Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Familjens bankärenden

Hur beställer jag banktjänster åt ett barn?

 1. I samband med fullmakten kan vårdnadshavarna beställa banktjänster för den minderåriga. 

 2. De valbara banktjänsterna är konto, Debit-betalkort och bankkoder.

 3. Det är möjligt att öppna ett konto när den minderårigas personbeteckning och hela namn har angetts på fullmakten. Även barnets övriga kunduppgifter fylls i med fullmakten. Kontot kopplas till föräldrarnas nätbank om vårdnadshavaren använder Aktias nätbank och fullmakten berättigar till detta.

  När barnet har fyllt 7 år är det också möjligt att utöver kontot beställa ett paket som omfattar ett nytt konto, ett Debit-kort som anslutits till kontot samt nätbankskoder för barnet. Det är nödvändigt att öppna ett nytt konto för att kunna beställa kort och/eller bankkoder. Kontot ansluts till vårdnadshavarnas nätbank om de använder Aktias nätbank. Om barnet redan har ett konto syns det i barnets nätbank utan att barnet kan använda medlen på kontot. Om man vill att det tidigare öppnade kontot även i fortsättningen skall vara användbart i barnets nya nätbank, skall man kontakta Aktias kundtjänst via meddelandefunktionen i vårdnadshavarens nätbank.

 4. När fullmakten har fyllts i och skickats behandlar Aktia fullmakten och tjänstebeställningarna.

 5. När fullmakten och avtalen är klara för undertecknande skickar Aktia ett SMS till vårdnadshavarna med begäran om undertecknande och en länk till portalen för undertecknande till den e-postadress som anges på fullmakten. Vårdnadshavarna godkänner dem i Aktias underskriftstjänst med Aktias eller någon annan finländsk banks bankkoder. 

 6. När båda vårdnadshavarna har godkänt avtalen skickar vi ett nytt e-postmeddelande med en länk till de undertecknade dokumenten. Kom ihåg att spara eller skriva ut avtalen och dokumenten. Observera att länken endast fungerar de följande 14 dagarna så spara önskade dokument innan giltighetstiden går ut. 

 7. Aktia behandlar de undertecknade avtalen och fullmakten och slutför behandlingen av fullmakten genom att föra in uppgifterna i systemen.

 8. När fullmakten har behandlats får vårdnadshavarna rätt att sköta barnets bankärenden i enlighet med fullmakten.

 9. Om bankkoder och/eller kort har beställts åt barnet med stöd av fullmakten skickas bankkoderna och det nya kortet hem per post.

 10. Det minderåriga barnets nätbanksavtal som innehåller användarkoderna skickas också till föräldrarnas nätbank.