Aktia Profiltjänst

Aktia Profiltjänst kombinerar aktiv fondbaserad portföljförvaltning, diversifiering av förmögenhet och försäkringssparande i ett paket.

 

Fr.o.m. 1.10.2019 slutar vi att sälja nya Aktia Profiltjänst-portföljer. Portföljerna kan fortfarande användas då de är anknutna till ikraftvarande avtal och andra tjänster samt avtal och i sådana fall uppdateras dess allokering och innehåll även i framtiden.    

Profiltjänsten placerar i en placeringskorg som i sin tur placerar i fonder vars placeringsobjekt är aktier, ränteinstrument och alternativa placeringar. Placeringsobjektens viktfördelning i portföljen varierar. Våra portföljförvaltare ansvarar för valet av fonder. Välj den av våra fem portföljalternativ som passar dig. Portföljerna som kan väljas avviker från varandra till sin risk- och avkastningsprofil. Placeringsstrategin för de enskilda portföljerna meddelas enligt målsatt långsiktig volatilitet. Portföljens värdeförändring, dvs. volatilitet, är lägst i portfölj 1 och högst i portfölj 5. Allt du behöver göra är att välja den portfölj som bäst lämpar sig för dina behov. Vi hjälper dig gärna med valet på våra kontor.

I Profiltjänsten drar du även nytta av fördelarna med försäkringssparande.

 

 

 

Läs mera om våra portföljalternativ här