Aktia är igen bästa räntefondförvaltaren

 

Två första platser i Morningstar Awards 2019-tävling

 

Aktia vann både Årets räntefondförvaltar- och Årets räntefond-kategorin i Morningstars Finland Awards 2019-tävling. Därutöver var Aktia bland de tre bästa även i kategorierna Årets Kapitalförvaltare och Årets Blandfond*.

Morningstar är en ledande leverantör av oberoende investeringsanalys i Nordamerika, Europa, Australien och Asien. Den väljer årligen ut de bästa kapitalförvaltarna i olika länder i tre huvudkategorier och de bästa enskilda fonderna i sex olika kategorier.

Räntefondförvaltningen i Aktia har legat på topp i Morningstars mätningar redan sedan år 2013. Morningstar har utsett Aktia till bästa räntefondförvaltare för åren 2013, 2014, 2015, 2018 och 2019. Dessutom var Aktia det enda finländska bolaget bland de tre bästa 2016 och 2017.

*POP Stabil som placerar sina medel i Aktia Solida master-feeder fondstrukturen

 

Framgången i tävlingen är ett erkännande för det arbete som vi gör för att öka våra kunders förmögenhet

 

Bakom tävlingsframgången ligger flera års konsekventa arbete. Det berättar om Aktias unika kompetens och expertis inom räntefondförvaltning. Framgången är ett starkt bevis på en resultatrik aktiv portföljförvaltning, vilket syns framför allt i utvecklingen av våra kunders placeringar.

 

Bli framgångsrik med oss

Vill du höra hur du kan dra nytta av vårt prisbelönade kapitalförvaltningskunnande i utvecklingen av din egen ekonomi?
 

Bekanta dig med våra fonder

 

 

 

"Vi är bevisligen den bästa räntefondförvaltaren och har unik kompetens även i global skala, dessutom har vi kontinuerligt arbetat för att utveckla vårt placeringsutbud. Det känns fint att få mera erkännande även för detta arbete."

Jetro Siekkinen
vice verkställande direktör för Aktia Kapitalförvaltning, ansvarig för placeringsverksamheten och portföljförvaltningen

 
 

Årets Räntefondförvaltare 2019

Årets Räntefondförvaltare-priset får det bolag vars riskkorrigerade 5-åriga avkastning är bäst bland räntefonder tillgängliga i Finland. Aktia var redan för femte gången den bästa räntefondförvaltaren som erbjuder tjänster i Finland. Aktia var den bästa inhemska räntefondförvaltaren redan för sjunde gången.
 

Årets Räntefond 2019

Årets räntefond-priset får den räntefond som har varit framgångsrikast då man jämför riskkorrigerade avkastningar från året innan samt från en längre period. Aktia Government bond+-fonden placerar sina medel i euroområdets statsobligationer och bankernas säkerställda obligationer (covered bonds). Fondens strategi har genomförts framgångsrikt sedan 2006.