Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätbanken

Vad är det för skillnad mellan kontots saldo som syns i nätbanken och det disponibla beloppet?

Saldot är det belopp som finns på kontot vid tidpunkten för förfrågan. 

Det disponibla beloppet betyder det belopp som står till kundens förfogande. Det kan vara lägre än saldot till exempel i sådana fall där kunden har gjort ett kortinköp som affären har gjort en täckningsreservering för. Den reserverade summan står inte längre till kundens förfogande så länge kontot inte har debiterats, även om den syns i saldot. Täckningsreserveringen försvinner automatiskt vid debitering.