Utdrag ur företagskunders prislista

Betalningsrörelsekonton

Företagskonto, utan ansluten bankförbindelse / mån 5 €

Koncernkonto

Ibruktagningsavgift 1 700 €
Årsavgift 2 400 €
Skötselavgift för underkonto / år 500 €
Skötselavgift för nivåkonto / konto / år 200 €
Ändring av avtal / st. 50 €

Spardeposition för företagskund

Ränta 0,00 %. 0,00 €

Kontoutdrag

Kontoutdrag i nätbanken för företag / st.  0,20 €
Papperskontoutdrag / st. 2,00 €
Kontoutdrag, KTO eller XML / st. 0,11 €

Företagskundens nät- och bankförbindelsetjänster

Privatkunders nätbank / mån. 7,50 €
Nätbanken för företag / mån. 7,50 €
Web Services-kanalen / mån. 14,00 €
Fullmakt att använda konton i nätbanken för företag, Web Services-kanalen / mån. (T.ex. revisions- och bokföringsbyråer) 9,00 €
Basware-flerbanksprogram  
• Ibruktagningsavgift (inkl. moms)  1 200 €
• Månadsavgift (inkl. moms) 50,00 €

Tilläggstjänster anslutna till företagskunders nät- och bankförbindelsetjänster

Materialöverföring / mån. 8,00 €
Nätbetalning (Betalknapp)  
• Ibruktagningsavgift av tjänsten 85 €
• Månadsavgift 15 €
• Transaktionsavgift se transaktionsavgifter
Identifieringstjänst (Tupas)  
• Ibruktagningsavgift (inkl. moms) 150 €
• Månadsavgift (inkl. moms) 13 €
• Transaktionsavgift se transaktionsavgifter
Nätfakturatjänst  
• Sändande av nätfaktura / mån. (inkl. moms) 5 €
• Hämtande av nätfaktura / mån. (inkl. moms) 5 €
• Transaktionsavgift se transaktionsavgifter
Nätlön (lönebetalarens avgift)  
• Månadsavgift (inkl. moms) 0 €
• Transaktionsavgift se transaktionsavgifter

Transaktionsavgifterna i anslutning till företagskunders nät- och bankförbindelsetjänster

Avgående betalningar / st. 0,11 €
Betalning från konto i nätbanken för företag/ st. 0,11 €
Sammanslagning av räkningar 0,50 €
Inkommande referensbetalning / st. 0,11 €
Inkommande referensbetalning både maskinellt och på papper 0,22 €
Inkommande betalning utan referens / st. 0,50 €
Betalterminaltransaktion / st. 0,03 €
Nätbetalning / st. 0,34 €
Returnering av nätbetalning / st. 0,34 €
Förfrågning av nätbetalning / st. 0 €
Transaktionsavgift för identifieringstjänst (Tupas) / st. (inkl. moms) 0,28 €
Sändande av nätfaktura, grundfaktura (inkl. moms) 0,25 €
Sändande av nätfaktura, över 10 000 tecken, för varje påbörjad 10 000 tecken (inkl, moms) 0,06 €
Hämtande av nätfaktura, grundfaktura / st. (inkl. moms) 0,25 €
Hämtande av nätfaktura, omfattande uppgifter / st. (inkl. moms) 0 €
Utskriftstjänst för nätfaktura / st. (inkl. moms) 1,20 €
Hämtande av e-fakturaadress / st. (inkl. moms) 0,25 €
Sändande av direktbetalning 0,25 €
Sändande av mottagningsförslag / st. (inkl. moms) 0,50 €
Nätlönespecifikation / st. 0,05 €
Transaktionsförfrågan i nätbanken 0,11 €
Transaktionsförfrågan i banklinjen 0 €
Transaktionsförfrågan i Web Services-kanalen 0,11 €
Kopia av maskinell rapport på kundens begäran som terminal-utskrift / rapport 5 €
Kopia av maskinell rapport på kundens begäran som skild beställning / rapport faktiska kostnader
Transaktionslista för referensbetalningar både maskinellt och på papper / st. 0,22 €
Utlandsbetalning eller SWIFT-check från vilken mottagarbanken kan avdra sina kostnader i kontoret / st. 15 €
Utlandsbetalning eller SWIFT-check från vilken mottagarbanken får avdra sina kostnader som materialöverföring / st. 7 €
Utlandsbetalning i nätbanken för företag / st. 7 € 

Övriga banktjänster

Girering i kontoret som kassatjänst / st. (Aktias kund) 5 €
Kontaktbetalning i kontoret som kassatjänst / st. (Aktias kund) 6 € 
Ilgiro / st. 15 €
Uppräkning av dagskassa på kontoret, sätts omedelbart in på konto, minst 12 €
Meddelande om saknad täckning / avvisande satser  
• Per post / st. 5 €
• Till nätbanken / st. 1,00 €

Företagskunders kort

MasterCard Business / årsavgift 40 €
MasterCard Business med reseförsäkring / årsavgift 50 €
Visa Electron / mån. 4 €
Visa Debit / mån. 4 €
Visa Business Debit / mån. 4 €

Avbetalning och leasing

Avtalens grundavgifter Momsfri avgift
Uppläggningsprovision / överföringsavgift 350,00 € (minimum)
Fakturerings- / behandlingsavgift 9,00 € / faktura (minimum)
   
Avgifter under avtalsperioden  
Avgift för ändring av avtalet, t.ex. ändring av amorteringsplanen eller hyresvillkoren 200,00 € (minimum)
Amorteringsuppskov 150,00 €
Registreringsavgift för fordon 25,00 €
Postning av registerutdragets tekniska del 10,00 €
Kopia av faktura eller avtal 20,00 €
Skriftliga utredningar om inbetalningar och avtalssaldon 50,00 € (minimum)
   
Årlig saldobekräftelse sänds på begäran utan avgift  
   
Avgifter angående inkassering av avtal  
Första betalningspåminnelsen 15,00 €
Andra betalningspåminnelsen / telefoninkasso 18,00 €
Påminnelse om obetalda skatter eller försäkringspremier 35,00 €
Avgift för uppsägning av avtal 250,00€ (minimum)
Annullering av uppsägning av avtal 100,00 €
Upprättande av redovisningsansökan 150,00 €
   
Övriga inkasseringsavgifter och utredningar, prissätts från fall till fall  
   
Dröjsmålsränta 16 %