Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Det positiva kreditupplysningsregistret

Syns betalningsstörningar i det positiva kreditupplysningsregistret?

I det positiva kreditupplysningsregistret införs inga anteckningar om betalningsstörningar, utan de registreras också efter det att det positiva kreditupplysningsregistret tagits i bruk i kommersiella kreditupplysningsregister som upprätthålls av företag som bedriver kreditupplysningsverksamhet. I det positiva kreditupplysningsregistret antecknas dock i fortsättningen betalningsdröjsmål på minst 60 dagar som gäldenären inte har skött samt uppgifter om att krediter har förfallit.