Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Tecken på förbättring i ekonomin

Tecken på förbättring i ekonomin

Den 11 mars 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Februari var en mycket stark månad på aktiemarknaden. Särskilt de goda resultaten från USA:s stora teknikbolag gav aktiemarknaden medvind. 

Den globala aktiemarknaden steg i februari både i sina egna valutor och i euro med nästan fem procent. På räntemarknaden var utvecklingen ojämn och avkastningen varierade på båda sidor om noll. Räntekänsliga statsobligationer och företagsobligationer med högt kreditbetyg led av de högre räntorna. Företagsobligationer med lågt kreditbetyg och tillväxtmarknadernas statsobligationer presterade bättre i och med att ränteskillnaderna minskade. 

Enligt de ekonomiska siffrorna verkar den globala ekonomin klara sig bättre än väntat. Ekonomiska data har under den senaste tiden överraskat positivt på bred front. Inköpschefsindexen, som baserar sig på företagens framtidsutsikter, verkar ha bottnat och visar på en försiktig vändning till det bättre. Konsensusprognosen för den globala ekonomiska tillväxten i år har stigit till 2,8 procent. Prognosen för i år ligger nu så nära fjolårets tillväxt att den globala ekonomiska tillväxten i praktiken inte skulle avta alls och att vi i ekonomin skulle få se en ”no-landing” i stället för en ”soft landing”. Särskilt i USA har tillväxtprognosen höjts och den ekonomiska tillväxten förväntas också i år uppgå till över två procent. Samtidigt som den ekonomiska tillväxten utvecklas bättre än väntat verkar inflationen ha avstannat. 

De ljusare ekonomiska tillväxtutsikterna och en stabiliserad inflation på en något högre nivå än centralbankernas målnivåer har lett till en tämligen betydande omprissättning av de förväntade räntesänkningarna. Marknaden prissätter fortfarande räntesänkningar på nästan 75 räntepunkter från både Fed och ECB i år. Räntesänkningsförväntningarna har halverats under den senaste månaden. Fed har själv i år talat om räntesänkningar i samma storleksklass, så marknadsprissättningen motsvarar nu Feds syn. ECB har inte gjort någon numerisk uppskattning, men storleken torde vara i ungefär samma klass som Feds.

Med beaktande av förändringen i räntesänkningsförväntningarna har utvecklingen på aktiemarknaden varit mycket stark. Precis som i fjol har USA:s stora teknikbolag återigen varit drivmotorn för den globala aktiemarknaden, främst tack vare utmärkta Q4-resultat. Också i Europa har uppgången i början av året drivits av en handfull tillväxtbolag. Om man bortsåg från effekten av denna lilla grupp av bolag skulle resultattillväxten och aktiemarknadens avkastning se betydligt blygsammare ut.

Inga förändringar i allokeringen

I och med de bättre ekonomiska tillväxtutsikterna börjar det så småningom vara lockande att öka vikten av cykliska aktiemarknader, såsom Finland, Europa och småbolag. Vi vill ändå fortfarande se fler bevis på att en vändning till det bättre verkligen kommer att ske innan vi är beredda att öka risken. Dessutom har aktiemarknaden nu stigit nästan oavbrutet i över fyra månader. I sina egna valutor har den globala aktiemarknaden stigit med över 20 procent sedan slutet av oktober. Många goda nyheter har dock redan beaktats i priserna. 

Tills vidare håller vi allokeringen oförändrad och aktierna i neutralvikt. Inom aktieallokeringen är vi i undervikt i USA och i övervikt i Norden. I Europa, Japan och på tillväxtmarknaderna är vi i neutralvikt. Inom räntorna underviktar vi de långa räntorna och är i övervikt i de korta räntorna. Inom ränteallokeringen överviktar vi tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer. Tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar är i neutralvikt och euroområdets statsobligationer i stor undervikt.