Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Meddelande om Carnegia Asia-fondens fusion med fonden Carnegie Indienfond

Meddelande om Carnegia Asia-fondens fusion med fonden Carnegie Indienfond

Den 15 maj 2024 Kundmeddelanden

Carnegie Fonder AB har meddelat Aktia Bank Abp om fusion av fonden Carnegie Asia till den mottagande fonden Carnegie Indienfond. Det är inte möjligt att göra teckningar i fonden Carnegie Asia. Fusionen träder i kraft den 11 juli 2024. Fusionen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Om andelsägare har ett ikraftvarande fondsparavtal i den överlåtande fonden kommer avtalet automatiskt att överföras till den mottagande fonden, om den som ingått fondsparavtalet inte byter den fond till vilken besparingen riktas eller avslutar sitt avtal senast 26.6.2024.

Inlösen före fusionen och annan information

Om andelsägare vill lösa in sina andelar i den överlåtande fonden eller byta dem till andelar i en annan fond som förvaltas av Aktia Fondbolag Ab ska uppdraget för inlösen eller byte av fondandelar lämnas in senast 26 juni 2024 kl. 15.00. I annat fall utför vi fusionen och andelsägare kommer på fusionsdagen att erhålla andelar i den mottagande fonden av samma marknadsvärde som andelsägare hade i fonden Carnegie Asia. Vi debiterar inte provision för inlösen eller byte av fondandelar av andelsägare i den överlåtande fonden då andelsägaren vill lösa in eller byta sitt innehav i fonden under perioden 26.5.2024–26.6.2024.

Vänligen beakta att försäljning eller byte av fondandelar kan ha skattepåföljder för andelsägaren. 

Andelsägarna informeras med kundbrev. Regelbundna fondsparare bör bekanta sig med faktabladet för Carnegie Indienfond. Fondens stadgar och fondprospektet finns på den fondspecifika hemsidan.