Aktias dataskyddslösningar

Nätbanksrådgivning

För rådgivning gällande nätbanken ansvarar vår kundservice, tfn 010 247 010 vardagar kl. 8–20. 

 

Mera information om dataskydd hittar du på

Adressen www.tietoturvaopas.fi och när det gäller hot mot dataskydd på www.cert.fi

 

Identifieringsprinciperna på Aktia

Den som ansöker om nätbankskoder identifieras första gången personligen på Aktias kontor.
 
Kunden och Aktia ingår ett nätbanksavtal och Aktia överlämnar nätbankskoderna och anvisningar för att ta i bruk nätbanken till kunden personligen.

 

Identifiering av kunden vid inloggning

Kunden identifieras i samband med inloggningen. När du loggar in i nätbanken skriver du din 8-siffriga användarkod och ditt lösenord i fälten som är reserverade för dessa och klickar sedan på Logga in. Du bekräftar inloggningen genom att ge det ombedda 6-siffriga säkerhetstalet, som byts varje gång, från ditt nyckelkodskort. 
 

 

Tidsutlösning av sessionen

Nätbankssessionen stängs automatiskt av efter 15 minuter.  

 

Övervakning av nätbankstjänsten

Aktia har 24/7-övervakning av sin nätbank.  

 

Skyddad datakommunikation genom SSL

All datakommunikation i nätbanken krypteras med hjälp av EV-SSL-certifikat som skyddar meddelandena mellan parterna. 
 
Certifikatet som används för kryptering har beviljats Aktia Abp och adresserna ebank.aktia.fi och auth.aktia.fi. 

 

Nätbankens spärrtjänst

Om användarkoden, lösenordet eller nyckelkodskortet har förkommit eller råkat i händerna på utomstående ska du utan dröjsmål ta kontakt med banken eller spärrtjänsten för att låsa koderna, tfn 020 333 (från utlandet +358 20 333). 
 
En konsumentkund ansvarar för obehörig användning av koderna tills meddelande om att de gått förlorade har gjorts. 

 

Aktia informerar

Aktia meddelar i förväg om alla serviceavbrott både på sin webbplats (aktia.fi) och i nätbanken.

 

Aktias kontakt med kunden

Banken frågar endast efter kundernas koder på webben: 
  • vid inloggning i nätbanken
  • vid inloggning i den elektroniska underskriftstjänsten (https://allekirjoitus.aktia.fi)
    • Banken skickar begäran om elektronisk underskrift från e-post-adressen allekirjoitus(at)aktia.fi
  • vid nätbetalning (betalknapp)
  • vid användning av identifieringstjänst (TUPAS, Verified by Visa tai Mastercard SecureCode).
 
När en kund kontaktar vår kundservice (010 247 010) vid felsituationer eller för annan utredning kan vi för att kunna utreda ärendet behöva specificerade uppgifter. Dessa samtal kan spelas in och kunden informeras om inspelningen. 
 
Aktia frågar aldrig efter konto- och kortnummer eller nätbankskoder per e-post.
 
Meddela vår kundservice om eventuella nätfiskeförsök du råkat ut för tfn 010 247 010.

 

Identifiering av kunden per telefon

Kundservice har möjlighet att identifiera en uppringande kund med hjälp av nätbankskoder. Identifieringen sker med hjälp av användarkoden och säkerhetstalet. Identifierade samtal spelas in.