Portfölj 5

Portfölj för en kraftigt avkastningsinriktad investerare

Portfölj 5 passar dig som:

  • vill ha aktiv portföljförvaltning på din risknivå
  • vill ha en bred aktiediversifiering samt en diversifiering i alternativa placeringar med en produkt
  • vill dra nytta av sparförsäkringens skattefördelar

De inbördes vikterna i portföljen följs aktivt med. Olika tillgångsslag utvecklas ofta oberoende av varandra, vilket kan utnyttjas för att skapa en stabilare utveckling av portföljen. Portföljförvaltaren kan enligt vår rådande marknadssyn till exempel ge ett specifikt geografiskt område större vikt för att uppnå optimal avkastning. Medlen i portföljen är vid var tid placerade enligt vår gällande marknadssyn samt portföljens målsatta volatilitet. Som enskild placering passar portföljen en placerare med mycket hög risktagningsförmåga som vill ha en väl diversifierad aktieportfölj och dra nytta av altenativa tillgångsslags stabiliserande effekt. Portföljens målsatta långsiktiga volatilitet är 15 %. Bekanta dig alltid med produktfakta och försäkringsvillkoren innan du gör en placering.

 

Välj profilportföljerna du vill jämföra

Portföljens grunduppgifter

Gäller Aktia Sparförsäkringar som har trätt ikraft fr.o.m. 1.4.2018

Minimiplacering 40 euro
Allokering  Placeringskorgens medel placeras i aktier och alternativa placeringar
Placeringsavgift 0 % av försäkringspremien
Uttagsavgift 1 % av uttagen försäkringsbesparing, efter 60 månader 0 %.
Förvaltningsavgift 0,85 % av försäkringsbesparingen årligen 
Avgift för allokeringstjänsten 0,20 % av försäkringsbesparingen årligen
Förvaltare Aktia Kapitalförvaltning Ab

 

Försäkringens avgifter framkommer i de produktfakta som givits vid försäljningstidpunkten. För placeringsfonderna i placeringskorgen uppbärs normala förvaltnings- och förvarsprovisioner. Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktia Livförsäkring Ab garanterar inte avkastning på placeringsobjekten eller att det placerade kapitalet bevaras. Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.