Sök ersättning och anmäl skada

Det finns olika slag av Aktia-försäkringar. Fundera först om du söker om ersättning från person- eller egendomsförsäkring, och om personförsäkringen är ett merskydd i din hemförsäkring.

Vad har hänt? Sök ersättning eller gör skadeanmälan, så tar vi ställning till ditt ärende.

Du hittar våra ersättningsansökningar och skadeanmälningsblanketter bakom länkarna nedan.

Handläggningen sköts av Aktia Livförsäkring Ab eller Folksam Skadeförsäkring Ab.

Aktia Livförsäkring Ab

(Se försäkringsnummerserierna)

 

* Behandlingstiden för ersättningsansökningar gjorda i nätbankens ersättningstjänst är medeltal 3 bankdagar.

** Den genomsnittliga behandlingstiden för per post skickade ersättningsansökningar är för tillfället 15 dagar.