Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,08 € 5,56%
Aktia Aktieportfölj 1,05 € -0,39% 2,20% 2,31%
Aktia America 3,10 € 0,95% -0,68% 6,70%
Aktia Capital 3,70 € 0,45% 4,84% 11,96%
Aktia Commodity 1,00 € -0,32% 4,31% -3,03%
Aktia Corporate Bond+ 1,99 € -0,07% 1,39% -0,91%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,98 € 0,10% 3,18% 2,43%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,09 € 0,02% 2,02% 4,42%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,40 € -0,48% 2,76% -1,62%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,70 € -0,01% -1,15% -7,80%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,19 € 0,24% -2,14% -3,22%
Aktia Europa 0,39 € -0,83% -1,23% -1,87%
Aktia Europe Small Cap 1,47 € -0,07% 2,36% -1,65%
Aktia European High Yield Bond+ 0,97 € -0,02% 1,58%
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,02 € -0,07% 1,17% -0,99%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,04 € -0,14% 1,58% 0,48%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,05 € -0,25% 1,94% 2,06%
Aktia Global 0,54 € 0,47% -0,32% 4,17%
Aktia Government Bond+ 1,69 € -0,15% 0,69% 0,53%
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € -0,01% 0,51% -0,81%
Aktia Nordic 2,59 € -0,22% 6,45% 21,11%
Aktia Nordic Micro Cap 2,08 € 1,86% 11,77% 50,38%
Aktia Nordic Small Cap 3,98 € 0,37% 8,52% 24,78%
Aktia Ränteportfölj 1,57 € 0,05% 1,08% -1,34%
Aktia Secura 1,01 € 0,25% 1,48% 2,29%
Aktia Solida 1,91 € 0,04% 0,98% -0,21%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € -0,01% 0,51% -0,81%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Corporate Bond+ 1,99 € -0,07% 1,39% -0,91%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,98 € 0,10% 3,18% 2,43%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,09 € 0,02% 2,02% 4,42%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,70 € -0,01% -1,15% -7,80%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,19 € 0,24% -2,14% -3,22%
Aktia European High Yield Bond+ 0,97 € -0,02% 1,58%
Aktia Government Bond+ 1,69 € -0,15% 0,69% 0,53%
Aktia Ränteportfölj 1,57 € 0,05% 1,08% -1,34%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Aktieportfölj 1,05 € -0,39% 2,20% 2,31%
Aktia America 3,10 € 0,95% -0,68% 6,70%
Aktia Capital 3,70 € 0,45% 4,84% 11,96%
Aktia Europa 0,39 € -0,83% -1,23% -1,87%
Aktia Europe Small Cap 1,47 € -0,07% 2,36% -1,65%
Aktia Global 0,54 € 0,47% -0,32% 4,17%
Aktia Nordic 2,59 € -0,22% 6,45% 21,11%
Aktia Nordic Micro Cap 2,08 € 1,86% 11,77% 50,38%
Aktia Nordic Small Cap 3,98 € 0,37% 8,52% 24,78%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,40 € -0,48% 2,76% -1,62%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,02 € -0,07% 1,17% -0,99%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,04 € -0,14% 1,58% 0,48%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,05 € -0,25% 1,94% 2,06%
Aktia Secura 1,01 € 0,25% 1,48% 2,29%
Aktia Solida 1,91 € 0,04% 0,98% -0,21%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,08 € 5,56%
Aktia Commodity 1,00 € -0,32% 4,31% -3,03%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity 687,48 € -0,22% 3,05% 0,63%
BNP Paribas Funds China Equity 221,45 € 0,89% 8,71% 38,94%
BNP Paribas Funds Emerging Equity 140,54 € 1,39% 6,32% 9,26%
BNP Paribas Funds India Equity 128,06 € 0,02% 3,14% -10,75%
BNP Paribas Funds Latin America Equity 371,33 € -2,09% 4,71% -29,31%
Carnegie Asia 23,24 € -0,50% 2,07% 1,48%
Carnegie Indienfond 46,52 € -0,17% 2,45% -7,79%
Carnegie Rysslandsfond 6,90 € -0,83% 0,92% -8,18%
Odin Norge 312,61 € 1,37% 5,66% -12,13%
Odin Sverige 654,80 € 0,09% 11,37% 26,61%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 5,42 € 0,67% 0,24% -11,55%
Swedbank Robur Asienfond 5,90 € 0,18% 5,19% 19,94%
Swedbank Robur Japanfonden 1,01 € -1,96% -2,94% 3,16%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,89 € -0,38% 0,68% -8,70%
Swedbank Robur Råvarufonden 1,46 € -0,64% 1,36% -23,22%
Swedbank Robur Technology 47,80 € 1,47% 1,94% 31,25%
Swedbank Robur Transition Sweden 913,50 € 0,21% 7,89% 6,91%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,05 € -0,37% -2,14% -19,86%