Valutaräknare för kortinköp

När du reser lönar det sig alltid att betala med ditt betalkort i lokal valuta. En del butiker och kontantautomater erbjuder valutakurser som i regel är sämre än Mastercard Europes och det kan medföra extra kostnader för dig. När du betalar med ditt Aktia betalkort i den lokala valutan används Mastercard Europe- valutakurs.

Mastercard-inköp i andra valutor än euro omräknas till euro enligt den valutapartikurs som Mastercard Europe använder, till vilken läggs en marginal på högst 2,75 procent. Valutakursen fastställs den dag då transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till Mastercard Europe.

Räkna om de Mastercard-inköp som du gjort i andra valutor till euro med hjälp av Mastercards valutaräknare (sidan är på engelska).

Gå till Mastercard-valutaräknare

Så här använder du valutaräknaren

  • Välj euro (EUR) i "Your card currency amount".
  • Välj den valuta som köpet debiterades i under "Bank Fee".
  • Mata in 2,75 i "Bank Fee".
  • Mata in datumet när du gjort inköpet "Transaction Date".
  • Mata in köpets belopp i den lokala valutan i "Transaction amount".

 

Se också valutakurser eller använd Aktias valutaräknare.