Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia America 2,18 € -0,14% -3,29% 6,75%
Aktia Asset Allocation 1,70 € 0,13% -1,69% 5,79%
Aktia Bond Allocation 1,51 € 0,02% 0,29% 2,20%
Aktia Capital 3,36 € 1,03% -3,23% 17,93%
Aktia Commodity 1,03 € 0,06% 1,00% -0,76%
Aktia Corporate Bond+ 1,89 € 0,03% 1,05% 2,44%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,83 € 0,13% 1,74% 2,96%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,02 € 0,09% 0,63%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,28 € 0,84% 0,78% 21,27%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,74 € 0,13% -1,37% 4,09%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,13 € -0,18% -1,42% 7,71%
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,10 € 0,04% -1,64% 0,90%
Aktia Europa 0,38 € 0,72% -1,88% 13,97%
Aktia Europe Small Cap 1,39 € 0,54% -1,11% 14,04%
Aktia Global 0,43 € 0,23% -2,40% 10,10%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,15 € 0,02% 0,25% 5,29%
Aktia Government Bond+ 1,58 € -0,03% 0,78% -2,13%
Aktia Inflation Bond+ 1,35 € -0,17% 1,18% -2,51%
Aktia Likvida+ 0,27 € 0,01% 0,09% 0,41%
Aktia Nordic 2,11 € 0,23% -3,26% 12,44%
Aktia Nordic Micro Cap 1,34 € -0,03% -0,68%
Aktia Nordic Small Cap 3,14 € 0,64% -2,22% 20,23%
Aktia Secura 0,92 € 0,29% -0,70% 6,36%
Aktia Solida 1,82 € 0,03% 0,32% 1,55%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,10 € 0,04% -1,64% 0,90%
Aktia Likvida+ 0,27 € 0,01% 0,09% 0,41%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Bond Allocation 1,51 € 0,02% 0,29% 2,20%
Aktia Corporate Bond+ 1,89 € 0,03% 1,05% 2,44%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,83 € 0,13% 1,74% 2,96%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,02 € 0,09% 0,63%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,74 € 0,13% -1,37% 4,09%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,13 € -0,18% -1,42% 7,71%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,15 € 0,02% 0,25% 5,29%
Aktia Government Bond+ 1,58 € -0,03% 0,78% -2,13%
Aktia Inflation Bond+ 1,35 € -0,17% 1,18% -2,51%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia America 2,18 € -0,14% -3,29% 6,75%
Aktia Capital 3,36 € 1,03% -3,23% 17,93%
Aktia Europa 0,38 € 0,72% -1,88% 13,97%
Aktia Europe Small Cap 1,39 € 0,54% -1,11% 14,04%
Aktia Global 0,43 € 0,23% -2,40% 10,10%
Aktia Nordic 2,11 € 0,23% -3,26% 12,44%
Aktia Nordic Micro Cap 1,34 € -0,03% -0,68%
Aktia Nordic Small Cap 3,14 € 0,64% -2,22% 20,23%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,28 € 0,84% 0,78% 21,27%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Asset Allocation 1,70 € 0,13% -1,69% 5,79%
Aktia Secura 0,92 € 0,29% -0,70% 6,36%
Aktia Solida 1,82 € 0,03% 0,32% 1,55%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Commodity 1,03 € 0,06% 1,00% -0,76%

POP-fonder

POP-fonderna säljs endast via POP Bankerna. Dessa fonder förvaltas av Aktia Fondbolag.
Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
POP Europa 1,91 € 0,72% -1,88% 13,91%
POP Finland 3,06 € 1,03% -3,22% 17,88%
POP Global 1,50 € 0,23% -2,40% 10,05%
POP Nordic 2,14 € 0,23% -3,24% 12,43%
POP Optimal 1,73 € 0,29% -0,70% 6,34%
POP Ränteportfölj 1,51 € 0,01% 0,30% 2,21%
POP Stabil 1,51 € 0,03% 0,32% 1,55%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Carnegie Afrikafond 0,99 € 1,57% 0,57% 3,49%
Carnegie Asia 22,98 € 2,04% 1,75% 11,83%
Carnegie Indienfond 49,53 € 0,40% 0,62% 13,04%
Carnegie Rysslandsfond 5,74 € 1,86% -1,57% 5,85%
Odin Energi 14,98 € -0,76% -4,28% -3,04%
Odin Europa 19,85 € 0,04% -1,38% 10,40%
Odin Finland 938,14 € -0,16% -4,43% 9,05%
Odin Global 23,79 € 0,23% -3,23% 3,65%
Odin Norden 253,45 € -0,24% -3,89% 3,34%
Odin Norge 331,10 € -0,67% 0,62% 21,08%
Odin Sverige 471,10 € 0,09% -2,42% 13,43%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap 617,64 € 1,16% -2,74% 8,52%
Parvest Equity China Classic Cap 138,91 € 1,76% 0,27% 19,04%
Parvest Equity India Classic Cap 142,98 € 0,96% -3,47% 8,48%
Parvest Equity Latin America 499,48 € -1,23% 2,29% 6,39%
Parvest Equity World Emerging Classic Cap 117,54 € 1,31% -1,38% 6,43%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 7,67 € -1,28% -1,74% 5,26%
Swedbank Robur Amerikafonden 4,75 € 0,94% -0,46% 12,23%
Swedbank Robur Asienfond 4,47 € 1,60% -1,07% 17,38%
Swedbank Robur Ethica Sverige 876,33 € 1,30% -3,94% 13,99%
Swedbank Robur Japanfonden 0,84 € 0,89% -1,25% 3,44%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,27 € 2,30% -1,57% 11,24%
Swedbank Robur Råvarufonden 1,80 € 1,95% -0,54% 4,23%
Swedbank Robur Småbolag Norden 14,63 € 1,43% 0,29% 12,70%
Swedbank Robur Småbolagsfonden Europa 3,75 € 1,74% 1,21% 17,68%
Swedbank Robur Technology 25,23 € 1,24% -0,08% 24,28%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,09 € 1,78% -0,29% 16,73%