Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Serviceavbrott i Aktias kort- och nättjänster 17.3.2024 06.00-15.15

Serviceavbrott i Aktias kort- och nättjänster 17.3.2024 06.00-15.15

Den 13 mars 2024 Kundmeddelanden

Under serviceavbrottet förekommer det avbrott i följande tjänster:

  • Kontantuttag och kontantinsättningar i Otto-automater med Aktia Debit-kort
  • Kortbetalningar med Aktia Debit-kort
  • Nätbanker, Aktia Mobilbank och Aktia Wallet
  • WS-kanalen
  • Betalningsrörelse
  • SEPA expressbetalningar behandlas normalt, förutom under ett separat serviceavbrott 17.3.2024 kl. 04.00-04.30

Köp och kontantuttag med Credit-egenskapen fungerar normalt under serviceavbrottet. Vi uppmanar våra kunder att vid behov förse sig med kontanter och sköta nödvändiga nätbanksärenden innan avbrottet börjar. Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.