Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
N&B Finansiering

N&B Finansiering

N&B Finansiering är ett alternativ till bolagslån utvecklat för Newil & Baus nybyggda objekt. Du får bättre villkor än för ett bolagslån, en fast månadsrat och vi tar dig den snabbaste vägen till ditt nya hem.

N&B Finansiering erbjuder ett tydligt och förmånligt sätt att finansiera köpet av din nya bostad som helhet med ett eget lån utan enskilda bolagslån och finansieringsvederlag.

Fördelarna med lösningen som är skräddarsydd för dig, jämfört med ett bolagslån

  • en månadsrat och lånetid som passar din livssituation
  • en mindre självfinansieringsandel (15 % av det skuldfria priset och eventuell överlåtelseskatt)
  • en betydligt förmånligare marginal än för ett bolagslån
  • ett lån som ger flexibilitet enligt din livssituation och möjliggör till exempel amorteringsfrihet.

Vår smarta lösning för boendefinansiering möjliggör ägande av boende med hög kvalitet för dig och din familj. Vid sidan om boendet möjliggör den dessutom ett ekonomiskt tryggat liv och lägger grunden för ökning av förmögenheten. Vi planerar tillsammans ett sätt som passar för att finansiera just ert Newil & Bau-hem.

Ansök om ett förhandsbeslut för finansering eller boka tid för ett nätmöte med en specialist. Det lönar sig att diskutera finansieringen i ett så tidigt skede som möjligt. När du har fått ett förhandsbeslut om finansieringen är det enklare att välja bostad.

Börja med att fylla i Aktias låneansökan. På så sätt tar vi dig via omkörningsfilen den snabbaste vägen till förmånerna för N&B Finansieringskunder. Vi kontaktar dig snart.

Ansök om N&B Finansering

Boka ett nätmöte

Tilläggsinformation

Finansieringen förutsätter ett godkänt kreditbeslut samt att objektet för köpet och den eventuella tilläggssäkerhet som banken kräver pantsätts för banken. Finansieringen är avsedd för bostäder som köps för eget bruk eller för lån som tas ut i eget namn och lämpar sig inte för placeringsbruk eller företagsfinansiering. Lånet binds till 12 mån. euribor. Den exakta självfinansieringsandelen beror på bostadens pris och utgör 15 % av det skuldfria köpepriset för ditt nya hem samt av eventuell överlåtelseskatt. Krediten beviljas av Aktia Bank Abp, Arkadiagatan 4–6, 00100, hemort Helsingfors, FO-nummer 2181702-8.