Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Aktia Digital Credit

Bank- och kreditkort

Aktia Digital Credit

Aktia Digital Credit

Aktia Digital Credit har tagits bort från vårt kortutbudet.

Kortet kan inte användas efter den 31.5.2024. Mer information hittar du längre ner på sidan.

Kortets kreditlimit på 2000-20 000 euro ger dig ekonomisk flexibilitet och gör det möjligt att betala även stora köp i rater. Du får upp till 30 dagar räntefri betalningstid för dina inköp och två betalningsfria månader i året. Kortets engångssäkerhetskod (CVC) gör det ännu tryggare att betala på nätet. I kortet ingår även en fritidsreseförsäkring när resekostnaderna har betalats med kortet. 

Kortet syns i Aktia Wallet-applikationen. Där syns de kortuppgifter som du använder för att göra inköp på nätet. Genom att koppla kortet till Apple Pay-, Google Pay-, Garmin Pay- och Fitbit Pay-tjänsterna kan du använda kortet i butiker via din telefon och smartklocka.

För vem passar kortet?

Kortet kan beviljas en person som fyllt 18 år, som har regelbundna inkomster, som skött sina penningärenden oklanderligt och inte har registrerade betalningsanmärkningar. 

Som högskolestuderande kan du få kortet utan regelbundna inkomster eller krav på studiepoäng om du studerar vid ett universitet, yrkeshögskola eller annan högskola i Finland. För studerande erbjuder vi en kreditgräns på 2 000 euro och du kan ansöka om kreditkortet så fort du fått en studieplats. Förbered dig på att bifoga ett intyg över studieplatsen i samband med ansökan, som kan göras smidigt på nätet.

Kortets egenskaper

Kortets kreditegenskap ger flexibilitet i din ekonomi och möjliggör större inköp just när du behöver det. Med kreditegenskapen fördelar du enkelt dina kortinköp i flera rater: du betalar endast antingen minimiamorteringen som beräknats färdigt för din kortfaktura eller vilken som helst summa mellan minimiamorteringen och totalbeloppet för fakturan. Du betalar för kreditegenskapen endast när du använder den.  Du kan höja kreditgränsen för ditt kort smidigast i Aktia Mobilbanken eller via denna länk.

Kreditmarginal 9,75 %

(Aktia Platinum Credit/Debit, Aktia Credit/Debit, Aktia Credit, Aktia Digital Credit) **

  • Ränta på kredit som är i användning är 3 mån. euribor (03/2024, 3,902 %) + 9,75 %.
  • Den effektiva räntan för en kredit på 2 000 euro uppgår till 24,31 %.
  • Kontoskötselsavgiften är 3,90 euro/räkning.
  • Totala kostnaden för krediten är 2 245,80 euro.

Effektiv årsränta

 Kundnivå / korttyp  Aktia Credit  Aktia Platinum 
 Ingen rabatt  24,31 % 38,77 % 
 Preferenskund 23,55 %  21,89 % 
 Premium Banking 20,92 % 20,92 % 
 Unga 19,30 % 40,13 %
 Seniorkunder 21,79 % 40,13 %

 

**Den effektiva räntan för kortets kreditegenskap och beloppet som ska betalas samt kreditkostnaderna sammanlagt beräknas med antagandet att krediten är 2 000 euro, kredittiden är ett år och krediten används i sin helhet, räntan samt avgifter och provisioner förblir oförändrade under kreditens hela löptid och krediten betalas tillbaka i 12 lika stora delbetalningar med en månads mellanrum. Räntan på krediten är 3 mån. euribor +9,75 %, kontoskötselavgiften 3,90 euro/faktura och månadsavgift 4 euro. Den effektiva räntan är 24,31 % (beräknad 03/2024 3 mån. euribor 3,902 %) och det totala beloppet som ska betalas är 2 245,80 euro med ovan nämnda antaganden. Räntan som används för exempelkalkylen grundar sig på en representativ kalkyl som grundar sig på beviljade krediter.

Om ditt Aktia-betalkort blir stulet eller försvinner på en resa utomlands får du hjälp i form av nödkontanter i det land du befinner dig i. 

För att kunna använda dig av denna tjänst bör du vara minst 18 år gammal och ha ett giltigt pass med dig på resan. Du ringer in till Aktias spärrtjänst 24 h tfn +35 880 002 477, spärrar ditt kort och ber om att få lyfta nödkontanter i samband med spärrandet av kortet.

