemska köpare för industriproduktionen. Ett bra bevis på överkapaciteten är den negativa utvecklingen av prisnivån i landet: årsförändringarna i både konsument- och producentpriserna är klart på minus. När efterfrågan sjunker faller också priserna. En betydande reducering av exporten skulle vara ett gift i det svaga ekonomiska läget. Påföljderna skulle också vara negativa för den kinesiska aktiemarknaden, vars utveckling inte har gett några orsaker till jubel på sistone.

Tullar skulle försätta EU i en svår situation

Om importtullarna infördes, skulle Kina få ett starkt behov av att omdirigera exporten till andra länder. EU vore ett utmärkt mål för exporten som sannolikt skulle dumpas här till låga priser på grund av den svaga ekonomiska situationen i Kina. Detta skulle försätta EU i en svår situation, eftersom unionens handelsbalans med Kina i likhet med USA uppvisar ett stort underskott. Det kan därför antas att EU måste reagera på situationen på något sätt, det vill säga införa vissa importrestriktioner. Men myntet har alltid två sidor. Billiga elbilar och solpaneler möjliggör för närvarande en snabb grön ekonomisk omställning i EU. Denna utveckling får inte avbrytas av handelspolitiska orsaker.

Internationell handel är per definition just internationell. Förändringar hos en stor aktör påverkar oundvikligen situationen också i andra länder. Även om Trump ännu inte har valts till president, finns det redan nu skäl att börja tänka på vad hans handelspolitiska infall kan ha för konsekvenser för resten av världen.