Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Företagens resultattillväxt kör över inflationsfarhågorna

Företagens resultattillväxt kör över inflationsfarhågorna

Den 6 maj 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

I april var stämningen för det mesta mollbetonad på aktiemarknaden. I april sjönk den globala aktiemarknaden slutligen med närmare 3 procent i sina egna valutor och med drygt 2 procent i euro. På räntemarknaden var april en svag månad och avkastningen var på minus på alla huvudmarknader till följd av den statsobligationsdrivna ränteuppgången.

 

Det bärande temat i april har varit den ihållande inflationen. Under början av året har globala ekonomiska data överraskat i överkant, men det har också inflationen. Den för centralbankerna viktiga årliga underliggande inflationen ligger kring 4 procent i USA och kring 3 procent i euroområdet. Det är alltså fortfarande långt kvar till centralbankernas mål på 2 procent. Detta har synts som en dramatisk omprissättning av förväntningarna på räntesänkningar. Ännu i början av året prissattes räntesänkningar på mer än 150 räntepunkter från både Fed och ECB, nu förväntas Fed sänka styrräntan med cirka 30 räntepunkter och ECB med cirka 60 räntepunkter. Frågeställningen lyder inte längre ”hur mycket”, utan ”när” styrräntorna kommer att sänkas. Särskilt när det gäller Fed är det möjligt att räntan inte kommer att sänkas alls i år om inflationen inte vänder mot målnivån.

 

Kommer USA:s dominans att ge vika?

 

Ett annat viktigt tema på marknaden är den pågående resultatperioden för årets första kvartal. Som vi redan vet ser resultatperioden starkare ut i USA än i Europa. I USA har framför allt bolag med enorma marknadsvärden, som är anknutna till tekniksektorn, återigen överträffat förväntningarna. Reaktionerna på marknaden tyder på att de positiva resultatöverraskningarna åtminstone hittills har varit tillräckliga för att motverka effekterna av de negativa inflationsöverraskningarna.

 

Aktiemarknaden i USA har länge varit den klart bästa, driven av ”de magnifika sju”. Vi tror dock att USA:s dominans, som bygger på tillväxtaktier, kommer att försvinna eller åtminstone försvagas. De förbättrade utsikterna för den ekonomiska tillväxten avspeglas i princip ännu inte alls i företagens resultattillväxtprognoser, som har hållit sig sånär oförändrade jämfört med situationen vid årsskiftet. Vi anser att det finns utrymme för uppgång i resultattillväxtprognoserna särskilt i fråga om konjunkturkänsliga cykliska bolag. Den ihållande inflationen är en tråkig nyhet, men den ekonomiska tillväxten och resultattillväxten är bättre än förväntningarna, vilket är en så stor motkraft att vi fortfarande tror på aktiemarknadens avkastningspotential.

 

Aktierna i övervikt i allokeringen

 

Inom allokeringen är vi i övervikt i aktier, i undervikt när det gäller långa räntor och i neutralvikt i korta räntor. Inom aktieallokeringen överviktar vi Norden och Europa. USA, Japan och tillväxtmarknaderna är i neutral vikt. Vi överviktar också småbolag, som har hamnat långt efter de stora bolagen i kursuppgången.

 

Inom ränteplaceringarna fokuserar vi på de marknader som erbjuder den högsta löpande avkastningen, eftersom vi inte tror att räntorna kommer att sjunka avsevärt från de nuvarande nivåerna. Vi överviktar tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer. Tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar är i neutralvikt och euroområdets statsobligationer i stor undervikt.

 

Marknadsöversikten har skrivits av allokeringsdirektör Tommi Tähtinen.