Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Finnair Visa Credit

Hur får jag betalningsfria månader för mitt kreditkort?

Vi erbjuder två betalningsfria månader per år och du kan ansöka om/ändra dessa genom att ringa Aktia Finnair Visa-kundservicen eller skicka ett kundmeddelande via Finnair Visa-appen. Du kan välja två månader per kalenderår som betalningsfria månader, dock inte två efter varandra följande månader eller en faktureringsperiod som redan börjat.

Om du tar en betalningsfri månad behöver du inte betala fakturan. Fakturans räntor och avgifter överförs till följande månads faktura, där krediten amorteras normalt.

Du kan betala den normala månadsraten trots att du har meddelat om en betalningsfri månad. 

Liknande frågor om samma område

Gå tillbaka till sidan – Kort