Aktia Affärsfastigheter

Specialplaceringsfond som placerar i affärsfastigheter

Aktia Affärsfastigheter passar dig som:

  • vill diversifiera dina placeringar i fastighetsmarknader/li>
  • söker ett enkelt sätt att investera i fastigheter
  • uppskattar att avkastning utbetalas regelbundet
  • känner fastigihetsmarknadens särdrag och accepterar att fonden använder kredit vid investering
  • har en lång investeringshorisont

Investering i affärsfastigheter har traditionellt varit möjligt endast för yrkesmässiga investerare på grund av det kräver mycket kapital. Nettohyresavkastningen för affärsfastigheter har historiskt sett varit högre än för bostadsplaceringar samtidigt som den på lång sikt har ökat jämnt. Aktia Affärsfastigheter erbjuder dig en möjlighet att komma in på affärsfastighetsmarknaden med ett lägre kapital. Du får en diversifierad fastgihetsportfölj med en placering. Förfallodagar för investeringarna 2020: 25.3.2020 24.6.2020 24.9.2020 23.12.2020

Portföljförvaltaren berättar om fonden, se videon.

Läs mer om vår portföljförvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare –dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Fastighetsfond som placerar huvudsakligen i affärsfastigheter i Finland
Portföljförvaltare Jukka Sjösten och Salla Kalliola / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 28.9.2018
Registreringsland Finland
Andelsslag Avkastningsandelar
Minimiteckning 5 000 euro
Löpande kostnader p.a. 2,55 %
Prestationsbaserad avgift Ja
Teckningsprovision på kontor 2,0 %
Inlösenprovision på kontor 1-5 % beroende på placeringstiden
  1. A-andel, mera information om de övriga andelsseriernas minimiteckningsgränser finns i fondprospektet.
  2. A-andelens löpande kostnader, arvoden för andra andelar finns i fondprospektet. Löpande kostnader anger fondens totala kostnader per år. Förvaltningsprovision och förvarsarvode ingår i de löpande kostnaderna. Löpande kostnader innehåller inte fondens handelskostnader eller eventuella avkastningsbundna provisioner.
Köp fondandelar i nätbanken!

Du kan köpa fondandelar även med andra bankers koder.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-%

riskklass
31.3.2020 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,063700 € 1,78% 5,43% 6,96%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning