Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,05 € 1,70% 1,70%
Aktia Aktieportfölj 1,02 € -0,52% 1,18% 2,63%
Aktia Alternative 0,90 € -0,02% 0,51% -7,58%
Aktia America 2,86 € -0,31% 1,91% 9,32%
Aktia Capital 3,27 € -2,34% -1,98% -3,03%
Aktia Commodity 1,03 € -0,30% 1,84% -3,23%
Aktia Corporate Bond+ 1,99 € 0,00% 1,07% 4,83%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,93 € 0,00% 1,82% 7,90%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,04 € 0,00% 1,02% 6,12%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,43 € -0,19% 3,97% 7,76%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,83 € 0,17% 2,86% 9,70%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,21 € -0,37% 1,70% 5,89%
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,18 € -0,10% 1,09% 8,06%
Aktia Europa 0,40 € -0,57% 1,21% -0,72%
Aktia Europe Small Cap 1,49 € -0,55% 1,94% -0,50%
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,02 € -0,25% 1,19% 3,84%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,02 € -0,37% 1,27% 3,42%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,03 € -0,45% 1,36% 3,00%
Aktia Global 0,51 € -0,41% 1,71% 1,99%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,17 € -0,11% 0,58% 1,83%
Aktia Government Bond+ 1,67 € 0,12% 0,35% 5,01%
Aktia Inflation Bond+ 1,43 € 0,43% 1,20% 2,15%
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € 0,00% 0,09% 0,43%
Aktia Nordic 2,12 € -1,31% -1,96% -0,14%
Aktia Nordic Micro Cap 1,39 € -0,13% -0,59% 5,34%
Aktia Nordic Small Cap 3,17 € -0,76% -0,35% 1,75%
Aktia Ränteportfölj 1,58 € -0,06% 1,23% 5,49%
Aktia Secura 0,98 € -0,39% 0,82% 2,05%
Aktia Solida 1,90 € -0,03% 0,71% 2,97%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,18 € -0,10% 1,09% 8,06%
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € 0,00% 0,09% 0,43%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Corporate Bond+ 1,99 € 0,00% 1,07% 4,83%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,93 € 0,00% 1,82% 7,90%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,04 € 0,00% 1,02% 6,12%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,83 € 0,17% 2,86% 9,70%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,21 € -0,37% 1,70% 5,89%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,17 € -0,11% 0,58% 1,83%
Aktia Government Bond+ 1,67 € 0,12% 0,35% 5,01%
Aktia Inflation Bond+ 1,43 € 0,43% 1,20% 2,15%
Aktia Ränteportfölj 1,58 € -0,06% 1,23% 5,49%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Aktieportfölj 1,02 € -0,52% 1,18% 2,63%
Aktia America 2,86 € -0,31% 1,91% 9,32%
Aktia Capital 3,27 € -2,34% -1,98% -3,03%
Aktia Europa 0,40 € -0,57% 1,21% -0,72%
Aktia Europe Small Cap 1,49 € -0,55% 1,94% -0,50%
Aktia Global 0,51 € -0,41% 1,71% 1,99%
Aktia Nordic 2,12 € -1,31% -1,96% -0,14%
Aktia Nordic Micro Cap 1,39 € -0,13% -0,59% 5,34%
Aktia Nordic Small Cap 3,17 € -0,76% -0,35% 1,75%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,43 € -0,19% 3,97% 7,76%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,02 € -0,25% 1,19% 3,84%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,02 € -0,37% 1,27% 3,42%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,03 € -0,45% 1,36% 3,00%
Aktia Secura 0,98 € -0,39% 0,82% 2,05%
Aktia Solida 1,90 € -0,03% 0,71% 2,97%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,05 € 1,70% 1,70%
Aktia Alternative 0,90 € -0,02% 0,51% -7,58%
Aktia Commodity 1,03 € -0,30% 1,84% -3,23%

POP-fonder

POP-fonderna säljs endast via POP Bankerna. Dessa fonder förvaltas av Aktia Fondbolag.
Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
POP Europa 2,03 € -0,57% 1,23% -0,70%
POP Finland 2,98 € -2,34% -1,97% -3,06%
POP Global 1,76 € -0,41% 1,69% 2,01%
POP Nordic 2,15 € -1,31% -1,96% -0,22%
POP Optimal 1,83 € -0,39% 0,82% 2,05%
POP Ränteportfölj 1,59 € -0,06% 1,22% 5,88%
POP Stabil 1,58 € -0,03% 0,71% 2,97%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Carnegie Asia 22,98 € -0,11% 3,38% 1,10%
Carnegie Indienfond 50,92 € -0,79% -0,26% -1,32%
Carnegie Rysslandsfond 7,44 € -1,47% 0,63% 19,03%
Odin Energi 15,55 € -0,94% -0,62% -11,24%
Odin Norge 364,77 € -0,79% 0,06% 1,36%
Odin Sverige 519,84 € -1,23% -1,98% 8,99%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap 687,12 € -0,25% 2,28% 4,86%
Parvest Equity China Classic Cap 156,94 € -0,72% 5,27% 0,32%
Parvest Equity India Classic Cap 145,63 € -0,84% -0,19% 3,89%
Parvest Equity Latin America 539,29 € 0,42% 4,84% 18,10%
Parvest Equity World Emerging Classic Cap 128,72 € -0,01% 1,96% 1,08%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 6,08 € 1,10% 3,38% 4,97%
Swedbank Robur Asienfond 4,90 € -0,44% 4,34% 2,31%
Swedbank Robur Ethica Sverige 854,41 € -1,89% -1,71% 2,62%
Swedbank Robur Japanfonden 0,95 € -1,63% 1,77% 1,56%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 3,10 € -0,66% 2,81% 21,22%
Swedbank Robur Råvarufonden 1,90 € -1,06% 0,07% -8,34%
Swedbank Robur Technology 35,64 € -0,94% 3,50% 10,12%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,73 € -0,22% 2,36% 19,74%