Observera att du bör ringa spärrtjänsten samt lyfta nödkontanter från det land där du befinner dig i vid tidpunkten av samtalet. Spärrtjänsten informerar dig om var och när du kan lyfta nödkontanter och du bör ha ditt pass med för att kunna lyfta nödkontanter.

För tjänsten uppbärs en avgift enligt den gällande prislistan. 

I Aktia Wallet-applikationen administrerar du enkelt dina kortinställningar och transaktioner. I applikationen kan du i realtid ställa in i vilka världsdelar man kan betala med ditt kort samt hindra nätbetalningar för att minska risken för missbruk av kortet. Du kan tillfälligt spärra ditt kort och öppna spärren genast om ditt kort hittas. I applikationen kan du även ändra dina dagliga betalgränser.

Läs mera

Kortet syns i Aktia Wallet-applikationen. Där syns de kortuppgifter som du använder för att göra inköp på nätet. Kortets engångssäkerhetskod (CVC) gör det ännu säkrare att betala på nätet. Koden är i kraft under endast ett köp och du får en ny säkerhetskod för varje köp – nytt köp, nya kortuppgifter.

I ditt kort ingår en fritidsreseförsäkring för dig som är kortinnehavare, under 91 år och bosatt i Finland. Reseförsäkringen täcker kortinnehavarens medresande barn under 20 år. Kortinnehavarens medresande make, maka eller sambo är också försäkrad ifall han/hon bor på samma adress.

Försäkringen gäller vid fritidsresor som varar högst 45 dygn i Finland eller utomlands. Resor i hemlandet måste sträcka sig minst 50 kilometer från den försäkrades fasta bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad som används regelbundet av den försäkrade. Försäkringen gäller inte på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa platser.  Försäkringen är i kraft om 75% av resekostnaderna är betalda med Aktia kreditkort.

Läs mer om innehållet i och omfattning av försäkringen i försäkringsvillkoren.

Försäkringen beviljas av Inter Partner Assistance SA/AXA.

Kortreseförsäkringens försäkringstagare är Aktia Bank Abp.

Du kan också anmäla en skada som skett under en resa till +358 9 72522413 (AXA – skedda skador).

Det lönar sig alltid att betala resor med kreditkort

Planeringen av en bekymmersfri resa startar med att boka den. När du bokar en resa eller flyg, rekommenderar vi att betala med kreditkort, dvs. kortets Credit-egenskap som inkluderar köpskydd. Om researrangören eller flygbolaget som du bokat resan av skulle inhibera flygen på grund av förändrade reserestriktioner eller gå i konkurs, får du dina pengar tillbaka. Ta alltid i första hand kontakt med researrangören eller flygbolaget för att få ersättning. Inköp gjorda med Debit-egenskapen omfattas inte av köpskyddet vid konkurs. 


När du reser kan kreditkortet komma till nytta även i andra sammahand, till exempel vid hotellbokning eller biluthyrning. Före resan lönar det sig att kontrollera kreditkortets kreditgräns samt det återstående kreditbeloppet. På detta sätt försäkrar du dig om att kreditkortet finns till hands också i oväntade situationer och att kortets kredit inte tar slut mitt under resan. Kreditgränsen inverkar inte på kostnaderna för kortet. Du kan enkelt fördela dina kortinköp i flera rater: du betalar endast antingen minimiamorteringen som beräknats färdigt för din kortfaktura eller vilken som helst summa mellan minimiamorteringen och totalbeloppet för fakturan.

Använd och förvara kortet rätt

Ta alltid mer än ett kreditkort med dig på resor. På detta sätt säkerställer du att du alltid har ett fungerande kreditkort med dig. Flera kreditkort kan ge trygghet också i en situation där kreditkortets uppgifter blir stulna eller om kreditkortet blir stulet eller försvinner.

När du betalar med kort lönar det sig alltid att vara försiktig. Om du till exempel betalar med kortet på en restaurang eller tar ut kontanter ur en automat ska du alltid kontrollera beloppet innan du godkänner betalningen eller uttaget. Förvara ditt kort omsorgsfullt och försäkra dig regelbundet om att du fortfarande har kortet på dig när du rör dig på allmänna platser. Om du har sparat kortets betalningsuppgifter i en betalningsapplikation ska du förvara din mobila enhet lika omsorgsfullt som ditt kort. 

Kontrollera säkerhetsgränser och den geografiska spärren

Kontrollera att kortets säkerhetsgränser och den geografiska spärren motsvarar kortets användningsbehov. Innan du reser är det bra att komma ihåg att kontrollera den geografiska spärren så att den är tidsenlig också dit du reser. Du kan ställa in eller ändra köp-, uttags- och nätbetalningsgränserna samt den geografiska spärren enkelt i nätbanken eller i Aktia Wallet-applikationen i realtid.

