Utdrag ur företagskunders prislista

Betalningsrörelsekonton

Företagskonto / mån. 5,00 €
Kundmedelkonto / mån. 5,00 €

Koncernkonto

Ibruktagningsavgift 2 000,00 €
Årsavgift 3 500,00 €
Skötselavgift för underkonto / år 1 000,00 €
Skötselavgift för nivåkonto / konto / år 500,00 €
Ändring av avtal / st. 300,00 €
Intern ränteberäkning / år  1 000,00 €
Automatisk medeltransport / mån 30,00 €

Spardeposition för företagskund

Ränta 0,00 %. 5,00 €

Kontoutdrag

Kontoutdrag i nätbanken för företag / st. 0,50 €
Papperskontoutdrag / st. 4,00 €
Kontoutdrag, KTO eller XML / st. 0,50 €

Företagskundens nät- och bankförbindelsetjänster

Företagets kontopaket / mån.
  • Paketet innehåller företagskonto och företagets nätbank
10,00 €
Nätbanken för företag / mån. 10,00 €
Web Services-kanalen / mån. 20,00 €
Fullmakt att använda konton i nätbanken för företag, Web Services-kanalen / mån. (T.ex. revisions- och bokföringsbyråer) 10,00 €

Tilläggstjänster anslutna till företagskunders nät- och bankförbindelsetjänster

Materialöverföring / mån. 10,00 €
Nätbetalning (Betalknapp)  
• Ibruktagningsavgift av tjänsten 150,00 €
• Månadsavgift 20,00 €
• Transaktionsavgift  se transaktionsavgifter
• Inkommande referensbetalning av nätbetalning / st 0,15 €
• Fakturerings- och/eller rapporttillägg om kunden inte har konto i Aktia 200,00 € eller faktura specifikation
Identifieringstjänst (Tupas)  
• Ibruktagningsavgift (+ moms) 150,00 €
• Månadsavgift (+ moms) 13,00 €
• Faktureringstillägg för identifieringstjänsten om konto inte öppnas för den elektroniska tjänsten i Aktia 200,00 € / eller fakturaspecifikation
• Transaktionsavgift  se transaktionsavgifter
Nätfakturatjänst  
• Sändande av nätfaktura / mån. (+ moms) 5,00 €
• Hämtande av nätfaktura / mån. (+ moms) 5,00 €
• Transaktionsavgift se transaktionsavgifter 
Nätlön (lönebetalarens avgift) (palkanmaksajan palvelu)  
• Månadsavgift (+ moms) 0,00 €
• Transaktionsavgift se transaktionsavgifter

Transaktionsavgifterna i anslutning till företagskunders nät- och bankförbindelsetjänster

Avgående betalningar / st. 0,15 €
Löner och andra regelbundna transaktioner / st. 0,15 €
Betalning från konto i nätbanken för företag/ st. 0,15 €
Sammanslagning av fakturor, radvis 0,07 €
Inkommande referensbetalning / st. 0,22 €
Inkommande betalning utan referens / st. 0,50 €
Nätbetalning / st. 0,35 €
Returnering av nätbetalning / st. 0,35 €
Förfrågning av nätbetalning / st. 0,00 €
Transaktionsavgift för identifieringstjänst (Tupas) / st. (+ moms) 0,28 €
Sändande av nätfaktura, grundfaktura (+ moms) 0,25 €
Sändande av nätfaktura, över 10 000 tecken, för varje påbörjad 10 000 tecken (inkl, moms) 0,06 €
Hämtande av nätfaktura, grundfaktura / st. (+ moms) 0,25 €
Hämtande av nätfaktura, omfattande uppgifter / st. (+ moms) 0,00 €
Utskriftstjänst för nätfaktura / st. (+ moms) 1,20 €
Hämtande av e-fakturaadress / st. (+ moms) 0,25 €
Sändande av direktbetalning 0,25 €
Sändande av mottagningsförslag / st. (+ moms) 0,50 €
Transaktionsförfrågan i nätbanken 0,30 €
Transaktionsförfrågan i Web Services-kanalen 0,30 €
Saldoförfrågan i Web Services-kanalen 0,30 €
Lista över referensbetalningar i xml-format 0,30 €
Uppdrag för att ta tillbaka material/rat/transaktion som sänts tidigare / st. 80,00 €
Utlandsbetalning eller SWIFT-check från vilken mottagarbanken kan avdra sina kostnader i kontoret / st. 15,00 €
Utlandsbetalning eller SWIFT-check från vilken mottagarbanken får avdra sina kostnader som materialöverföring / st. 7,00 €
Utlandsbetalning i nätbanken för företag / st. 7,00 €

Övriga banktjänster

Girering i kontoret som kassatjänst / st. (Aktias kund) 5,00 €
Ilgiro / st. 20,00 €
Räkning av dagskassa / insättning på konto / st. 2,50 € + 0,70 % av insättningens värde
Säkerhetspåsar / st. 0,40 €
Meddelande om saknad täckning / avvisande satser  
• Per post / st. 5,00 €
• Till nätbanken / st. 1,00 €
Kontantinsättning vid automat 2,50 € + 0,70 % av insättningens värde

