Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia America 2,32 € -0,12% 0,58% 15,73%
Aktia Asset Allocation 1,73 € 0,31% 1,00% 8,32%
Aktia Bond Allocation 1,51 € -0,21% 0,73% 5,86%
Aktia Capital 3,26 € 1,96% 4,60% 21,53%
Aktia Commodity 1,04 € -0,51% -0,32% 0,66%
Aktia Corporate Bond+ 1,86 € -0,01% 0,60% 3,58%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,79 € 0,37% 1,21% 8,17%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,00 € 0,10% 0,62%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,18 € -0,42% -1,05% 23,13%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,83 € -0,46% 0,59% 15,49%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,15 € -0,87% 0,93% 12,03%
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,15 € -0,78% -0,23% 7,24%
Aktia Europa 0,38 € 2,53% 4,04% 16,72%
Aktia Europe Small Cap 1,36 € 1,54% 4,25% 11,44%
Aktia Global 0,45 € 0,56% 2,12% 15,89%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,13 € 0,04% 0,54% 7,63%
Aktia Government Bond+ 1,58 € -0,06% 0,64% 0,30%
Aktia Inflation Bond+ 1,35 € 0,19% 0,66% 1,06%
Aktia Likvida+ 0,27 € 0,01% 0,03% 0,57%
Aktia Nordic 2,08 € 1,37% 2,19% 11,56%
Aktia Nordic Micro Cap 1,25 € 1,00% 3,56%
Aktia Nordic Small Cap 3,08 € 0,82% 3,33% 23,53%
Aktia Secura 0,92 € 0,57% 1,58% 8,31%
Aktia Solida 1,81 € 0,09% 0,62% 2,99%
Carnegie Afrikafond 0,98 € -0,18% -2,06% 7,89%
Carnegie Asia 21,50 € -1,47% 0,95% 17,60%
Carnegie Indienfond 48,08 € -0,87% 3,72% 24,56%
Parvest Equity Latin America 518,08 € 0,32% 1,13% 25,41%
Swedbank Robur Japanfonden 0,85 € -2,03% -2,31% 9,03%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,44 € -0,52% -0,89% 30,19%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,15 € -0,78% -0,23% 7,24%
Aktia Likvida+ 0,27 € 0,01% 0,03% 0,57%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Bond Allocation 1,51 € -0,21% 0,73% 5,86%
Aktia Corporate Bond+ 1,86 € -0,01% 0,60% 3,58%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,79 € 0,37% 1,21% 8,17%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,00 € 0,10% 0,62%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,83 € -0,46% 0,59% 15,49%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,15 € -0,87% 0,93% 12,03%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,13 € 0,04% 0,54% 7,63%
Aktia Government Bond+ 1,58 € -0,06% 0,64% 0,30%
Aktia Inflation Bond+ 1,35 € 0,19% 0,66% 1,06%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia America 2,32 € -0,12% 0,58% 15,73%
Aktia Capital 3,26 € 1,96% 4,60% 21,53%
Aktia Europa 0,38 € 2,53% 4,04% 16,72%
Aktia Europe Small Cap 1,36 € 1,54% 4,25% 11,44%
Aktia Global 0,45 € 0,56% 2,12% 15,89%
Aktia Nordic 2,08 € 1,37% 2,19% 11,56%
Aktia Nordic Micro Cap 1,25 € 1,00% 3,56%
Aktia Nordic Small Cap 3,08 € 0,82% 3,33% 23,53%
Swedbank Robur Japanfonden 0,85 € -2,03% -2,31% 9,03%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,18 € -0,42% -1,05% 23,13%
Carnegie Afrikafond 0,98 € -0,18% -2,06% 7,89%
Carnegie Asia 21,50 € -1,47% 0,95% 17,60%
Carnegie Indienfond 48,08 € -0,87% 3,72% 24,56%
Parvest Equity Latin America 518,08 € 0,32% 1,13% 25,41%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,44 € -0,52% -0,89% 30,19%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Asset Allocation 1,73 € 0,31% 1,00% 8,32%
Aktia Secura 0,92 € 0,57% 1,58% 8,31%
Aktia Solida 1,81 € 0,09% 0,62% 2,99%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Commodity 1,04 € -0,51% -0,32% 0,66%

POP-fonder

POP-fonderna säljs endast via POP Bankerna. Dessa fonder förvaltas av Aktia Fondbolag.
Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
POP Europa 1,93 € 2,50% 4,01% 16,66%
POP Finland 2,97 € 1,96% 4,59% 21,47%
POP Global 1,56 € 0,56% 2,11% 15,82%
POP Nordic 2,11 € 1,37% 2,18% 11,54%
POP Optimal 1,72 € 0,57% 1,58% 8,29%
POP Ränteportfölj 1,51 € -0,22% 0,71% 5,83%
POP Stabil 1,50 € 0,09% 0,62% 2,98%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Carnegie Rysslandsfond 6,31 € -0,85% -2,45% 26,01%
Odin Energi 16,85 € -0,28% -0,05% 7,49%
Odin Europa 20,13 € 1,34% 4,76% 14,28%
Odin Finland 951,68 € 1,31% 4,31% 16,40%
Odin Global 24,35 € 0,72% 3,13% 11,58%
Odin Norden 257,75 € 1,65% 2,82% 7,33%
Odin Norge 320,25 € 0,88% 0,35% 21,43%
Odin Sverige 470,76 € 1,31% 3,17% 24,35%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap 615,49 € -1,06% -1,39% 19,88%
Parvest Equity China Classic Cap 129,14 € -1,15% -1,07% 21,59%
Parvest Equity India Classic Cap 147,85 € -0,53% 3,86% 19,91%
Parvest Equity World Emerging Classic Cap 115,88 € -0,63% 0,99% 16,81%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 7,54 € 1,57% 3,30% -0,58%
Swedbank Robur Amerikafonden 4,77 € -1,34% -0,07% 17,33%
Swedbank Robur Asienfond 4,21 € -1,52% -0,86% 27,32%
Swedbank Robur Ethica Sverige 877,43 € 1,25% 2,08% 15,31%
Swedbank Robur Råvarufonden 1,90 € -1,16% -2,17% 16,76%
Swedbank Robur Småbolag Norden 13,80 € 0,10% 2,90% 9,03%
Swedbank Robur Småbolagsfonden Europa 3,57 € 0,28% 1,61% 12,28%
Swedbank Robur Technology 24,12 € -0,92% 0,98% 32,01%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,05 € 0,49% 1,02% 20,17%
Swedbank Russian Equity Fund 16,09 € 0,69% 0,05% 31,08%