Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Fullt ös på marknaden för företagsobligationer

Fullt ös på marknaden för företagsobligationer

Den 25 mars 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Ibland känns det som att obligationerna kommer att ta slut i världen. Efterfrågan på företagsobligationer är alltså exceptionellt hög. Nyemissioner av företagsobligationer går åt som smör i solsken. Emissionerna är ofta övertecknade och prissättningen hård.

Vanligtvis måste ett företag betala något mer för en ny obligation för att den ska intressera placerarna. Nu behövs ingen sådan premie – i vissa fall är det till och med tvärtom. Placerarna är inte priskänsliga, utan det gäller bara att få obligationer. Samma sak märks också på sekundärmarknaden. Köpintresset för företagsobligationer är fyra gånger större än säljintresset.

Man kan bara spekulera kring orsakerna till hysterin. Visserligen har mer pengar strömmat in på marknaden för företagsobligationer, men inte exceptionellt mycket. Även emissionsmarknaden har varit livlig, så utbudet har också varit tillräckligt. Räntorna har också varit högre så pass länge att den största köpivern redan torde ha avtagit.

De minskande recessionsfarhågorna innebär naturligtvis att företagens resultatförmåga ser bättre ut än väntat och att de redan starka balansräkningarna fortsätter att stärkas ytterligare. I fundamenthänseende har företagsobligationer blivit mer lockande. I fråga om företagsobligationer med högre risk är det särskilt intressant att oron för tillgången och priset på återfinansiering klart har minskat.

Även om marknaden för företagsobligationer inte längre är särskilt billig, verkar det som att riskpremierna fortsätter att sjunka. Det kan mycket väl hända att vi redan före sommaren når den nivå som råddeföre coronapandemin. Marknaden beter sig dock som en fårskock. Om någon skrämmer skocken, kan den plötsligt vända och då springer alla åt andra hållet.