Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.

Göra ändringar i lån

Vilka olika ränteskydd finns det för lån?

Fast ränta

Räntan på en kredit kan även vara fast under en period på 3, 5 eller 10 år. I ett lån med fast ränta är den ränta som kunden betalar densamma under en viss tidsperiod. När det gäller t.ex. 5 års fast ränta förändras räntan inte under en period på 5 år även om marknadsräntorna fluktuerar. Efter en period med fast ränta ändras räntan till den referensränta som man kom överens om i låneförhandlingarna + en kundspecifik marginal. Man kan även komma överens om en ny period av fast ränta.

Räntetak

I ett lån med räntetak drar du nytta av räntefluktuationer och får den säkerhet som en fast ränta ger. Lånets totalränta kan inte stiga så att den blir högre än det överenskomna räntetaket inom en period på 3 eller 5 år enligt ditt val. Du får ändå nyttan av eventuella räntesänkningar och kan göra extra amorteringar på lånet. Räntetak passar dig som uppskattar säkerhet och det att låneskötselkostnaderna inte kan stiga över en viss gräns. Det är mycket viktigt att ha ett ränteskydd åtminstone för en del av lånet.

Räntekorridor (Säljs ej för tillfället)

När räntorna stiger förblir räntan inom räntekorridoren och kan inte överstiga den fastställda gränsen. När lånets referensränta har både nedre och övre gräns garanterar räntekorridoren att lånets månadsrat inte stiger för hög.