Fonder

Fondplaceringar passar för företag av alla storlekar. Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,07 € 1,90% 1,90%
Aktia Aktieportfölj 1,07 € -0,33% 5,00% 13,93%
Aktia America 3,04 € -0,21% 5,17% 18,72%
Aktia Capital 3,56 € -0,56% 7,99% 15,95%
Aktia Commodity 1,01 € 0,06% 1,12% -0,48%
Aktia Corporate Bond+ 2,01 € 0,09% -0,02% 6,20%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,94 € 0,26% -0,13% 12,37%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,06 € 0,06% -0,11% 9,18%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,46 € -0,01% 2,49% 15,55%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,82 € -0,02% -0,25% 9,35%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,22 € -0,02% 0,88% 8,65%
Aktia Europa 0,41 € -0,41% 3,42% 14,12%
Aktia Europe Small Cap 1,56 € -0,29% 5,89% 14,42%
Aktia European High Yield Bond+ 1,00 € -0,05%
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,04 € -0,06% 1,20% 8,00%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,05 € -0,14% 2,46% 9,92%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,06 € -0,25% 3,73% 12,16%
Aktia Global 0,53 € -0,37% 4,94% 16,10%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,17 € -0,07% 0,09% 2,62%
Aktia Government Bond+ 1,67 € 0,12% -0,98% 5,76%
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € -0,01% -0,06% 0,61%
Aktia Nordic 2,26 € -0,72% 7,95% 14,59%
Aktia Nordic Micro Cap 1,47 € 0,29% 9,20% 21,37%
Aktia Nordic Small Cap 3,40 € 0,04% 10,23% 19,89%
Aktia Ränteportfölj 1,59 € 0,09% -0,13% 7,14%
Aktia Secura 1,00 € -0,23% 1,82% 9,58%
Aktia Solida 1,91 € 0,03% 0,39% 5,11%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € -0,01% -0,06% 0,61%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Corporate Bond+ 2,01 € 0,09% -0,02% 6,20%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,94 € 0,26% -0,13% 12,37%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,06 € 0,06% -0,11% 9,18%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,82 € -0,02% -0,25% 9,35%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,22 € -0,02% 0,88% 8,65%
Aktia European High Yield Bond+ 1,00 € -0,05%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,17 € -0,07% 0,09% 2,62%
Aktia Government Bond+ 1,67 € 0,12% -0,98% 5,76%
Aktia Ränteportfölj 1,59 € 0,09% -0,13% 7,14%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Aktieportfölj 1,07 € -0,33% 5,00% 13,93%
Aktia America 3,04 € -0,21% 5,17% 18,72%
Aktia Capital 3,56 € -0,56% 7,99% 15,95%
Aktia Europa 0,41 € -0,41% 3,42% 14,12%
Aktia Europe Small Cap 1,56 € -0,29% 5,89% 14,42%
Aktia Global 0,53 € -0,37% 4,94% 16,10%
Aktia Nordic 2,26 € -0,72% 7,95% 14,59%
Aktia Nordic Micro Cap 1,47 € 0,29% 9,20% 21,37%
Aktia Nordic Small Cap 3,40 € 0,04% 10,23% 19,89%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,46 € -0,01% 2,49% 15,55%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,04 € -0,06% 1,20% 8,00%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,05 € -0,14% 2,46% 9,92%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,06 € -0,25% 3,73% 12,16%
Aktia Secura 1,00 € -0,23% 1,82% 9,58%
Aktia Solida 1,91 € 0,03% 0,39% 5,11%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,07 € 1,90% 1,90%
Aktia Commodity 1,01 € 0,06% 1,12% -0,48%

POP-fonder

POP-fonderna säljs endast via POP Bankerna. Dessa fonder förvaltas av Aktia Fondbolag.
Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
POP Europa 2,10 € -0,41% 3,41% 14,09%
POP Finland 3,24 € -0,56% 7,98% 15,86%
POP Global 1,84 € -0,38% 4,91% 15,98%
POP Nordic 2,29 € -0,72% 7,93% 14,46%
POP Optimal 1,87 € -0,23% 1,82% 9,55%
POP Ränteportfölj 1,60 € 0,03% 0,04% 7,47%
POP Stabil 1,59 € 0,03% 0,39% 5,10%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Carnegie Asia 23,38 € -0,94% 2,41% 13,00%
Carnegie Indienfond 52,98 € -0,31% 1,75% 15,24%
Carnegie Rysslandsfond 7,79 € -0,12% 6,30% 25,40%
Odin Energi 15,74 € 0,16% 5,70% -0,83%
Odin Norge 355,72 € 0,50% 2,60% -0,08%
Odin Sverige 550,70 € 0,05% 9,37% 22,27%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap 706,61 € -0,08% 3,09% 12,61%
Parvest Equity China Classic Cap 172,86 € -0,08% 4,00% 25,30%
Parvest Equity India Classic Cap 147,89 € 0,53% 2,71% 15,99%
Parvest Equity Latin America 506,50 € 0,41% -0,35% 6,84%
Parvest Equity World Emerging Classic Cap 128,14 € -0,30% 1,57% 9,02%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 5,93 € -0,64% 5,15% 5,33%
Swedbank Robur Asienfond 5,11 € -1,29% 3,57% 18,15%
Swedbank Robur Japanfonden 1,05 € -1,15% 7,15% 16,11%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 3,31 € -0,07% 7,71% 30,36%
Swedbank Robur Råvarufonden 1,89 € 0,02% 4,73% 1,47%
Swedbank Robur Technology 37,97 € 0,18% 5,83% 28,45%
Swedbank Robur Transition Sweden 942,54 € -0,14% 8,15% 16,72%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,89 € -0,02% 6,90% 23,72%