Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia America 2,27 € 0,33% 3,89% 11,11%
Aktia Bond Allocation 1,52 € 0,12% 0,60% 2,94%
Aktia Capital 3,40 € 0,15% 1,50% 16,26%
Aktia Commodity 1,07 € 0,56% 1,13% 2,71%
Aktia Corporate Bond+ 1,91 € 0,16% 0,73% 3,57%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,85 € 0,05% 0,01% 5,22%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,02 € -0,01% 0,00%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,35 € 0,90% 3,44% 26,84%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,74 € -0,07% -0,54% 3,37%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,14 € 0,17% 2,04% 5,31%
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,10 € -0,02% 0,35% -0,26%
Aktia Europa 0,39 € 0,00% 3,48% 18,03%
Aktia Europe Small Cap 1,45 € 0,29% 3,71% 20,45%
Aktia Global 0,45 € 0,36% 3,81% 14,09%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,16 € 0,00% 0,45% 5,60%
Aktia Government Bond+ 1,59 € 0,16% 0,49% -0,82%
Aktia Inflation Bond+ 1,37 € 0,31% 0,97% -0,33%
Aktia Likvida+ 0,27 € 0,01% 0,06% 0,37%
Aktia Nordic 2,17 € 0,25% 1,58% 13,92%
Aktia Nordic Micro Cap 1,35 € -0,02% 1,53%
Aktia Nordic Small Cap 3,20 € 0,34% 1,49% 15,33%
Aktia Secura 0,93 € 0,16% 1,41% 7,68%
Aktia Solida 1,83 € 0,13% 0,68% 2,47%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,10 € -0,02% 0,35% -0,26%
Aktia Likvida+ 0,27 € 0,01% 0,06% 0,37%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Bond Allocation 1,52 € 0,12% 0,60% 2,94%
Aktia Corporate Bond+ 1,91 € 0,16% 0,73% 3,57%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,85 € 0,05% 0,01% 5,22%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,02 € -0,01% 0,00%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,74 € -0,07% -0,54% 3,37%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,14 € 0,17% 2,04% 5,31%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,16 € 0,00% 0,45% 5,60%
Aktia Government Bond+ 1,59 € 0,16% 0,49% -0,82%
Aktia Inflation Bond+ 1,37 € 0,31% 0,97% -0,33%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia America 2,27 € 0,33% 3,89% 11,11%
Aktia Capital 3,40 € 0,15% 1,50% 16,26%
Aktia Europa 0,39 € 0,00% 3,48% 18,03%
Aktia Europe Small Cap 1,45 € 0,29% 3,71% 20,45%
Aktia Global 0,45 € 0,36% 3,81% 14,09%
Aktia Nordic 2,17 € 0,25% 1,58% 13,92%
Aktia Nordic Micro Cap 1,35 € -0,02% 1,53%
Aktia Nordic Small Cap 3,20 € 0,34% 1,49% 15,33%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,35 € 0,90% 3,44% 26,84%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Secura 0,93 € 0,16% 1,41% 7,68%
Aktia Solida 1,83 € 0,13% 0,68% 2,47%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Commodity 1,07 € 0,56% 1,13% 2,71%

POP-fonder

POP-fonderna säljs endast via POP Bankerna. Dessa fonder förvaltas av Aktia Fondbolag.
Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
POP Europa 1,99 € 0,00% 3,47% 17,95%
POP Finland 3,10 € 0,15% 1,50% 16,22%
POP Global 1,57 € 0,35% 3,81% 14,03%
POP Nordic 2,19 € 0,25% 1,58% 13,92%
POP Optimal 1,75 € 0,16% 1,41% 7,65%
POP Ränteportfölj 1,52 € 0,12% 0,61% 2,92%
POP Stabil 1,52 € 0,13% 0,68% 2,46%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Carnegie Afrikafond 0,98 € 0,11% 2,79% 6,05%
Carnegie Asia 24,28 € 0,01% 3,77% 19,37%
Carnegie Indienfond 50,48 € -0,57% 0,92% 11,42%
Carnegie Rysslandsfond 6,17 € 0,21% 3,66% 12,55%
Odin Energi 15,95 € 0,34% 4,50% -1,47%
Odin Europa 20,76 € -0,10% 2,59% 17,04%
Odin Finland 950,58 € 0,15% 1,16% 10,44%
Odin Global 24,75 € -0,28% 3,45% 10,69%
Odin Norden 269,64 € 0,31% 3,65% 10,62%
Odin Norge 354,01 € 0,02% 4,48% 22,50%
Odin Sverige 491,11 € -0,01% 3,28% 18,02%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap 663,66 € 0,87% 5,71% 14,67%
Parvest Equity China Classic Cap 151,38 € 1,18% 5,57% 25,31%
Parvest Equity India Classic Cap 145,12 € 1,02% 0,36% 9,16%
Parvest Equity Latin America 524,01 € -0,38% -1,03% 7,63%
Parvest Equity World Emerging Classic Cap 126,72 € 0,67% 4,12% 15,01%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 7,44 € 0,08% -4,99% 5,27%
Swedbank Robur Amerikafonden 4,91 € 0,29% 4,27% 16,96%
Swedbank Robur Asienfond 4,76 € 0,18% 4,15% 23,37%
Swedbank Robur Ethica Sverige 892,21 € -0,53% 1,60% 18,55%
Swedbank Robur Japanfonden 0,89 € 0,48% 6,32% 8,93%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,50 € 0,43% 4,53% 18,67%
Swedbank Robur Råvarufonden 1,94 € 0,74% 5,39% 12,66%
Swedbank Robur Småbolag Norden 15,26 € -0,51% 3,13% 15,34%
Swedbank Robur Småbolagsfonden Europa 3,98 € -0,41% 2,54% 26,92%
Swedbank Robur Technology 26,32 € 0,03% 4,48% 26,51%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,13 € 0,18% -0,34% 16,32%