Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,06 € 5,43%
Aktia Aktieportfölj 1,01 € 0,78% 5,73% 2,22%
Aktia America 3,10 € -0,89% 5,79% 14,20%
Aktia Capital 3,50 € 0,68% 9,81% 9,26%
Aktia Commodity 0,92 € -0,29% 1,13% -10,14%
Aktia Corporate Bond+ 1,94 € 0,17% 0,92% -0,54%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,87 € 0,10% 8,03% 0,96%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,04 € 0,10% 3,20% 2,19%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,29 € 0,00% 0,39% -3,05%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,73 € -0,20% 4,22% -1,12%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,21 € -0,56% -0,08% 1,79%
Aktia Europa 0,39 € 2,00% 7,17% -0,23%
Aktia Europe Small Cap 1,46 € 2,31% 11,49% 1,11%
Aktia European High Yield Bond+ 0,94 € 0,31% 1,78%
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,00 € 0,17% 2,78% 0,05%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,00 € 0,30% 3,60% 1,08%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,01 € 0,56% 4,79% 2,28%
Aktia Global 0,53 € 0,17% 6,40% 9,75%
Aktia Government Bond+ 1,67 € 0,20% 1,07% 1,45%
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € 0,06% 0,60% -1,60%
Aktia Nordic 2,37 € 1,68% 12,00% 12,79%
Aktia Nordic Micro Cap 1,71 € 0,94% 11,45% 23,68%
Aktia Nordic Small Cap 3,54 € 1,19% 12,61% 15,86%
Aktia Ränteportfölj 1,54 € -0,02% 2,26% -0,50%
Aktia Secura 0,98 € 0,43% 4,90% 3,60%
Aktia Solida 1,87 € 0,10% 1,34% 0,41%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € 0,06% 0,60% -1,60%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Corporate Bond+ 1,94 € 0,17% 0,92% -0,54%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,87 € 0,10% 8,03% 0,96%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,04 € 0,10% 3,20% 2,19%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,73 € -0,20% 4,22% -1,12%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,21 € -0,56% -0,08% 1,79%
Aktia European High Yield Bond+ 0,94 € 0,31% 1,78%
Aktia Government Bond+ 1,67 € 0,20% 1,07% 1,45%
Aktia Ränteportfölj 1,54 € -0,02% 2,26% -0,50%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Aktieportfölj 1,01 € 0,78% 5,73% 2,22%
Aktia America 3,10 € -0,89% 5,79% 14,20%
Aktia Capital 3,50 € 0,68% 9,81% 9,26%
Aktia Europa 0,39 € 2,00% 7,17% -0,23%
Aktia Europe Small Cap 1,46 € 2,31% 11,49% 1,11%
Aktia Global 0,53 € 0,17% 6,40% 9,75%
Aktia Nordic 2,37 € 1,68% 12,00% 12,79%
Aktia Nordic Micro Cap 1,71 € 0,94% 11,45% 23,68%
Aktia Nordic Small Cap 3,54 € 1,19% 12,61% 15,86%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,29 € 0,00% 0,39% -3,05%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,00 € 0,17% 2,78% 0,05%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,00 € 0,30% 3,60% 1,08%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,01 € 0,56% 4,79% 2,28%
Aktia Secura 0,98 € 0,43% 4,90% 3,60%
Aktia Solida 1,87 € 0,10% 1,34% 0,41%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,06 € 5,43%
Aktia Commodity 0,92 € -0,29% 1,13% -10,14%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity 623,79 € -0,68% -3,13% -4,48%
BNP Paribas Funds China Equity 184,77 € -1,14% -2,59% 26,92%
BNP Paribas Funds Emerging Equity 122,63 € -0,46% -2,28% 2,00%
BNP Paribas Funds India Equity 118,39 € 1,32% -1,19% -20,15%
BNP Paribas Funds Latin America Equity 343,70 € -2,50% 7,27% -28,89%
Carnegie Asia 21,07 € -1,64% -0,24% -2,58%
Carnegie Indienfond 42,40 € 0,92% -1,52% -17,50%
Carnegie Rysslandsfond 6,91 € 1,58% 5,61% 0,38%
Odin Norge 295,14 € 1,05% 10,65% -19,90%
Odin Sverige 569,14 € 1,43% 12,87% 13,34%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 5,26 € -0,64% 7,27% -3,58%
Swedbank Robur Asienfond 5,07 € -1,15% 0,88% 10,77%
Swedbank Robur Japanfonden 1,06 € -0,05% 8,46% 13,35%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,87 € 2,01% 9,68% 1,60%
Swedbank Robur Råvarufonden 1,48 € 1,10% 7,51% -20,03%
Swedbank Robur Technology 44,53 € 2,03% 10,07% 33,47%
Swedbank Robur Transition Sweden 843,69 € 1,52% 9,46% 0,59%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,16 € 1,13% 10,09% -7,29%