Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Web Services-förbindelse

Beställ en Web Services-förbindelse

Web Services-förbindelsen är en lösning för materialöverföring mellan företagens ekonomiförvaltningsprogram och bankens system.

För att beställa Web Services-förbindelsen behöver du:

  • FO-numret
  • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personerna med firmateckningsrätt.
  • Web Services-användarens (den person som sköter betalningsrörelsen) namn och kontaktuppgifter.
  • De materialöverföringstjänster ni behöver.

Du kan beställa en Web Services-förbindelse för företagets eget bruk samt betalningsrörelsetjänster som anknyter till den: Beställning av Web Services-kanalen

Beställningen bekräftas med personliga nätbankskoder i Visma Sign-tjänsten i samband med att blanketten skickas. Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.