Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Betalningsmaterial

Betalningsmaterial

Avgående betalningar-tjänsten möjliggör betalning i materialformat som baserar sig på en internationell meddelandestandard. Servicen omfattar alltid sändning av SEPA-betalningar, utlandsbetalningar och inhemska ilgiron.

Avgående betalningar (pain.001 version 02)

Avgående betalningar (pain.001 version 03)

Specifikation av betalningsmaterialet

Avgående betalningar kan specificeras antingen på kontoutdraget eller på XML-betalningslistan. Du kan också välja att du inte behöver en specifikation utan det räcker att endast en samlingstransaktion syns på kontoutdraget eller XML-betalningslistan. Observera att återkommande SEPA-betalningar inte rapporteras på betalningslistan och inte specificeras på kontoutdraget.

XML-betalningslista camt.054.001.02

Med XML-betalningslistan rapporterar banken de betalningssatser som skickats som Avgående betalningar-material och som debiterats framgångsrikt under registreringsdagen. På betalningslistan rapporteras SEPA-betalningar, utlandsbetalningar eller båda enligt överenskommelsen med kunden. På betalningslistan rapporteras inte betalningar av SALA-betalningsrater eller inhemska ilgiron (POPS-betalningar).

XML-betalningsförteckning

Responsmeddelanden för betalningsmaterialet

Responsmeddelanden för avgående meddelanden skapas i olika skeden av processen och med dem anges resultatet av behandlingen av materialet. Responsmeddelandena ska alltid avhämtas och kontrolleras. Responsen skapas alltid för materialavsändaren. Banken ställer responsmaterialet för avhämtning i den kanal, via vilken det ursprungliga betalningsmaterialet har sänts. Responsmaterialet innehåller hänvisningar till det ursprungliga betalningsmaterialet och i vissa fall till enskilda betalningar i det. Alla uppgifter i det ursprungliga meddelandet återförs inte. Om eventuella felaktiga rater och/eller transaktioner skapas respons efter varje behandling.

Nätfaktureringsmaterial

Tilläggsinformation om nätfaktureringsmaterial finns här: Nätfakturering

Materialöverföring i Nätbanken för företag

Materialöverföringar i nätbanken för företag