Utdrag ur företagskunders prislista

Betalningsrörelsekonton

Företagskonto, utan ansluten bankförbindelse / mån 5 €

Koncernkonto

Ibruktagningsavgift 1 700 €
Årsavgift 2 400 €
Skötselavgift för underkonto / år 500 €
Skötselavgift för nivåkonto / konto / år 200 €
Ändring av avtal / st. 50 €

Spardeposition för företagskund

Ränta 0,00 %. 0,00 €

Kontoutdrag

Kontoutdrag i nätbanken för företag / st. 0,20 €
Papperskontoutdrag / st. 2,00 €
Kontoutdrag, KTO eller XML / st. 0,11 €

Företagskundens nät- och bankförbindelsetjänster

Nätbanken för företag / mån. 7,50 €
Web Services-kanalen / mån. 14,00 €
Fullmakt att använda konton i nätbanken för företag, Web Services-kanalen / mån. (T.ex. revisions- och bokföringsbyråer) 9,00 €
Basware-flerbanksprogram  
• Ibruktagningsavgift (inkl. moms)  1 200 €
• Månadsavgift (inkl. moms) 50,00 €

Tilläggstjänster anslutna till företagskunders nät- och bankförbindelsetjänster

Materialöverföring / mån. 8,00 €
Nätbetalning (Betalknapp)  
• Ibruktagningsavgift av tjänsten 85 €
• Månadsavgift 15 €
• Transaktionsavgift  se transaktionsavgifter
Identifieringstjänst (Tupas)  
• Ibruktagningsavgift (inkl. moms) 150 €
• Månadsavgift (inkl. moms) 13 €
• Transaktionsavgift  se transaktionsavgifter
Nätfakturatjänst  
• Sändande av nätfaktura / mån. (inkl. moms) 5 €
• Hämtande av nätfaktura / mån. (inkl. moms) 5 €
• Transaktionsavgift se transaktionsavgifter 
Nätlön (lönebetalarens avgift) (palkanmaksajan palvelu)  
• Månadsavgift (inkl. moms) 0 €
• Transaktionsavgift se transaktionsavgifter

Transaktionsavgifterna i anslutning till företagskunders nät- och bankförbindelsetjänster

Avgående betalningar / st. 0,11 €
Betalning från konto i nätbanken för företag/ st. 0,11 €
Sammanslagning av räkningar 0,50 €
Inkommande referensbetalning / st. 0,11 €
Inkommande betalning utan referens / st. 0,50 €
Betalterminaltransaktion / st. 0,03 €
Nätbetalning / st. 0,34 €
Returnering av nätbetalning / st. 0,34 €
Förfrågning av nätbetalning / st. 0 €
Transaktionsavgift för identifieringstjänst (Tupas) / st. (inkl. moms) 0,28 €
Sändande av nätfaktura, grundfaktura (inkl. moms) 0,25 €
Sändande av nätfaktura, över 10 000 tecken, för varje påbörjad 10 000 tecken (inkl, moms) 0,06 €
Hämtande av nätfaktura, grundfaktura / st. (inkl. moms) 0,25 €
Hämtande av nätfaktura, omfattande uppgifter / st. (inkl. moms) 0 € 
Utskriftstjänst för nätfaktura / st. (inkl. moms) 1,20 €
Hämtande av e-fakturaadress / st. (inkl. moms) 0,25 €
Sändande av direktbetalning 0,25 €
Sändande av mottagningsförslag / st. (inkl. moms) 0,50 €
Nätlönespecifikation / st. 0,05 €
Transaktionsförfrågan i nätbanken 0,11 €
Transaktionsförfrågan i Web Services-kanalen 0,11 €
Saldoförfrågan i nätbanken för företag 0,11 €
Saldoförfrågan i Web Services-kanalen 0,11 €
Lista över referensbetalningar i xml-format 0,22 €
Utlandsbetalning eller SWIFT-check från vilken mottagarbanken kan avdra sina kostnader i kontoret / st. 15 €
Utlandsbetalning eller SWIFT-check från vilken mottagarbanken får avdra sina kostnader som materialöverföring / st. 7 €
Utlandsbetalning i nätbanken för företag / st. 7 € 

Övriga banktjänster

Girering i kontoret som kassatjänst / st. (Aktias kund) 5 €
Kontaktbetalning i kontoret som kassatjänst / st. (Aktias kund) 6 € 
Ilgiro / st. 15 €
Uppräkning av dagskassa på kontoret, sätts omedelbart in på konto, minst 12 €
Säkerhetspåsar / st. 0,40 €
Meddelande om saknad täckning / avvisande satser  
• Per post / st. 5 €
• Till nätbanken / st. 1,00 €

Företagskunders kort

MasterCard Business / årsavgift 50 €
Visa Debit Online / mån. 4 €
Visa Debit Offline / mån. 4 €
Visa Business Debit / mån. 4 €

Avbetalning och leasing

Kostnader för service under avtalsperioden Momsfria kostnader
Elektronisk registrering av fordon eller annan behandling av registreringsuppgifter 25,00 €
Sändning av registerutdragets tekniska del /td> 10,00 €
Faktura- eller avtalskopia 20,00 €
Saldobekräftelse - En saldobekräftelse skickas årligen på begäran utan avgift 20,00 €
Skriftlig utredning av betalningsregistreringar och avtalssaldon 150,00 €/h, min. 50,00 €
   
Kostnader i anslutning till indrivning  
1. betalningspåminnelse 15,00 €
2. betalningspåminnelse/ telefoninkasso 18,00 €
Påminnelse om obetalda skatter eller försäkringspremier 35,00 €
Uppsägningsavgift 250,00 €
Återtagning av uppsägning 100,00 €
Upprättande av redovisningsansökan 150,00 €
   
Övriga indrivningskostnader, borttagning och andra utredningskostnader per fall  
   
Dröjsmålsränta 16 %  
Vid leasing debiteras utöver priset vid var tidpunkt gällande moms.  

Factoring

Kostnader i anslutning till underhållning av reskontra Momsfria kostnader
Behandling av betalningar utan referens eller betalningar som avviker från finansiärens referensanvisningar 5,00 €/ betalning
Förmedling av betalningar till factoringkunden som inte ingår i finansiering 10,00 €/ betalning
Fakturor som saknas 25,00 €/ faktura
Utredning av oklara betalningar 25,00 €/ betalning
Utredning av reskontra på factoringkundens begäran 150,00 €/ h, min. 50,00 €
Kostnader i anslutning till indrivning  
Kostnader i anslutning till indrivning  
1. betalningspåminnelse 5,00 €/ faktura
2. betalningspåminnelse 7,00 €/ faktura
Kostnader för betalningspåminnelser som debiteras köparen (betalas till factoringkunden när köparen betalat)  
1. betalningspåminnelse 15,00 €/ faktura
2. betalningspåminnelse 20,00 €/ faktura
Fakturering av dröjsmålsränta av köparen 3,00 €/ faktura
Överföring av faktura till fortsatt indrivning 5,00 €/ faktura
Övriga kostnader  
Extra penningförsändelse 100,00 €
Uppsägning av avtal 250,00 €
Återtagning av uppsägning 100,00 €
Övriga utredningskostnader fall för fall  
Dröjsmålsränta 16 %