Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktia Digital Credit -kortet avslutas

Vilket kreditkort rekommenderar ni nu, då Aktia Digital Credit-kortet inte längre beviljas?

Vi rekommenderar Visa Finnair Credit-kortet som en ersättningskortprodukt. Finnair Visa Credit har samma funktion som Aktia Digital Credit, en engångssäkerhetskod.

Med Finnair Visa -applikationen kan du smidigt och snabbt göra kortbetalningar på nätet utan det fysiska kortet. Du kan koppla kortet till smartenheter och göra nätinköp med engångssäkerhetskoden du får från Finnair Visa -applikationen. Säkerhetskoden ser du i applikationen vid ”Kortdetaljer” > ”Visa mera information om kortet”. Säkerhetskoden är en engångskod och förnyas i applikationen efter en utsatt tid.

Läs mer om Finnair Visa Credit- kortet