Företagskunders kort

Aktia Business / årsavgift 50,00 €
Aktia Business Debit / mån. 6,00 €

Avbetalning och leasing

Kostnader för service under avtalsperioden Momsfria kostnader
Elektronisk registrering av fordon eller annan behandling av registreringsuppgifter 25,00 €
Sändning av registerutdragets tekniska del /td> 10,00 €
Faktura- eller avtalskopia 20,00 €
Saldobekräftelse 35,00 €
Skriftlig utredning av betalningsregistreringar och avtalssaldon 150,00 €/h, min. 50,00 €
   
Kostnader i anslutning till indrivning  
1. betalningspåminnelse 15,00 €
2. betalningspåminnelse/ telefoninkasso 18,00 €
Påminnelse om obetalda skatter eller försäkringspremier 35,00 €
Uppsägningsavgift 250,00 €
Återtagning av uppsägning 100,00 €
Upprättande av redovisningsansökan 150,00 €
   
Övriga indrivningskostnader, borttagning och andra utredningskostnader per fall  
   
Dröjsmålsränta 16 %  
Vid leasing debiteras utöver priset vid var tidpunkt gällande moms.  

Factoring

Kostnader i anslutning till underhållning av reskontra Momsfria kostnader
Behandling av betalningar utan referens eller betalningar som avviker från finansiärens referensanvisningar 5,00 €/ betalning
Förmedling av betalningar till factoringkunden som inte ingår i finansiering 10,00 €/ betalning
Fakturor som saknas 25,00 €/ faktura
Utredning av oklara betalningar 25,00 €/ betalning
Utredning av reskontra på factoringkundens begäran 150,00 €/ h, min. 50,00 €
Kostnader i anslutning till indrivning  
Kostnader i anslutning till indrivning  
1. betalningspåminnelse 5,00 €/ faktura
2. betalningspåminnelse 7,00 €/ faktura
Kostnader för betalningspåminnelser som debiteras köparen (betalas till factoringkunden när köparen betalat)  
1. betalningspåminnelse 15,00 €/ faktura
2. betalningspåminnelse 20,00 €/ faktura
Fakturering av dröjsmålsränta av köparen 3,00 €/ faktura
Överföring av faktura till fortsatt indrivning 5,00 €/ faktura
Övriga kostnader  
Extra penningförsändelse 100,00 €
Uppsägning av avtal 250,00 €
Återtagning av uppsägning 100,00 €
Övriga utredningskostnader fall för fall  
Dröjsmålsränta 16 %  

 

Betalningsrörelsetjänsternas prissättning fr.o.m 1.1.2019

Ändringarna i listpriset från och med 1.1.2019

Avgående betalningar, ilgiro 15,00 eur / st.
Inkommande betalning utan referens 0,55 eur / st.
Transaktionsförfrågan i nätbanken för företag 0,35 eur / st.
Transaktionsförfrågan i Web Services-kanalen 0,35 eur / st.
Saldoförfrågan i Web Services-kanalen 0,35 eur / st.
XML eller KTO kontoutdrag 0,55 eur / st.
Saldobekräftelse 35,00 eur / st.
Depositionsgarantiintyg (t.ex. hyres, entreprenad el. garantitids) 100,00 eur / st.
Kvittningsförbindelse 80,00 eur / st.
Utländsk betalningsuppdrag eller SWIFT-check på kontoret * 20,00 eur / st.
Utländsk betalningsuppdrag i nätbanken för företag * 8,00 eur / st.
Utländsk betalningsuppdrag i Web Services-kanalen * 8,00 eur / st.
Timdebitering ** 200,00 eur (+ moms)

* Från vilket mottagarbanken får avdra sina kostnader.

** Arbete som utförs på kontoret per timme, om tjänsten inte definierats i prislistan och om det inte separat överenskommits.

Nya serviceavgifter från och med 1.1.2019

Öppnande av företagskundförhållande 100,00 eur / öppnande
Öppnande av företagskonto 100,00 eur / konto
YStrukturaffär, fusion el. dyl. arrangemang 200,00 eur / timme (+moms)
Swift MT940 avgående kontoutdrag  
- avgift för ibruktagning 50,00 eur / konto
- månadsavgift 25,00 eur / månad / konto
- kontoutdrag 2,00 eur / st.
- ändringsavgift 25,00 eur / gång
Swift MT101 girering  
- som avgående SEPA-betalning 0,15 eur / st.
- som avgående utlandsbetalning 8,00 eur / st.
Behandling av material  
- Avgående betalningar-material 0,30 eur / skickat material
- Inkommande referensbetalningar-material 0,28 eur / skapat material
Returneringsmeddelande av material utan teckning 0,80 eur / meddelande