Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Markkinaraati: Vad skulle öka försäljningen av nya bostäder?

Markkinaraati: Vad skulle öka försäljningen av nya bostäder?

Den 8 mars 2024 Marknadsrådet, Markkinaraati

Denna vecka diskuterade marknadsrådet Markkinaraati marknaden för nya bostäder. Rådet dryftade vad som skulle kunna påskynda handeln med nya bostäder och huruvida nya bostäder är för dyra jämfört med gamla bostäder. När byggandet avtar, blir bostadsbristen i tillväxtcentrum en hotbild.

Höga räntor är en faktor som bromsar handeln med nya bostäder. Camilla Karlberg, försäljningsdirektör med ansvar för privatkunder på Aktia, kommenterade att det är möjligt för konsumenten att minska ränterisken. Aktia och YIT erbjuder ett femårigt räntetak som ger kunden en maximal referensränta på 2 % under de kommande fem åren. För ett lån på 300 000 euro innebär detta en besparing på 500 euro per månad.

– Vid köp av en ny bostad är alla kostnader i anslutning till bostaden kända. När man däremot köper ett gammalt objekt måste man förbereda sig på dyra renoveringar, konstaterar Karlberg.

Behovet av att byta bostad har inte försvunnit. Köpbesluten väntas börja öka när ränteutsikterna stabiliseras, räntorna inte längre stiger och sysselsättningen förblir god.

– Eftersom bostadspriserna har sjunkit, kan det nu vara ett bra läge att byta bostad. Vid byte från en mindre till en större bostad är mellanskillnaden nu rimlig. Och det lönar sig också att förhandla om priserna på nya bostäder, påminner Karlberg.

En köpare av en första bostad som har ett BSP-lån gör klokt i att utnyttja de ändringar i BSP-lånet som trädde i kraft i fjol.

– Ändringarna möjliggör ett större lån med statligt stöd. Statsborgen är också större och man behöver inte betala några kostnader för den. Det här kan påskynda bostadshandeln. Om man väntar på att räntorna ska sjunka kan man få vänta länge.

I diskussionen deltog förutom Karlberg även Marja Kuosma, försäljnings- och marknadsföringsdirektör på Skanska, och Veera Holappa, ekonom vid Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PPT.

För att spela videon måste alla cookies på webbsidan accepteras.