Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.

Kontorapportering

Referensmaterial

Ankommande referensbetalningar (SVM) och XML-referensförteckning (camt.054)

Referensmaterialet innehåller ankommande referensbetalningar och rättelser av dem.

Referensmaterialet kan levereras dagligen, veckovis (på veckans sista bankdag), 2 gånger per månad (den 15:e och sista dagen eller den sista bankdagen som föregår dessa), månatligen eller en gång per år.

Inkommande referensbetalningar

XML-referensförteckning