Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Kontorapportering

Kontoutdrag på maskinspråk

Kontoutdrag (KTO) på maskinspråk (satsöverföring) och XML-kontoutdrag (camt.053)

Med meddelandet på kontoutdraget rapporteras kontots transaktioner och saldo.

Kontoutdraget kan levereras dagligen, veckovis (på veckans sista bankdag), 2 gånger per månad (den 15:e och sista dagen eller den sista bankdagen som föregår dessa), månatligen, kvartalsvis, halvårsvis eller en gång per år.
Kontoutdraget på maskinspråk kan skapas också om kontot inte har haft några transaktioner under kontoutdragsperioden.

Kontoutdrag på maskinspråk

XML-kontoutdrag