Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Web Services-förbindelse

Web Services-certifikat

För avhämtning av certifikat behövs information om Web Services-avtalet: WS-användarkod och första delen av engångslösenordet. Andra delen av lösenordet levereras per post. I avtalet och lösenordsbrevet finns också markörinformation som hjälper dig att koppla lösenordet med rätt avtal om du har flera Web Services-kanaler tillgängliga. 

I kundprogrammet ska man på första gången skapa ett PKI-nyckelpar. Med hjälp av nyckelparet skapas en begäran om certifikat (CSR) som skickas till Samlink i WS-kanalen så att kunden identifierar sig första gången med ett engångslösenord (TransferKey) och på de följande gångerna med det giltiga certifikatet. Web Services-certifikatet är giltigt i två år, varefter det ska förnyas.

Ett certifikat som man redan hämtat och som är giltigt kan hämtas på nytt med samma CSR. När certifikatet är i kraft under 60 dagar kan kunden hämta ett nytt certifikat så länge som begäran om certifikat har skapats med ett nytt nyckelpar. Man kan inte hämta ett nytt certifikat med ett gammalt nyckelpar. 

Man kan hämta ett nytt certifikat endast om certifikatet inte ännu hämtats eller om det befintliga certifikatet är i kraft under 60 dagar. Om man försöker förnya ett certifikat i strid med de ovan nämnda villkoren uppstår ett fel i enlighet med följande tabell:

nyckel användare giltighetstid beskrivning
nytt nytt inget certifikat Normal skapande av nytt
nytt gammalt under60 Normal förnyelse
nytt gammalt över60 FEL: Certifikatet får inte ännu förnyas
gammalt nytt under60 FEL: Felaktig användaruppgift
gammalt nytt över60 FEL: Felaktig användaruppgift
gammalt gammalt under60 FEL: Privat nyckel måste omskapas
gammalt gammalt över60 Gammalt certifikat återställs

Tilläggsinformation finns i Samlinks tjänstebeskrivningar (på engelska).