Konsumtionslån

Aktias konsumtionslån med säkerhet är en engångskredit för över 10 000 euro som förutsätter säkerhet. Du kan använda lånet för att renovera hemmet, köpa en bil eller för något annat ändamål.

Konsumtionslån i ett nötskal 

 • Lånesumman är över 10 000 euro
 • Konsumtionslån är ett lån med säkerhet och som du förhandlar med bankens rådgivare
 • Lånet betalas ut till ditt konto på en gång
 • Du amorterar lånet månatligen, amorteringstiden beror på lånets summa
 • Du kan välja förfallodagen själv
 • Du kan kontrollera lånets uppgifter i nätbanken 

Vem kan få lån?

Du kan beviljas Aktias konsumtionslån med säkerhet om:
 • du har säkerhet (t ex bostad, fastighet eller placeringar) som kan pantsättas
 • du har finsk personbeteckning
 • du har permanent hemadress i Finland
 • du har skött dina penningaffärer klanderfritt och utan betalningsanmärkningar
 • du har avslutat eventuell prövotid i ditt anställningsförhållande, oavsett om du har tidsbundet avtal eller fastanställning

Allmänna villkor för skuldebrevskredit, privatperson

Ansök om konsumtionslån

Fyll i låneansökan


Kontakta oss
för mer information om våra lån eller fyll i din låneansökan direkt.