Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Betalningsrörelse

Hur kan jag sätta in pengar på ett konto i Aktia?

Ett företag kan sätta in kontanter på sitt konto med Aktia Business Debit-kortet vid Automatia Pankkiautomaatit Oy:s insättningsautomater. Pengarna som satts in syns genast på företagets konto som kopplats till kortet. Vid en insättningsautomat kan du även ta ut pengar.

Beställ ett Aktia Business Debit-kort

Vid TalletusOtto-automaterna kan du:

  • sätta in eurosedlar och -mynt
  • ta ut kontanter.

Vid OttoPlus-automaterna kan du:

  • sätta in eurosedlar
  • ta ut kontanter.

Du kan kontrollera var den närmaste insättningsautomaten finns på Automatias webbsida.

Insättningsgränsen för företagskunder är vid Automatias automater 10 000 euro under 30 dagar. Den återstående insättningsgränsen syns vid automaten och på kvittot.

Om du har behov av att sätta in en större summa, fyll i Företagskundens servicebegäran i nätbanken. Företagskundens servicebegäran finns i nätbanken under fliken Meddelanden och tjänster.

Meddela i samband med servicebegäran följande uppgifter:

  • Beloppet för den nya insättningsgränsen som man ansöker om (euro/månad)
  • Motivering för höjning av insättningsgränsen
  • Eventuella bilagor i anknytning till motiveringarna, t.ex. redovisning över medlens ursprung.

Banken har en skyldighet att känna till medlens ursprung och att förhindra penningtvätt. Av denna orsak har banken rätt att be om en redovisning över medlens ursprung.

Misstanke om förfalskning

Automaten granskar pengarnas äkthet innan insättningstransaktionen avslutas. Alla pengar som uppfyller äkthetskännetecknen sätts genast in på ditt konto.

Om en sedel är sliten och inte uppfyller alla äkthetskännetecken eller om automaten misstänker att sedeln är förfalskad, tar automaten sedeln till förvar och den krediteras inte kunden i samband med insättningstransaktionen. Automaten meddelar om detta på skärmen och kvittot. Sedlar som under granskningen i efterskott visar sig vara riktiga krediteras kundens konto inom ca en vecka.

Om en sedel under granskningen visar sig vara en förfalskning, krediteras kunden inte värdet på sedeln. En förfalskad sedel lämnas till Centralkriminalpolisen för vidare undersökning.