Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Men de 493 övriga bolagen då...

Men de 493 övriga bolagen då...

Den 4 mars 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

I början av året har rubrikerna än en gång fyllts med nyheter om de stora teknikbolagens starka resultat och utveckling. ”Magnificent 7” börjar bli ett etablerat begrepp som också de som inte följer aktiemarknaden särskilt aktivt känner till.

Det rör sig om en grupp på sju bolag, bestående av aktier i Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla och Microsoft. Bolagens sammanräknade vikt i det breda S&P 500-indexet, som beskriver aktiemarknaden i USA, har redan överskridit 27 procent, så det säger sig självt att bolagen på ett betydande sätt påverkar avkastningsutvecklingen för hela indexet. Gamla begrepp som FANG och FANG+ har åtminstone tillfälligt fått ge utrymme för de nya ”magnifika sju” som med all rätt har tilldelats prefixet Magnificent. I fjol avkastade en relativt balanserad korg av dessa bolag mer än 100 procent i dollar, vilket betyder att utvecklingen var synnerligen stark. Samma takt har fortsatt under början av året, då de sju har avkastat över 12 procent på knappt två månader. Nvidia är i en klass för sig med en kursuppgång på över 50 procent, och företagets marknadsvärde närmar sig redan 2 triljoner dollar! De flesta av dessa företag är också väl representerade i våra egna aktiefonder och har på senare tid stött en god utveckling i flera av Aktias fonder.

Utmärkta företag finns också utanför de sju

Tanken är inte att denna gång koncentrera sig på dessa sju bolag, utan att på något sätt sätta sig in i de bolag som fortfarande utgör mer än 70 procent av indexet. I denna massa finns naturligtvis både utmärkta bolag och bolag som det för närvarande är svårt att bli entusiastisk över. Eftersom vi har begränsat med tid och utrymme fokuserar vi på de bättre bolagen.

Många stora läkemedelsbolag har haft det lite svårt på senare tid, men bland dem finns ett positivt undantag som också finns i våra portföljer, dvs. Eli Lilly. Vi nordiska placerare känner redan till Novo Nordisks framgångssaga, och vi vet hur kraftigt deras bantningsmedel har vuxit och därmed även aktiekursen har stigit. När vi ser på avkastningen under tre år har Eli Lilly till och med slagit Novo Nordisks otroligt starka utveckling. Mätt i euro har Eli Lilly stigit med mer än 320 procent, samtidigt som Novo Nordisks aktie har stigit med omkring 290 procent. Även om aktien nu är dyrare är Eli Lillys produktportfölj fortfarande mycket attraktiv med tanke på framtida tillväxtutsikter. Under de kommande tre åren förväntas Eli Lillys resultat öka med över 30 procent på årsnivå, och nästa år med närmare 50 procent. Vi fortsätter alltså som nöjda ägare till Eli Lilly.

Bland indexets största namn finns naturligtvis också stora banker, som JP Morgan. JP Morgan har länge varit en stabil aktie och växer relativt förutsägbart trots bankkriser och annat. Bolagets marknadsvärde har redan stigit över 500 miljarder dollar, vilket innebär att det är fråga om en mycket stor aktör. JP Morgans chef Jamie Dimon har nyligen börjat minska sitt stora innehav i banken, men vi ser det inte som ett tecken på brist på tilltro på banken eller aktien. Tillväxten är inte svindlande, men jag anser att vi med gott samvete kan ha med JP Morgan i portföljen – ungefär på samma sätt som vi finländare äger Nordea och Sampo och därmed sover ganska lugnt om natten.

I höstas anslöt sig Blackstone, en av världens största förvaltare av alternativa investeringar, äntligen till S&P 500-indexet. Dess vikt i indexet är inte särskilt stor, men de tillgångar som förvaltas har redan passerat milstolpen på 1 000 miljarder dollar. Bolaget kommer även i fortsättningen att gynnas av en trend där efterfrågan på olika alternativa tillgångsklasser bland investerarna fortsätter växa. När man är världens största aktör är man också mer än relevant i konkurrensen. Aktien har avkastat mer än 130 procent under tre år och den finns i flera av våra aktiefonder.

Sektorer där vårt innehav är litet eller obefintligt är råvarusektorn och energisektorn. Ur ett ESG- och hållbarhetsperspektiv är många bolagen inom sektorerna svåra placera i. Med tanke på resultattillväxten verkar dessa sektorer vara bland de svagaste i år och de enda som förväntas ha en negativ resultattillväxt. Även här kan man naturligtvis hitta bra objekt, men i indexet finns också många intressantare pärlor som det säkert lönar sig att fokusera på.

Cirka 40 procent av S&P 500-bolagens omsättning kommer från länder utanför USA, vilket gör USA:s aktiemarknad mycket global och intressant. Det lönar sig därför för placerare att placera i amerikanska bolag – vare sig det handlar om Magnificent 7-korgen, aktiva aktiefonder, ETF:er eller andra enskilda amerikanska aktier. Det finns många olika sätt beroende på den egna riskaptiten och placeringspreferenserna. Det går alltid att komma med!