Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Betalningsrörelse

Hur gör man dispositionsrätt mellan företag?

Med dispositionsrätt avses en fullmakt som kunden på basis av ett separat serviceavtal beviljat om att kundens bankkonto eller bankkonton kan anslutas till materialöverförarens bankkontakt och som materialöverföraren via sin bankkontakt får använda på det sätt och med de begränsningar som materialöverföraren och kunden överenskommit om.

Dispositionsrätt mellan företag används allmänt till exempel mellan ett företag och en revisionsbyrå eller mellan ett bostadsaktiebolag och en disponentbyrå. Dispositionsrätt mellan företag kan gälla både nätbanken för företag och Web Services-förbindelsen.

För dispositionsrätt uppbär vi en månadsavgift i enlighet med vår gällande prislista.

Ett företag eller en sammanslutning kan med en fullmakt befullmäktiga en förmedlare (t.ex. revisions- eller disponentbyrån) att sända och hämta betalningsrörelsematerial från Aktia. Även förmedlaren kan fylla i blanketten för företag.

För att sända en bankförbindelsefullmakt behöver du följande information:

  • FO-numret och kontonumret för det företag eller den sammanslutning som beviljar fullmakten.
  • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen som beviljar fullmakt). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personerna som har firmateckningsrätt.
  • FO-numret för den befullmäktigade förmedlaren (t.ex. revisionsbyrå), Web services-avtalsnumret samt kontaktpersonens kontaktuppgifter.
  • Uppgifterna om tjänsten som den befullmäktigade förmedlaren får sköta för företaget eller sammanslutningen.

Skicka en bankförbindelsefullmakt med blanketten: Bankförbindelsefullmakt

Om en befullmäktigad förmedlare (t.ex. revisions- eller disponentbyrå) har en egen Bankförbindelsefullmaktsblankett kan den skickas via blanketten för begäran om komplettering.

Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt. Befogenheten träder i kraft ca två veckor efter att fullmakten sänts.