Aktia Profiltjänst

Genom Aktia Profiltjänst kan du dra nytta av fördelarna med aktiv fondbaserad portföljförvaltning, diversifiering av förmögenhet och försäkringssparande i ett paket. Profiltjänsten passar dig som vill ha professionell portföljförvaltning på en för dig lämplig risknivå.

Profiltjänsten placerar i en placeringskorg som i sin tur placerar i fonder vars placeringsobjekt är aktier, ränteinstrument och alternativa placeringar. Placeringsobjektens viktfördelning i portföljen varierar. Våra portföljförvaltare ansvarar för valet av fonder. Välj den av våra fem portföljalternativ som passar dig. Portföljerna som kan väljas avviker från varandra till sin risk- och avkastningsprofil. Placeringsstrategin för de enskilda portföljerna meddelas enligt målsatt långsiktig volatilitet. Portföljens värdeförändring, dvs. volatilitet, är lägst i portfölj 1 och högst i portfölj 5. Allt du behöver göra är att välja den portfölj som bäst lämpar sig för dina behov. Vi hjälper dig gärna med valet på våra kontor.

Du kan få den fondbaserade portföljförvaltningens fördelar redan på en 40 euros månatlig sparrat. Du kan även koppla Aktia Profiltjänst till en sparförsäkring eller till en  Aktia Pensionsförsäkring.

I Profiltjänsten drar du även nytta av fördelarna med försäkringssparande.

Fördelarna i korthet:

 • Enkelt; fondbyten utan skattepåföljder
 • Uttag av insatt kapital utan skattepåföljder
  • Du kan ta ut hela det insatta kapitalet utan att betala kapitalinkomstskatt
  • Kapitalinkomstskatten betalas först när du lyfter eventuell avkastning. Eventuell överlåtelseförlust kan inte dras av
 • Arvsskatteplanering
  • Ersättning vid dödfall betalas till förmånstagarna
  • Försäkringen minskar dödsboets helhetsvärde och inverkar således på arvsskatten

 

Bekanta dig även med Aktia Profiltjänstens broschyr.

Läs mera om våra portföljalternativ här