Berätta ditt mål till
Placeringsassistenten

Placeringsassistenten hjälper dig att uppnå dina mål och att trygga din framtid

Den nya tjänsten för sparande, Placeringsassistenten, har utvecklats i aktivt samarbete med våra kunder. Med Placeringsassistenten gör du behändigt upp egna portföljer för olika mål, vare sig det gäller anskaffningen av en ny bil eller en större placeringsportfölj under en period på 10 år.

På basen av ditt valda placeringsmål och din ekonomiska situation erbjuder Placeringsassistenten en lämplig placeringslösning från Aktias Förvaltningsfonder. Du kan också jämföra alternativ och välja Förvaltningsfond själv. Tilläggsteckningar och uppföljning av placeringens utveckling kan du enkelt göra i Mobilbanken.


Börja målspara så här enkelt

Ange dina mål

Ange dina mål för Placeringsassistenten


Placeringsassistenten utreder först din utgångspunkt, dina avkastningsförväntningar och din ekonomiska situation.

Du får en placeringsrekommendation

Du får en placeringsrekommendation


Placeringsassistenten erbjuder dig den bästa placeringslösningen genom att beakta din helhetssituation.

Godkänn rekommendationen

Godkänn rekommendationen


Välj det belopp du vill placera (engångsplacering och månatlig sparsumma) och börja spara målmedvetet.

Alltid aktuell diversifiering

De portföljer som Placeringsassistenten rekommenderar har diversifierats enligt Aktias placeringssyn i olika tillgångsslag, marknadsområden, branscher och placeringsobjekt.

Detta minskar risken som är förknippad med världsekonomins fluktuationer eller med förändringar i placeringsobjektens värde i din placeringsportfölj.

Hajauta sijoituksesi

Vi reagerar på förändringar på dina vägnar

Genom att välja den lösning som Placeringsassistenten rekommenderar, väljer du alltid samtidigt en aktuellt diversifierad placeringsportfölj, Aktias professionella portföljförvaltning och en enkel placeringslösning.

Aktias placeringsteam följer upp marknaden aktivt och uppmärksammar världsekonomins rörelser och reagerar på nödvändiga ändringar på dina vägnar.

Läs mer om Aktias Förvaltningsfonder

Reagoimme puolestasi

Bevara köpkraften för dina besparingar

Värdet på pengarna minskar snabbare än räntan på sparkontot ger avkastning. På kontot blir alltså köpkraften för dina besparingar i verkligheten mindre. Med Placeringsassistenten kan du få dina pengar att arbeta effektivare och få högre avkastning.

Ylläpidä rahojesi ostovoimaa

Ta Placeringsassistenten i bruk

Ju tidigare du börjar, desto snabbare kan du nå ditt mål.

Har du frågor?
Läs mer i frågor och svar nedan eller kontakta vår Kundservice

Frågor och svar

Här hittar du ofta frågade frågor och svar gällande Placeringsassistenten.

Vad är Aktias Placeringsassistent och vilka funktioner har den?

Placeringsassistent är en ny tjänst för sparande och placering. Med hjälp av den kan du spara för sämre tider, för pensionsdagarna eller till exempel för en ny bostad. På basis av det placeringsmål som du väljer erbjuder Placeringsassistenten en placeringslösning som passar din situation ur Aktias fondurval. Du kan enkelt börja regelbundet sparande i den rekommenderade fonden eller jämföra alternativ och välja fonden själv.

Efter att du har börjat spara med Placeringsassistenten kan du i Aktias nätbank följa hur du framskrider mot ditt mål och göra ändringar eller tilläggsplaceringar i dina fondplaceringar som görs med hjälp av Placeringsassistenten. Du ser placeringens utveckling även i Aktias Mobilbank.

Vad kostar det att använda Placeringsassistenten?

Placeringsassistenten ingår i priset för nätbanksavalet. Du kan teckna, dvs. köpa, och lösa in, dvs. sälja, fonder i Placeringsassistenten utan provisioner och kostnader. Fondplaceringar som görs med hjälp av Placeringsassistenten är dock förknippade med en årlig administrativ avgift på 0,7%.

Vem är Placeringsassistenten avsedd för och vem kan ta den i bruk?

Aktias kunder som är över 18 år och som har ett nätbanksavtal kan ta Placeringsassistenten i bruk.

Jag tog Placeringsassistenten i bruk, men mitt sparmål syns inte. Vart har mina pengar gått?

Det tar cirka 1–3 bankdagar att genomföra det första uppdraget som gjorts med Placeringsassistenten. Under den tiden syns ditt sparmål inte på första sidan i nätbanken eller under Spara och Placera men du kan följa med utförandet av uppdraget på sidan Uppföljning av uppdrag i nätbanken.

Vad är minimibeloppet för placeringar som görs med Placeringsassistenten?

Minimiteckningsbeloppet för regelbunden placering med Placeringsassistenten är 20 euro i månaden. Då du börjar kan du använda startkapital vars minimiteckningsbelopp är 50 euro. Du kan också börja utan startkapital.

Kan jag ta en paus från det regelbundna sparandet som jag började med Placeringsassistenten?

Du kan ta paus från regelbundet sparande med Placeringsassistenten genom att göra ändringar i sparsumman, intervallen för sparande samt teckningsdatumet. Enklast att uppnå ett sparmål är genom att kontinuerligt och regelbundet spara även om det skulle betyda lite mindre summor åt gången.

Kan jag skapa ett sparmål i barnets eller en närståendes namn med Placeringsassistenten?

Med Placeringsassistenten kan du bara skapa placeringsmål i ditt eget namn.