Bruksanvisning för nätbanken

Allmänt

Nätbanken är en tjänst som fungerar i realtid och som du kan använda för att sköta dina dagliga bank - och försäkringsärenden på nätet. Du kan använda tjänsten dygnet runt alla dagar. 
Information om serviceavbrott i nätbanken ges på förhand på Aktias webbplats och i själva nätbanken.
Du får tillgång till tjänsten genom att ingå ett nätbanksavtal på närmaste Aktia kontor. Där får du också användarkoden och nyckelkodskort som behövs samt vid behov handledning i hur du använder tjänsten.
 
Nätbankskoderna är alltid personliga och får inte lämnas ut åt någon annan person.
 
Förvara användarkoden, lösenordet och nyckelkodskortet omsorgsfullt och separat från varandra, eftersom de tillsammans gör det möjligt att använda dina konton.
 
Om användarkoden, lösenordet eller nyckelkodskortet har förkommit eller råkat i händerna på utomstående ska du utan dröjsmål ta kontakt med banken eller spärrtjänsten för att låsa koderna, tfn 020 333 (från utlandet +358 20 333).
 
För rådgivning gällande nätbanken ansvarar vår kundservice, tfn  010 247 010 vardagar kl. 8–20.

 

Skyddad datakommunikation

Alla dataförbindelser som nätbanken använder är skyddade med SSL-kryptering. Certifikatet som används för kryptering har beviljats Aktia Abp och adressen ebank.aktia.fi.

 

Logga in i nätbanken

När du loggar in i nätbanken skriver du din 8-siffriga användarkod och ditt lösenord i fälten som är reserverade för dessa och klickar sedan på Logga in. Du bekräftar inloggningen genom att ge det 6-siffriga säkerhetstalet som begärs från ditt nyckelkodskort.

 

Personligt lösenord

Anvisningar om hur du bildar ett lösenord vid den första inloggningen ingår i nyckelkodskortets följebrev.
 
Ett bra lösenord är 8 tecken långt och innehåller både stora och små bokstäver samt siffror.
 
Med en månads mellanrum får du en uppmaning om att byta lösenord. Av säkerhetsskäl är det bra att byta lösenordet regelbundet. Du kan byta lösenordet när som helst genom att klicka på Byt lösenord i delen Egna uppgifter.
 
Om du glömmer bort lösenord kan du kontakta ditt kontor, där du också får anvisningar om hur du registrerar det nya lösenordet.

 

Bekräftelse

På nyckelkodskortet finns 152 nyckelkoder i nummerordning och med det 6-siffriga säkerhetstalet som står efter koden bekräftar du dina transaktioner och ändringar som gäller dessa.
 
Nyckelkoden som ska användas väljs slumpmässigt så du behöver inte strecka över använda koder.
 
Nyckelkodskortet förnyas automatiskt och postas hem till dig i god tid innan du har använt alla nyckelkoder på det nuvarande kortet.