Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktias tillväxtmarknadsfond belönades som bäst i Europa

Aktias tillväxtmarknadsfond belönades som bäst i Europa

Den 6 mars 2024 Bloggar och artiklar Kapitalförvaltning

Fonden Aktia Emerging Market Local Currency Bond +, som placerar i statsobligationer i lokal valuta på tillväxtmarknaderna, fick första pris i jämförelsen Refinitiv Lipper Fund Awards.

Aktia Emerging Market Local Currency Bond+, som placerar i statsobligationer i lokal valuta på tillväxtmarknaderna, belönades som Europas bästa fond i serien Bond Emerging Markets Global Local Currency under en granskningsperiod på tre och fem år.

”Vi sätter stort värde på Lippers erkännande, eftersom Europa är mycket konkurrensutsatt marknad”, konstaterar Kati Eriksson, direktör med ansvar för Aktias kapitalförvaltning.

Styrkorna i Aktias kapitalförvaltning är en kundorienterad och kunnig personal samt en visionär portföljförvaltning. Enligt Eriksson är det dessa faktorer som år efter år håller Aktia i spetsen för portföljförvaltare som en expert på obligationsmarknaden i tillväxtekonomierna i Europa.     

”Portföljförvaltning innebär ett långsiktigt och disciplinerat teamarbete som styrs av en tydlig, aktiv placeringsfilosofi och en fungerande placeringsprocess. Dessa framgångsfaktorer stöder oss på vår färd mot att bli den ledande kapitalförvaltarbanken.”

Aktias placeringsprocess bygger på lång erfarenhet och en tydlig placeringsutsikt

Aktia har redan länge satsat på räntefonder som placerar i tillväxtmarknader, och genom sina val strävar Aktia efter att erbjuda de bästa lösningarna, som också fungerar i osäkra tider. De senaste åren har varit mycket utmanande på räntemarknaden, då marknadstemana har varierat från osäkerhet som orsakats av coronakrisen till en kraftig ökning av inflationen och en snabb åtstramning av centralbankernas penningpolitik.

”Priset visar styrkan i vår placeringsprocess. Processen betonar valet av land, ländernas långsiktiga fundament och hanteringen av risker.  I fjol belönade Lipper fonden Aktia EM Local Currency Frontier, och det erkännande som nu ges understryker den omfattande kännedom om ränteplaceringar i tillväxtekonomier som Aktias EMD-team har”, säger Henrik Paldynski, som leder Emerging Market Debt-teamet.  

Refinitiv Lipper är den ledande internationella och obundna producenten av fondanalyser och -jämförelser. Refinitiv Lipper Fund Awards-prisen utdelas årligen till de bästa fonderna och kapitalförvaltnings- samt fondbolagen världen runt. Priserna delas ut på basis av en riskvägd avkastning under tre, fem och tio år. 

Refinitiv Lipper Fund Awards-priser är baserade på Lipper Leader for Consistent Return-klassificeringen, vilken är en oberoende, kvantitativ, riskjusterad mätare, som räknas på 36, 60 och 120 månaders period. Lipper Leader-fondjämförelser är inte och är inte avsedda som placeringsråd, säljerbjudande eller som köprekommendation för något värdepapper för någon operatör inom något område. För mer information: lipperfundawards.com.