Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,08 € 8,05%
Aktia Aktieportfölj 1,15 € -0,14% 2,25% 22,00%
Aktia America 3,29 € -0,13% 2,79% 32,38%
Aktia Capital 3,77 € -0,04% 4,54% 20,82%
Aktia Commodity 1,05 € -0,07% 0,41% 2,48%
Aktia Corporate Bond+ 2,02 € 0,07% 0,46% 7,27%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,99 € 0,10% 1,35% 11,53%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,07 € 0,03% 0,87% 9,01%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,59 € 1,00% 2,37% 21,45%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,88 € 0,28% 1,50% 10,24%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,25 € 0,06% 1,37% 8,90%
Aktia Europa 0,43 € 0,12% 1,35% 22,24%
Aktia Europe Small Cap 1,63 € 0,23% 0,89% 24,19%
Aktia European High Yield Bond+ 1,02 € 0,01% 0,42%
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,07 € -0,01% 1,19% 11,05%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,10 € -0,06% 1,57% 14,61%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,12 € -0,18% 1,96% 18,50%
Aktia Global 0,56 € 0,00% 1,55% 26,25%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,19 € -0,10% 0,45% 5,59%
Aktia Government Bond+ 1,67 € 0,07% 0,23% 4,31%
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € 0,01% 0,04% 0,68%
Aktia Nordic 2,39 € 0,21% 2,52% 21,13%
Aktia Nordic Micro Cap 1,66 € 1,38% 5,99% 37,91%
Aktia Nordic Small Cap 3,74 € 0,84% 4,57% 35,84%
Aktia Ränteportfölj 1,61 € 0,09% 0,92% 7,94%
Aktia Secura 1,03 € 0,02% 1,35% 13,57%
Aktia Solida 1,93 € 0,03% 0,42% 6,50%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € 0,01% 0,04% 0,68%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Corporate Bond+ 2,02 € 0,07% 0,46% 7,27%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,99 € 0,10% 1,35% 11,53%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,07 € 0,03% 0,87% 9,01%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,88 € 0,28% 1,50% 10,24%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,25 € 0,06% 1,37% 8,90%
Aktia European High Yield Bond+ 1,02 € 0,01% 0,42%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,19 € -0,10% 0,45% 5,59%
Aktia Government Bond+ 1,67 € 0,07% 0,23% 4,31%
Aktia Ränteportfölj 1,61 € 0,09% 0,92% 7,94%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Aktieportfölj 1,15 € -0,14% 2,25% 22,00%
Aktia America 3,29 € -0,13% 2,79% 32,38%
Aktia Capital 3,77 € -0,04% 4,54% 20,82%
Aktia Europa 0,43 € 0,12% 1,35% 22,24%
Aktia Europe Small Cap 1,63 € 0,23% 0,89% 24,19%
Aktia Global 0,56 € 0,00% 1,55% 26,25%
Aktia Nordic 2,39 € 0,21% 2,52% 21,13%
Aktia Nordic Micro Cap 1,66 € 1,38% 5,99% 37,91%
Aktia Nordic Small Cap 3,74 € 0,84% 4,57% 35,84%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,59 € 1,00% 2,37% 21,45%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,07 € -0,01% 1,19% 11,05%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,10 € -0,06% 1,57% 14,61%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,12 € -0,18% 1,96% 18,50%
Aktia Secura 1,03 € 0,02% 1,35% 13,57%
Aktia Solida 1,93 € 0,03% 0,42% 6,50%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,08 € 8,05%
Aktia Commodity 1,05 € -0,07% 0,41% 2,48%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Carnegie Asia 25,21 € 2,51% 3,25% 17,35%
Carnegie Indienfond 54,70 € 0,24% 0,62% 15,06%
Carnegie Rysslandsfond 8,51 € -1,23% 5,33% 35,20%
Odin Norge 372,28 € 0,08% 1,00% 9,33%
Odin Sverige 611,04 € 0,23% 2,33% 34,16%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap 757,22 € 0,64% 1,89% 18,22%
Parvest Equity China Classic Cap 192,42 € 1,41% 5,98% 37,85%
Parvest Equity India Classic Cap 151,90 € -0,08% 0,06% 15,19%
Parvest Equity Latin America 555,47 € 1,32% 1,38% 8,44%
Parvest Equity World Emerging Classic Cap 138,42 € 0,08% 2,12% 15,96%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 6,55 € -0,19% 6,63% 13,01%
Swedbank Robur Asienfond 5,70 € 1,86% 5,34% 28,75%
Swedbank Robur Japanfonden 1,08 € 1,58% 1,56% 24,28%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 3,74 € -0,94% 7,23% 42,25%
Swedbank Robur Råvarufonden 1,96 € -1,20% 1,14% 10,86%
Swedbank Robur Technology 43,04 € 0,63% 7,95% 47,61%
Swedbank Robur Transition Sweden 981,30 € -0,79% 0,12% 22,77%
Swedbank Robur Östeuropafonden 4,27 € -0,84% 5,67% 32,83%