Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
ECB inledde räntesänkningarna, Fed följer fortfarande läget

ECB inledde räntesänkningarna, Fed följer fortfarande läget

Den 10 juni 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Stämningen på placeringsmarknaden var positiv i maj. Den globala aktiemarknaden steg med närmare 4 procent i sina egna valutor och över 2,5 procent i euro. Även på räntemarknaden var maj en bra månad, särskilt när det gäller High Yield-företagsobligationer med högre risk och tillväxtmarknadernas statsobligationer. Marknadens stora teman var till stor del oförändrade. Fokus ligger å ena sidan på inflationen och förväntningarna på centralbankernas penningpolitik och å andra sidan på ekonomisk tillväxt och företagens resultattillväxt.

 

Inflationen har fortsatt att överraska med sin styrka både i USA och Europa, och därför är förväntningarna på räntesänkningar fortfarande på tillbakagång. Fluktuationen på räntemarknaden har under den senaste tiden varit exceptionellt stor när placerarna försöker bedöma vilka konsekvenser publicerade ekonomiska data har för centralbankernas beslut. Fluktuationen på räntemarknaden har också återspeglats på aktiemarknaden, men åtminstone tills vidare har trenden med stigande aktiekurser fortsatt. I år förväntas Fed sänka styrräntan med bara cirka 30 räntepunkter och ECB med cirka 25 räntepunkter. För Feds del har den första räntesänkningen prissatts fullt ut först för december, men en räntesänkning är möjlig redan på hösten. Som väntat sänkte ECB sin styrränta med 25 räntepunkter vid sitt möte i juni. Marknaden prissätter emellertid att ECB, i likhet med Fed, kommer att sänka räntan först i slutet av året.

 

Det första kvartalets resultatperiod var i slutändan än en gång bättre än väntat. I Europa fortsatte dock tillbakagången i resultaten. I USA var resultattillväxten positiv, men om man bortser från effekten av ”de magnifika sju” var resultattillväxten på den övriga marknaden något på minus också i USA. I slutet av året förväntas dock resultattillväxten bli positiv, och nästa år förväntas också en tydlig tillväxt i resultaten. Det ser alltså ut som att vi är på väg mot det bättre. Det är anmärkningsvärt att trots att de ekonomiska tillväxtprognoserna har höjts under hela början av året, återspeglas detta ännu inte på något sätt som ändringar av resultattillväxtprognoserna, utan de har varit nästan oförändrade jämfört med situationen vid årsskiftet. I resultattillväxtprognoserna ser vi utrymme för uppgång särskilt i konjunkturkänsliga cykliska bolag, och därför fortsätter vi att tro på aktiemarknadens avkastningspotential.

 

Förändringar i allokeringen

 

I allokeringen är vi i övervikt i aktier, i undervikt när det gäller långa räntor och i neutralvikt i korta räntor. I aktieallokeringen har vi höjt tillväxtmarknaderna från neutralvikt till övervikt och sänkt Japan från neutralvikt till undervikt. Kinas ekonomiska problem har länge överskuggat tillväxtmarknaderna, men nu verkar det som om negativiteten mot Kina håller på att avta. En viktig nyhet i maj var den kinesiska regeringens besked om ett betydande stöd till den kämpande fastighetsmarknaden. I aktieallokeringen överviktar vi utöver tillväxtmarknaderna även de nordiska länderna och Europa. USA är i neutralvikt. Vi överviktar också småbolag, som har hamnat långt efter de stora bolagen i kursuppgången.

 

Inom ränteplaceringarna fokuserar vi på de marknader som erbjuder den högsta löpande avkastningen. Vi överviktar tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer. Tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar är i neutralvikt och euroområdets statsobligationer i stor undervikt.

 

Marknadsöversikten har skrivits av Aktias allokeringsdirektör Tommi Tähtinen.