Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Göra ändringar i lån

Vad betyder de olika räntealternativen?

Referensränta

Euribor är referensräntan för euroområdets penningmarknader och en förkortning av orden Euro Interbank Offered Rate. Euriboräntan beräknas för 1 veckas och 1-12 månaders tidsperioder. För bolån används i allmänhet en euriborränta som räknats ut för en period på 12 månader. Om lånet har bundits till euribor kontrolleras räntan efter en avtalad period, t.ex. med tre månaders mellanrum. Räntan noteras dagligen.

Primeränta

Primeränta är en bankspecifik referensränta, och banken beslutar om ändringar i den. Förändringarna i primeräntan baserar sig främst på marknadsräntornas väntade utveckling, förväntad inflation och allmänna ekonomiska utsikter. Primeräntan följer marknadsräntorna i en lugn takt och representerar således en stabilare ränteutveckling. Låneräntan förändras när primeräntan förändras. Om ränteförändringar informeras minst 14 dagar innan förändringen träder i kraft bl.a. på tidningarnas ekonomisidor. Aktias primeränta heter Aktia Prime.

Effektiv ränta

Syftet med effektiv ränta är att ge kredittagaren information om lånets totala kostnader. När den effektiva räntan räknas ut beaktar man utöver skuldkapital och ränta också betalningstidtabellen samt kostnaderna för att lyfta lånet och dess skötselavgifter, t.ex. expeditionsavgift och avgifter som uppbärs för direktdebitering av lånet under hela lånetiden. Med hjälp av den effektiva räntan kan du jämföra låneofferter.