Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia America 2,21 € 1,17% 3,45% 10,55%
Aktia Bond Allocation 1,51 € 0,22% 0,23% 2,87%
Aktia Capital 3,37 € -0,16% 1,33% 17,25%
Aktia Commodity 1,05 € 0,03% 2,33% 2,44%
Aktia Corporate Bond+ 1,90 € 0,04% 0,20% 2,82%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,85 € -0,14% 0,90% 4,83%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,02 € -0,04% 0,43%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,31 € 0,02% 3,26% 24,78%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,75 € 0,71% 0,63% 6,26%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,13 € 0,58% -0,23% 5,82%
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,10 € 0,79% -0,08% 1,62%
Aktia Europa 0,38 € 0,16% 2,37% 15,57%
Aktia Europe Small Cap 1,41 € 0,38% 2,31% 14,63%
Aktia Global 0,44 € 0,78% 3,17% 12,76%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,15 € 0,04% 0,56% 5,98%
Aktia Government Bond+ 1,58 € 0,06% 0,04% -1,51%
Aktia Inflation Bond+ 1,35 € 0,04% -0,43% -1,56%
Aktia Likvida+ 0,27 € 0,01% 0,02% 0,34%
Aktia Nordic 2,13 € 0,15% 2,26% 10,99%
Aktia Nordic Micro Cap 1,34 € 0,12% 1,89%
Aktia Nordic Small Cap 3,15 € 0,20% 1,47% 16,59%
Aktia Secura 0,92 € 0,25% 0,98% 6,95%
Aktia Solida 1,82 € 0,11% 0,35% 1,97%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,10 € 0,79% -0,08% 1,62%
Aktia Likvida+ 0,27 € 0,01% 0,02% 0,34%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Bond Allocation 1,51 € 0,22% 0,23% 2,87%
Aktia Corporate Bond+ 1,90 € 0,04% 0,20% 2,82%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,85 € -0,14% 0,90% 4,83%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,02 € -0,04% 0,43%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,75 € 0,71% 0,63% 6,26%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,13 € 0,58% -0,23% 5,82%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,15 € 0,04% 0,56% 5,98%
Aktia Government Bond+ 1,58 € 0,06% 0,04% -1,51%
Aktia Inflation Bond+ 1,35 € 0,04% -0,43% -1,56%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia America 2,21 € 1,17% 3,45% 10,55%
Aktia Capital 3,37 € -0,16% 1,33% 17,25%
Aktia Europa 0,38 € 0,16% 2,37% 15,57%
Aktia Europe Small Cap 1,41 € 0,38% 2,31% 14,63%
Aktia Global 0,44 € 0,78% 3,17% 12,76%
Aktia Nordic 2,13 € 0,15% 2,26% 10,99%
Aktia Nordic Micro Cap 1,34 € 0,12% 1,89%
Aktia Nordic Small Cap 3,15 € 0,20% 1,47% 16,59%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,31 € 0,02% 3,26% 24,78%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Secura 0,92 € 0,25% 0,98% 6,95%
Aktia Solida 1,82 € 0,11% 0,35% 1,97%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Commodity 1,05 € 0,03% 2,33% 2,44%

POP-fonder

POP-fonderna säljs endast via POP Bankerna. Dessa fonder förvaltas av Aktia Fondbolag.
Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
POP Europa 1,93 € 0,16% 2,36% 15,50%
POP Finland 3,07 € -0,16% 1,33% 17,20%
POP Global 1,53 € 0,78% 3,16% 12,70%
POP Nordic 2,16 € 0,14% 2,26% 10,98%
POP Optimal 1,73 € 0,25% 0,98% 6,93%
POP Ränteportfölj 1,52 € 0,22% 0,22% 2,88%
POP Stabil 1,51 € 0,11% 0,35% 1,96%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Carnegie Afrikafond 0,96 € 0,41% -3,17% 2,69%
Carnegie Asia 23,77 € -0,17% 2,49% 15,93%
Carnegie Indienfond 50,42 € -0,39% 1,53% 12,00%
Carnegie Rysslandsfond 5,94 € 0,62% 5,29% 12,10%
Odin Energi 15,34 € -0,20% 4,16% 0,39%
Odin Europa 20,30 € -0,20% 2,73% 13,80%
Odin Finland 943,60 € 0,15% 0,93% 9,61%
Odin Global 23,99 € -0,21% 1,96% 6,88%
Odin Norden 260,90 € -0,19% 4,18% 7,40%
Odin Norge 341,56 € 0,14% 3,19% 25,09%
Odin Sverige 476,97 € -0,40% 3,06% 13,22%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap 633,13 € -0,65% 2,05% 9,48%
Parvest Equity China Classic Cap 144,80 € -0,56% 3,99% 20,09%
Parvest Equity India Classic Cap 145,06 € -0,51% 1,17% 8,85%
Parvest Equity Latin America 528,43 € -0,35% 3,79% 17,97%
Parvest Equity World Emerging Classic Cap 122,11 € -0,46% 3,00% 11,76%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 7,65 € -0,82% -0,25% 7,84%
Swedbank Robur Amerikafonden 4,73 € 0,09% 1,94% 12,53%
Swedbank Robur Asienfond 4,63 € -0,27% 2,47% 18,80%
Swedbank Robur Ethica Sverige 880,89 € 0,22% 3,20% 14,67%
Swedbank Robur Japanfonden 0,84 € -0,27% -1,20% 4,45%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,39 € 0,69% 7,18% 18,02%
Swedbank Robur Råvarufonden 1,86 € 0,57% 4,62% 14,19%
Swedbank Robur Småbolag Norden 14,78 € 0,05% 2,43% 12,57%
Swedbank Robur Småbolagsfonden Europa 3,92 € 0,18% 5,60% 22,67%
Swedbank Robur Technology 25,38 € 0,04% 2,75% 22,74%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,11 € 0,22% 2,03% 17,50%