Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia America 2,31 € -0,82% 1,00% 5,96%
Aktia Bond Allocation 1,52 € -0,03% 0,13% 4,30%
Aktia Capital 3,22 € -0,87% -5,62% 12,35%
Aktia Commodity 1,08 € 0,03% 1,87% 2,60%
Aktia Corporate Bond+ 1,92 € -0,01% 0,46% 5,22%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,86 € 0,02% 0,44% 11,07%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,02 € 0,00% -0,23%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,40 € -1,42% 4,41% 31,02%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,71 € -0,09% -1,13% 2,60%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,14 € -0,10% -0,16% 3,98%
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,10 € -0,10% -0,03% -0,77%
Aktia Europa 0,39 € 0,28% 0,23% 18,79%
Aktia Europe Small Cap 1,43 € -0,63% -0,20% 23,74%
Aktia Global 0,46 € -0,33% 1,64% 13,11%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,16 € 0,02% -0,34% 5,68%
Aktia Government Bond+ 1,60 € -0,02% 0,68% 1,72%
Aktia Inflation Bond+ 1,38 € -0,04% 1,33% 1,65%
Aktia Likvida+ 0,27 € -0,01% 0,04% 0,58%
Aktia Nordic 2,10 € -0,66% -3,00% 13,83%
Aktia Nordic Micro Cap 1,27 € -1,12% -3,88% 22,32%
Aktia Nordic Small Cap 3,01 € -0,83% -4,06% 11,66%
Aktia Secura 0,93 € -0,18% -0,31% 7,79%
Aktia Solida 1,84 € -0,06% 0,37% 3,46%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,10 € -0,10% -0,03% -0,77%
Aktia Likvida+ 0,27 € -0,01% 0,04% 0,58%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Bond Allocation 1,52 € -0,03% 0,13% 4,30%
Aktia Corporate Bond+ 1,92 € -0,01% 0,46% 5,22%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,86 € 0,02% 0,44% 11,07%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,02 € 0,00% -0,23%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,71 € -0,09% -1,13% 2,60%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,14 € -0,10% -0,16% 3,98%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,16 € 0,02% -0,34% 5,68%
Aktia Government Bond+ 1,60 € -0,02% 0,68% 1,72%
Aktia Inflation Bond+ 1,38 € -0,04% 1,33% 1,65%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia America 2,31 € -0,82% 1,00% 5,96%
Aktia Capital 3,22 € -0,87% -5,62% 12,35%
Aktia Europa 0,39 € 0,28% 0,23% 18,79%
Aktia Europe Small Cap 1,43 € -0,63% -0,20% 23,74%
Aktia Global 0,46 € -0,33% 1,64% 13,11%
Aktia Nordic 2,10 € -0,66% -3,00% 13,83%
Aktia Nordic Micro Cap 1,27 € -1,12% -3,88% 22,32%
Aktia Nordic Small Cap 3,01 € -0,83% -4,06% 11,66%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,40 € -1,42% 4,41% 31,02%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Secura 0,93 € -0,18% -0,31% 7,79%
Aktia Solida 1,84 € -0,06% 0,37% 3,46%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Commodity 1,08 € 0,03% 1,87% 2,60%

POP-fonder

POP-fonderna säljs endast via POP Bankerna. Dessa fonder förvaltas av Aktia Fondbolag.
Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
POP Europa 2,00 € 0,28% 0,23% 18,71%
POP Finland 2,94 € -0,86% -5,61% 12,32%
POP Global 1,59 € -0,33% 1,64% 13,06%
POP Nordic 2,12 € -0,66% -2,98% 13,81%
POP Optimal 1,75 € -0,18% -0,31% 7,76%
POP Ränteportfölj 1,52 € -0,03% 0,14% 4,27%
POP Stabil 1,52 € -0,06% 0,37% 3,45%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Carnegie Afrikafond 0,98 € -1,17% 1,69% 3,67%
Carnegie Asia 24,77 € -1,53% 2,38% 27,03%
Carnegie Indienfond 50,63 € -0,74% 0,76% 25,69%
Carnegie Rysslandsfond 6,17 € -0,87% 0,84% 5,43%
Odin Energi 15,71 € -0,15% -0,22% -5,49%
Odin Europa 20,50 € -0,28% 0,09% 22,91%
Odin Finland 916,34 € -0,25% -3,86% 7,36%
Odin Global 24,82 € -0,08% 0,43% 13,15%
Odin Norden 261,58 € -0,10% -3,03% 9,88%
Odin Norge 339,54 € 0,11% -2,62% 12,60%
Odin Sverige 469,72 € 0,02% -3,62% 16,00%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap 688,99 € -1,20% 4,00% 19,57%
Parvest Equity China Classic Cap 157,38 € -2,12% 4,79% 30,27%
Parvest Equity India Classic Cap 145,94 € 0,19% 0,70% 18,28%
Parvest Equity Latin America 501,25 € -0,23% -3,02% 8,44%
Parvest Equity World Emerging Classic Cap 131,49 € -0,68% 4,09% 22,97%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 6,99 € -0,42% -5,21% 4,66%
Swedbank Robur Amerikafonden 5,06 € -0,34% 2,34% 12,74%
Swedbank Robur Asienfond 4,99 € -1,44% 4,86% 32,21%
Swedbank Robur Ethica Sverige 865,09 € -0,43% -4,19% 12,73%
Swedbank Robur Japanfonden 0,93 € 0,07% 4,68% 8,95%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,50 € -0,65% 1,04% 10,53%
Swedbank Robur Råvarufonden 1,93 € -0,23% -0,23% 2,25%
Swedbank Robur Småbolag Norden 14,59 € -0,66% -3,73% 14,30%
Swedbank Robur Småbolagsfonden Europa 3,90 € -0,71% -0,97% 22,87%
Swedbank Robur Technology 27,92 € -0,50% 5,05% 29,75%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,16 € -0,57% 1,37% 14,62%