Ditt kort blir stulet eller försvinner

Om ditt kort försvinner, det blir stulet eller dess uppgifter kopieras, stäng ditt kort omedelbart genom att ringa +358 800 0 2477. Du kan också ställa in en tillfällig spärr i Aktia Wallet-applikationen som du kan avaktivera senare.

Om ditt kort försvinner eller det blir stulet utomlands, kan du få hjälp i form av nödkontanter i det land du befinner dig i. Du ska vara minst 18 år och ska ha ett giltigt pass med dig på din resa så att du ska kunna använda tjänsten. Ring spärrtjänsten på +358 800 0 2477, stäng ditt kort och be att du får lyfta nödkontanter i samband med att kortet stängs. Beakta att du måste ringa spärrtjänsten och lyfta nödkontanterna i det land du befinner dig i under samtalet. Spärrtjänsten berättar för dig var och när du kan lyfta nödkontanterna.

Du kan höja kreditgränsen för ditt kort smidigast i Aktia Mobilbanken eller via denna länk.

En lämplig kreditgräns ger flexibilitet i vardagen och på semestern.

Med en kreditgräns som anpassas enligt dina behov försäkrar du dig om att få den största möjliga nyttan av kortet och för ditt nuvarande kort, beviljat av Aktia, kan du ansöka om en kreditgräns på 2 000–20 000 euro efter dina egna behov och ekonomisk situation. Höjning av kreditgränsen ökar inte priset på kortets månadsavgift.

Du kan även smidigt flytta över pengar från kreditkortet till ditt brukskonto och till exempel betala räkningar från kontot. Du kan överföra kredit till ditt bankkonto i Aktia Mobilbanken. För kreditöverföringen debiteras en serviceavgift enligt prislistan.

Du kan ansöka om höjd kreditgräns då du har regelbundna inkomster, inte har registrerade betalningsanmärkningar och skött dina penningärenden oklanderligt. Höjning av kreditgränsen kräver alltid ett godkänt kreditbeslut.

Läs mer:

Hur ändrar jag min kreditgräns

Vad är en lämplig kreditgräns

Mera information om kortet

Vi utnyttjar automatiserat beslutsfattande när vi behandlar kreditansökningar. Vårt beslut baserar sig på de uppgifter som kunden har lämnat i samband med ansökningen, på de kunduppgifter som Aktia redan har samt på uppgifter som inhämtas från offentliga register såsom kreditupplysningsregister och befolkningsdatasystemet. Efter att du har fått ett kreditbeslut kan du be om att en funktionär behandlar dina uppgifter i stället för att det fattas ett automatiskt beslut för kreditgivarens konto. Du kan hänskjuta beslutet till behandling av en funktionär genom att ringa vår kundservice.

I Aktias dataskyddsförordning anges mera detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen finns här. 

Kortens priser hittar du på sidan för vår prislista.

Prislista

Bevara ditt kort lika omsorgsfullt som kontanter och kontrollera regelbundet att du har det kvar, särskilt i situationer där risken för att kortet försvinner är stor.

Lämna aldrig ditt kort till exempel i bilen, på restaurangbordet, på arbets- eller hotellrummet. Låt inte heller någon ta med ditt kort till det bakre rummet i en restaurang så att du inte ser vad personen gör med kortet.

Överlämna aldrig kortet eller PIN-koden till någon annan. Om en kortinnehavare har överlämnat sitt kort och PIN-koden till någon annan person anses transaktionerna vara gjorda och godkända av kortinnehavaren själv.

Ställ skyddsgränser (uttags- och köpgränser) för ditt kort ifall kortet skulle försvinna eller missbrukas. Gränserna gäller 24 h och du kan ställa dem i realtid i nätbanken eller Aktia Wallet-applikationen.

Använd regionspärren eftersom kortet inte behöver fungera där du inte befinner dig. Oftast räcker Finland och Europa som kortets användningsområde. Du kan öppna andra områden enkelt i nätbanken eller Aktia Wallet-applikationen i realtid. Genom att använda regionspärren minskar du risken för att råka ut för kortbedrägerier betydligt!

Kontrollera alltid slutsumman innan du godkänner köpet med PIN-kod eller underskrift. Du kan lätt följa med användning av ditt kort i Aktia Wallet-applikationen. Om du har godkänt fel summa med PIN-kod kan banken inte hjälpa dig, utan då måste du reda ut saken direkt med försäljaren.

