Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia America 2,23 € -2,04% -1,54% 18,24%
Aktia Asset Allocation 1,72 € -0,68% -0,77% 11,97%
Aktia Bond Allocation 1,51 € -0,67% -0,04% 4,84%
Aktia Capital 3,40 € -0,96% 0,71% 32,88%
Aktia Commodity 1,00 € 0,24% -4,63% -4,95%
Aktia Corporate Bond+ 1,88 € -0,40% 0,25% 4,47%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,81 € -0,06% 0,46% 8,54%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,01 € -0,01% 0,44%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,23 € -0,90% 1,71% 33,63%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,77 € -1,74% -0,83% 10,39%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,15 € -0,93% 0,51% 10,17%
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,12 € -1,46% -1,17% 4,21%
Aktia Europa 0,38 € -0,88% -1,42% 28,49%
Aktia Europe Small Cap 1,39 € -1,56% -2,02% 26,77%
Aktia Global 0,44 € -1,73% -1,73% 22,28%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,14 € 0,07% -0,12% 8,34%
Aktia Government Bond+ 1,58 € -0,62% -0,05% -1,01%
Aktia Inflation Bond+ 1,35 € -0,92% -0,68% -1,41%
Aktia Likvida+ 0,27 € -0,03% 0,07% 0,66%
Aktia Nordic 2,15 € -1,32% -0,09% 26,35%
Aktia Nordic Micro Cap 1,34 € -0,63% 1,04%
Aktia Nordic Small Cap 3,16 € -0,98% -0,95% 34,25%
Aktia Secura 0,93 € -0,99% -0,58% 12,63%
Aktia Solida 1,81 € -0,48% -0,17% 3,53%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,12 € -1,46% -1,17% 4,21%
Aktia Likvida+ 0,27 € -0,03% 0,07% 0,66%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Bond Allocation 1,51 € -0,67% -0,04% 4,84%
Aktia Corporate Bond+ 1,88 € -0,40% 0,25% 4,47%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,81 € -0,06% 0,46% 8,54%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,01 € -0,01% 0,44%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,77 € -1,74% -0,83% 10,39%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,15 € -0,93% 0,51% 10,17%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,14 € 0,07% -0,12% 8,34%
Aktia Government Bond+ 1,58 € -0,62% -0,05% -1,01%
Aktia Inflation Bond+ 1,35 € -0,92% -0,68% -1,41%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia America 2,23 € -2,04% -1,54% 18,24%
Aktia Capital 3,40 € -0,96% 0,71% 32,88%
Aktia Europa 0,38 € -0,88% -1,42% 28,49%
Aktia Europe Small Cap 1,39 € -1,56% -2,02% 26,77%
Aktia Global 0,44 € -1,73% -1,73% 22,28%
Aktia Nordic 2,15 € -1,32% -0,09% 26,35%
Aktia Nordic Micro Cap 1,34 € -0,63% 1,04%
Aktia Nordic Small Cap 3,16 € -0,98% -0,95% 34,25%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,23 € -0,90% 1,71% 33,63%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Asset Allocation 1,72 € -0,68% -0,77% 11,97%
Aktia Secura 0,93 € -0,99% -0,58% 12,63%
Aktia Solida 1,81 € -0,48% -0,17% 3,53%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Commodity 1,00 € 0,24% -4,63% -4,95%

POP-fonder

POP-fonderna säljs endast via POP Bankerna. Dessa fonder förvaltas av Aktia Fondbolag.
Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
POP Europa 1,94 € -0,88% -1,42% 28,43%
POP Finland 3,10 € -0,96% 0,70% 32,79%
POP Global 1,54 € -1,73% -1,73% 22,19%
POP Nordic 2,17 € -1,32% -0,10% 26,31%
POP Optimal 1,74 € -0,99% -0,58% 12,59%
POP Ränteportfölj 1,51 € -0,68% -0,05% 4,85%
POP Stabil 1,51 € -0,48% -0,17% 3,52%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Carnegie Afrikafond 0,98 € 1,81% 0,08% 9,60%
Carnegie Asia 22,65 € -0,34% 3,58% 22,22%
Carnegie Indienfond 49,69 € -0,22% 6,17% 26,41%
Carnegie Rysslandsfond 5,72 € 1,97% -5,71% 13,15%
Odin Energi 15,63 € -0,13% -4,37% 4,42%
Odin Europa 20,47 € 0,13% -0,48% 20,69%
Odin Finland 984,98 € 0,40% 0,22% 21,53%
Odin Global 24,96 € 0,11% 0,41% 13,33%
Odin Norden 262,25 € 0,00% 0,21% 9,23%
Odin Norge 315,28 € -0,51% -2,58% 23,61%
Odin Sverige 486,97 € 0,20% 0,39% 26,34%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap 640,39 € 0,57% 1,16% 25,12%
Parvest Equity China Classic Cap 137,77 € 0,77% 3,53% 32,65%
Parvest Equity India Classic Cap 149,78 € -0,52% 3,95% 20,83%
Parvest Equity Latin America 486,57 € 1,88% -0,66% 19,38%
Parvest Equity World Emerging Classic Cap 119,07 € 0,64% 0,96% 19,52%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 7,84 € 0,40% 2,12% 10,85%
Swedbank Robur Amerikafonden 4,87 € 0,90% 2,07% 21,99%
Swedbank Robur Asienfond 4,53 € 0,29% 3,64% 34,45%
Swedbank Robur Ethica Sverige 906,84 € 0,84% 0,60% 22,29%
Swedbank Robur Japanfonden 0,87 € -1,20% 2,15% 14,57%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,24 € 2,12% -4,96% 20,04%
Swedbank Robur Råvarufonden 1,75 € 1,05% -4,05% 8,85%
Swedbank Robur Småbolag Norden 14,84 € 0,70% 2,49% 18,26%
Swedbank Robur Småbolagsfonden Europa 3,75 € 0,91% 1,37% 15,22%
Swedbank Robur Technology 25,84 € 1,64% 2,33% 41,76%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,04 € 1,40% -0,36% 22,43%