Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,12 € 5,05%
Aktia Aktieportfölj 1,08 € -2,30% -1,33% 3,17%
Aktia America 3,13 € -2,91% -3,36% 5,41%
Aktia Capital 3,87 € -3,20% -2,87% 12,60%
Aktia Commodity 0,99 € 0,21% -0,46% -2,88%
Aktia Corporate Bond+ 2,02 € -0,24% 0,83% 0,58%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,99 € -0,26% 0,22% 2,36%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,10 € -0,03% 0,69% 4,17%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,50 € -0,42% 5,56% 4,07%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,70 € -0,33% 0,54% -6,85%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,21 € 0,18% 0,30% 0,07%
Aktia Europa 0,38 € -3,29% -4,21% -4,94%
Aktia Europe Small Cap 1,52 € -3,99% -4,38% 0,28%
Aktia European High Yield Bond+ 0,98 € -0,60% 0,53% -1,69%
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,04 € -0,74% 0,12% 0,30%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,06 € -1,21% -0,22% 1,80%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,08 € -1,78% -0,70% 3,03%
Aktia Global 0,54 € -3,09% -3,85% 4,23%
Aktia Government Bond+ 1,71 € -0,04% 0,56% 2,08%
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € -0,11% 0,25% -0,23%
Aktia Nordic 2,73 € -4,02% -3,91% 23,24%
Aktia Nordic Micro Cap 2,24 € -5,44% -4,84% 62,00%
Aktia Nordic Small Cap 4,44 € -4,87% -2,92% 38,46%
Aktia Ränteportfölj 1,59 € -0,13% 0,84% 0,21%
Aktia Secura 1,02 € -1,77% -1,58% 3,07%
Aktia Solida 1,92 € -0,52% -0,07% 0,71%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € -0,11% 0,25% -0,23%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Corporate Bond+ 2,02 € -0,24% 0,83% 0,58%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,99 € -0,26% 0,22% 2,36%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,10 € -0,03% 0,69% 4,17%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,70 € -0,33% 0,54% -6,85%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,21 € 0,18% 0,30% 0,07%
Aktia European High Yield Bond+ 0,98 € -0,60% 0,53% -1,69%
Aktia Government Bond+ 1,71 € -0,04% 0,56% 2,08%
Aktia Ränteportfölj 1,59 € -0,13% 0,84% 0,21%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Aktieportfölj 1,08 € -2,30% -1,33% 3,17%
Aktia America 3,13 € -2,91% -3,36% 5,41%
Aktia Capital 3,87 € -3,20% -2,87% 12,60%
Aktia Europa 0,38 € -3,29% -4,21% -4,94%
Aktia Europe Small Cap 1,52 € -3,99% -4,38% 0,28%
Aktia Global 0,54 € -3,09% -3,85% 4,23%
Aktia Nordic 2,73 € -4,02% -3,91% 23,24%
Aktia Nordic Micro Cap 2,24 € -5,44% -4,84% 62,00%
Aktia Nordic Small Cap 4,44 € -4,87% -2,92% 38,46%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,50 € -0,42% 5,56% 4,07%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,04 € -0,74% 0,12% 0,30%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,06 € -1,21% -0,22% 1,80%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,08 € -1,78% -0,70% 3,03%
Aktia Secura 1,02 € -1,77% -1,58% 3,07%
Aktia Solida 1,92 € -0,52% -0,07% 0,71%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,12 € 5,05%
Aktia Commodity 0,99 € 0,21% -0,46% -2,88%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity 753,32 € -0,43% 5,19% 8,04%
BNP Paribas Funds China Equity 239,17 € 0,28% 4,62% 41,68%
BNP Paribas Funds Emerging Equity 135,86 € -2,95% -0,31% 7,04%
BNP Paribas Funds India Equity 134,22 € -1,38% 0,46% -8,51%
BNP Paribas Funds Latin America Equity 329,84 € -4,19% -1,42% -37,80%
Carnegie Asia 25,19 € 1,97% 5,59% 8,25%
Carnegie Indienfond 51,58 € 0,16% 4,88% -3,38%
Carnegie Rysslandsfond 6,38 € -2,84% -4,42% -16,37%
Odin Norge 298,86 € -4,45% -5,54% -14,81%
Odin Sverige 659,88 € -4,11% -5,54% 23,17%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 5,07 € -3,87% -2,48% -13,92%
Swedbank Robur Asienfond 6,52 € 2,60% 8,15% 28,53%
Swedbank Robur Japanfonden 1,20 € 3,20% 2,09% 20,14%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,66 € -2,74% -4,92% -17,33%
Swedbank Robur Technology 51,22 € -1,28% 2,13% 40,07%
Swedbank Robur Transition Energy 1,53 € -1,64% 7,42% -18,34%
Swedbank Robur Transition Sweden 920,43 € -2,60% -3,40% -0,85%
Swedbank Robur Östeuropafonden 2,72 € -2,75% -4,24% -28,92%