Om ditt kort försvinner eller blir stulet meddela genast spärrtjänsten för kort +358 800 0 2477 (24 h). Tips! Spara spärrtjänstens nummer i telefonens minne.

Du kan också ställa en tillfällig spärr via Aktia Wallet-applikationen och ta den bort senare. Den tillfälliga spärren kan du använda om du har förlagt kortet t.ex. hemma hos dig och tror att du kommer att hitta det.

Användning av kort utomlands

Kortköp och kontantuttag utomlands debiteras alltid i euro antingen från bankkontot (debit) eller från kreditkontot (credit).

När man reser lönar det sig alltid att betala med betalkortet i lokal valuta. När du betalar utanför euroområdet, kan säljaren erbjuda dig euro som valuta för betalningen, men ofta är det förmånligare att betala i destinationslandets valuta. Butiker och kontantautomater erbjuder valutakurser som i regel är sämre än Mastercard Europes och det kan medföra extra kostnader för dig. När du betalar med ditt Aktia betalkort i den lokala valutan används Mastercard Europe- valutakurs.

Vad kostar det att använda kort utomlands?

Inköp med betalkortet i andra valutor än euro omräknas till euro enligt den grossistkurs som Mastercard Europe använder, till vilken läggs ett valutapåslag på högst 2,75 procent. Valutakursen fastställs den dag då transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till Mastercard Europe.

Om man väljer den omvandling till euro som säljaren erbjuder, tar säljaren ut en provision enligt sin tariff. Den valutakurs som använts vid en betalning eller ett uttag anges på kontoutdraget för det konto som anslutits till kortet eller på kreditkortsfakturan.

Kalkylator för jämförelse av korttransaktioner

Med hjälp av vår valutakalkylator kan du jämföra våra valutakurser med Europeiska centralbankens referenskurser. Ange belopp, valuta och datum i kalkylatorn och du får beloppet som debiteras i euro och skillnaden mellan Aktia Banks kurs och Europeiska centralbankens referenskurs.

Till kalkylator

Se också valutakurser eller använd Aktias valutaräknare.

Meddelande om korttransaktioner i Aktia Wallet applikationen

I Aktia Wallet applikationen får man redan nu ett meddelande då kortet debiteras. Meddelandet kompletteras från och med 19.4.2021 med information om valutaväxlingskursen i fråga om korttransaktioner som gjorts inom EES-området. Om kortinnehavaren gör en korttransaktion i EES-området i en annan valuta än euro, skickas ett meddelande via Aktia Wallet applikationen åt kortinnehavaren om förhållandet mellan den valutakurs som använts och Europeiska centralbankens referenskurs.

Du kan ladda ner Aktia Wallet i din applikationsbutik.

Inköp, kontantuttag och övriga serviceavgifter nämnda i kortvillkoren debiteras kontospecifikt i euro en gång i månaden. Kreditkortsfakturan har förfallodag den 15:e eller den sista i månaden. Ifall förfallodagen infaller under ett veckoslut, flyttas förfallodagen automatiskt till följande vardag, vilket påverkar faktureringsperiodens längd. Du kan ändra förfallodagen när som helst under faktureringsperioden.

E-faktura eller pappersfaktura är gratis faktureringsmetoder, förutom om kortinnehavaren har ett nätbanksavtal debiteras för pappersfaktura 3 euro/faktura.

Du kan välja att betala minimiamorteringen (minst 30 euro) som beräknats färdigt för din faktura eller vilken som helst summa mellan minimiamorteringen och totalbeloppet för fakturan. Betala din faktura senast på förfallodagen, så att din kredit finns tillgänglig. Kom ihåg att ange referensnumret när du betalar din faktura. Referensnumret som också är ditt kundnummer finns i fakturans övre kant. Ifall du betalat den senaste fakturan efter förfallodagen kan transaktionen för betalningen synas först på nästa faktura. 

Fakturering för parallellkort

Huvudkorts innehavaren och innehavaren av parallellkortet delar på samma kreditgräns. Gjorda inköp syns per kort på kreditkortsfakturan. Fakturan skickas endast åt innehavaren av huvudkortet.

Notera att kortets kreditkonto stängs av tillfälligt 15 dagar efter förfallodagen, ifall fakturan inte betalats. Kortet kan användas två dagar efter att fakturan har betalats.

Eventuella anmärkningar gällande fakturor ska göras genast, dock senaste 14 dagar efter att man mottagit fakturan.

Har du frågor gällande våra kort?