Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Aktieportfölj 1,01 € -0,12%
Aktia America 2,42 € -0,52% 0,34% 7,32%
Aktia Bond Allocation 1,52 € -0,09% -0,58% 3,17%
Aktia Capital 3,25 € 0,15% 1,53% 6,66%
Aktia Commodity 1,10 € 0,05% 3,38% 1,79%
Aktia Corporate Bond+ 1,92 € 0,03% -0,07% 4,68%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,89 € -0,16% 0,33% 9,23%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,02 € -0,19% -0,46%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,43 € 0,59% 5,26% 30,03%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,74 € -0,09% -0,40% 0,88%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,14 € -0,19% -1,19% 3,73%
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,09 € -0,12% -1,35% -2,14%
Aktia Europa 0,40 € 0,20% 1,18% 14,74%
Aktia Europe Small Cap 1,50 € 0,21% 2,90% 21,69%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,01 € -0,09%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,01 € -0,12%
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,00 € -0,07%
Aktia Global 0,47 € -0,08% 1,00% 11,76%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,16 € -0,01% 0,48% 3,65%
Aktia Government Bond+ 1,58 € -0,06% -0,90% 0,78%
Aktia Inflation Bond+ 1,37 € -0,13% -1,72% 0,66%
Aktia Likvida+ 0,27 € -0,01% -0,01% 0,49%
Aktia Nordic 2,16 € -0,22% 2,16% 9,07%
Aktia Nordic Micro Cap 1,30 € -0,12% 5,24% 12,84%
Aktia Nordic Small Cap 3,10 € -0,39% 3,18% 7,08%
Aktia Secura 0,95 € -0,01% 0,46% 6,31%
Aktia Solida 1,84 € 0,00% -0,13% 2,94%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,09 € -0,12% -1,35% -2,14%
Aktia Likvida+ 0,27 € -0,01% -0,01% 0,49%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Bond Allocation 1,52 € -0,09% -0,58% 3,17%
Aktia Corporate Bond+ 1,92 € 0,03% -0,07% 4,68%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,89 € -0,16% 0,33% 9,23%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,02 € -0,19% -0,46%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,74 € -0,09% -0,40% 0,88%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,14 € -0,19% -1,19% 3,73%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,16 € -0,01% 0,48% 3,65%
Aktia Government Bond+ 1,58 € -0,06% -0,90% 0,78%
Aktia Inflation Bond+ 1,37 € -0,13% -1,72% 0,66%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Aktieportfölj 1,01 € -0,12%
Aktia America 2,42 € -0,52% 0,34% 7,32%
Aktia Capital 3,25 € 0,15% 1,53% 6,66%
Aktia Europa 0,40 € 0,20% 1,18% 14,74%
Aktia Europe Small Cap 1,50 € 0,21% 2,90% 21,69%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,01 € -0,09%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,01 € -0,12%
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,00 € -0,07%
Aktia Global 0,47 € -0,08% 1,00% 11,76%
Aktia Nordic 2,16 € -0,22% 2,16% 9,07%
Aktia Nordic Micro Cap 1,30 € -0,12% 5,24% 12,84%
Aktia Nordic Small Cap 3,10 € -0,39% 3,18% 7,08%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,43 € 0,59% 5,26% 30,03%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Secura 0,95 € -0,01% 0,46% 6,31%
Aktia Solida 1,84 € 0,00% -0,13% 2,94%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Commodity 1,10 € 0,05% 3,38% 1,79%

POP-fonder

POP-fonderna säljs endast via POP Bankerna. Dessa fonder förvaltas av Aktia Fondbolag.
Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
POP Europa 2,04 € 0,20% 1,17% 14,65%
POP Finland 2,96 € 0,16% 1,52% 6,63%
POP Global 1,64 € -0,09% 1,00% 11,73%
POP Nordic 2,19 € -0,21% 2,15% 9,05%
POP Optimal 1,77 € -0,01% 0,46% 6,28%
POP Ränteportfölj 1,53 € -0,09% -0,56% 3,17%
POP Stabil 1,53 € 0,00% -0,13% 2,93%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Carnegie Afrikafond 1,10 € 0,36% 8,42% 12,31%
Carnegie Asia 25,14 € 0,47% 2,71% 26,70%
Carnegie Indienfond 53,09 € 1,08% -0,07% 27,35%
Carnegie Rysslandsfond 6,32 € -0,51% 2,81% -4,24%
Odin Energi 16,75 € -0,02% 4,98% -5,48%
Odin Norge 349,46 € 0,37% 6,14% 10,22%
Odin Sverige 485,88 € 0,36% 3,26% 12,07%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap 702,02 € 0,72% 3,83% 19,13%
Parvest Equity China Classic Cap 163,75 € 0,52% 7,61% 35,64%
Parvest Equity India Classic Cap 149,75 € -0,11% -0,05% 18,02%
Parvest Equity Latin America 514,78 € 1,13% 5,89% 5,62%
Parvest Equity World Emerging Classic Cap 134,99 € 0,26% 4,01% 24,51%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 7,54 € 0,56% 3,82% 9,76%
Swedbank Robur Amerikafonden 5,20 € -1,44% 1,06% 13,45%
Swedbank Robur Asienfond 5,02 € -0,07% 2,92% 29,05%
Swedbank Robur Ethica Sverige 872,93 € -0,77% 1,85% 6,49%
Swedbank Robur Japanfonden 0,97 € 0,52% 4,26% 14,01%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,59 € -0,73% 4,35% 2,52%
Swedbank Robur Råvarufonden 2,09 € -1,25% 8,06% 2,83%
Swedbank Robur Småbolag Norden 15,47 € -0,78% 6,64% 16,09%
Swedbank Robur Småbolagsfonden Europa 4,12 € -0,51% 5,41% 23,47%
Swedbank Robur Technology 27,87 € -1,51% 1,05% 26,10%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,39 € -0,29% 5,91% 13,02%